Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Висновки. На основі проведених розрахунків можна зробити висновки про фінансову результативність підприємства
На основі проведених розрахунків можна зробити висновки про фінансову результативність підприємства. Аналіз финансового стану підприємства свідчить про те , що підприємство має позитивну динаміку фінансової результативності по таким показникам:

- зменшення валового прибутку у звітному періоді в порівнянні з попереднім – на -17,31 %;

- збільшення фінансових результатів від операційної діяльності в звітному періоді в порівнянні з попереднім на 8,03 %

- у попередньому періоді фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування у звітному періоді в порівнянні з попереднім збільшились на 2,86%.

При збільшенні фінансових результатів по різних видах діяльності, просліджується тенденція значного збільшення чистого доходу і рентабельності в звітному періоді в порівнянні з попереднім.

Аналізуючи показники динаміки ділової активності підприємства, робимо висновок, що, в цілому, ділова активність підприємства збільшилася в звітному періоді в порівнянні з попереднім. Про це свідчить позитивна динаміка таких показників:

- фондовіддача в звітному періоді в порівнянні з попереднім зменшилась на -34,7 %; це говорить про те, що збільшилася ефективність використання основних фондів підприємства

- зменшився коефіцієнт оборотності всього капіталу в звітному періоді в порівнянні з попереднім на -33,6%;

- зменшення коефіцієнта оборотності оборотного капіталу в звітному періоді в порівнянні з попереднім на -33,6 та всі інші коефіцієнтів оборотності (власних оборотних коштів – на -44,5%, матеріальних оборотних коштів –знизилась на -50,4%, дебіторської заборгованості –знизилась на -44,5%).

Фінансова стійкість підприємства в цілому досить висока, хоча дещо погіршала в порівнянні з попереднім періодом. Про це свідчать такі факти:

- при високому значенні коефіцієнта фінансової автономії (0,61) сталося зменшення цього показника в порівнянні з попереднім періодом (до 0,74); власники продовжують повністю фінансувати підприємство .

- дещо збільшився коефіцієнт співвідношення позикових і власних засобів, але при цьому залишився на рівні менший 1 (нормативні). Це свідчить про те, що підприємство забезпечує себе, в основному за рахунок власних засобів, що є позитивною політикою підприємства

Загальний коефіцієнт ліквідності свідчить про те, що підприємство є ліквідним, і у відповідній ситуації здатне досить швидко перевести свої активи в гроші з метою покриття всіх необхідних платежів при настанні термінів їх оплати.

На підставі отриманих даних робимо висновок, що наше підприємство– в цілому фінансово не стійка організація, яка не може конкурувати з іншими підприємствами.

 


Список використаної літератури

1. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР (зі змінами та доповненнями від 18.11.97 № 693/97-ВР) // Баланс. - 1998. - № 1 (178). С.3-47.

2. Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.97 № 168/97-ВР (із змінами та доповненнями станом на 01.02.98 р.) // Баланс. - 1998. - №2. - С.5-89.

3. Інструкція з бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів: Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 24.07.97 р. № 159 // Баланс. - 1998. - № 12 (189). - С.12-18.

4.Економіка підприємства: Підручник / За редакцією С.Ф.Покропивного. - К.; “Хвиля-Прес”, 1995р. - 400с.

5.Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. - К.: А.С.К., 1998 - 768с.

6.Завгородній В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в умовах ринку. - К.: Бліц-інформ, 1995. - 976 с

7. Єфіменко Н.А. Теоретичні засади відтворення якості основного капіталу підприємств // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 5. - С.74 – 84

8. Захарін С.В. Інвестиції в інновації: теорія, парадигма, методологія досліджень // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 4. С. 60 – 64

9. Ромашова И.Б. Управление основным капиталом // Финансы и кредит. - 2004. - № 5. - С. 9 - 16

10. Спасів Н.Я. Прагматизм фінансування відтворення основного капіталу підприємницьких структур // Фінанси України. - 2005. - № 2. - С.129 – 134

11. Фінанси підприємств: Методичні вказівки з вивчення курсу для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» заочної форми навчання / Укладач: В.А. Ісайко. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, - 28 с.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 60; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты