Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСписки автозаповнення в табличному процесорі MS Excel. Створення списків автозаповнення користувача. Створення списків за допомогою імпорту значень комірок листа.
Читайте также:
  1. MS Excel. Числовой формат от денежного отличается
  2. АРМ специалиста.
  3. Блокирование страниц в памяти. Списки описателей памяти (MDL) и их использование
  4. Вибір нафтогазоперспективних об’єктів до першочергового пошукового буріння за допомогою експертних систем
  5. Використання формул масивів у табличному процесорі MS Excel. Особливості формул масивів.
  6. Главные книги мировых религий. Библия, ее состав, переводы, списки.
  7. Діапазон комірок може задаватись не тільки як об’єкт Range, а й з використанням функцій робочого аркуша (об’єкта Worksheet) Rows та Columns. Наприклад: Rows(4); Columns(3).
  8. Діапазони значень простих типів даних для IBM PC
  9. Додавання і віднімання наближених значень чисел
  10. Додавання поля до форми або звіту за допомогою області

Списком називають набір рядків таблиці, що містить пов'я­зані між собою дані. Розрізняють списки користувача і спис­ки — бази даних.

Списки користувача створюються користувачем для подаль­шого автозаповнення таблиці даними. Елементами списку ко­ристувача можуть бути або дані, що вже набрані у таблиці, або дані, які вводяться користувачем безпосередньо під час ство­рення списку.

Створення списку користувача на основі існуючих даних

• Виділяється діапазон комірок, який містить елементи майбутнього списку користувача;

• вибирається пункт меню Сервис/Параметры...,

• на вкладниці Списки натискається кнопка Импорт і Ok.

Створення нового списку користувача

• Вибирається пункт меню Сервис/Параметры...;

• на вкладинці Списки вибирається Новый список;

• в зоні Элементы списка вводяться елементи списку, по­чинаючи з першого. Після введення чергового елемента натис­кається клавіша Enter;

• по закінченню введення всіх елементів списку натискає­ться кнопка Добавить і Ok.

Списком (базою даних) називають набір даних, що містить інформацію про певні об'єкти. У Microsoft Excel такою базою даних є таблиця, рядки в якій, починаючи з другого, називають записами, стовпчики — полями. Перший рядок списку містить назви полів (стовпчиків).

Під час створення списку — бази даних у середовищі Microsoft Excel слід дотримуватися певних правил:

• на одному робочому аркуші не можна розміщувати біль­ше одного списку;

• список має бути відокремлений від інших даних робочого аркуша щонайменше одним порожнім стовпчиком і одним по­рожнім рядком;

• список не може містити порожніх рядків (стовпчиків);

• заголовки полів мають бути унікальними, тобто не може бути повторів назв заголовків полів;

• бажано, щоб формати заголовків полів відрізнялися від форматів записів;

• не може бути порожнього рядка або навіть порожньої ко­мірки між заголовками полів і записами;

• в усіх рядках списку в однакових стовпчиках мають роз­ташовуватися однотипні дані.

Список (база даних) Microsoft Excel подано такими параме­трами:

• діапазоном бази даних або іменем діапазону та

• адресами назв полів або їх порядковими номерами у базі даних.

Наприклад, діапазоном бази даних таблиці замовлень є ко­мірки A11:L24 (або ім'я діапазону — Базаі, яке було надане вказаному діапазону), а адресами назв полів є All — поле № п/п (порядковий номер 1), ВИ — поле Прізвище клієнта (порядковий номер 2) і так далі до адреси L11 — поле Спла­чено (порядковий номер 12).
Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 209; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты