Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Функціональні можливості та сфери застосування CУБД MS Access. Основні об’єкти СУБД MS Access та їх призначення.
СУБД (система управління базами даних) Microsoft Access є системою управління реляційної базою даних, що включає всі необхідні інструментальні засоби для створення локальної бази даних, загальної бази даних в мережі з файловим сервером або створення додатку користувача, що працює з базою даних на SQL-сервері. У роботі будуть розглянуті основні характеристики і можливості даної СУБД, порівняння з іншими системами подібного класу.

Метою роботи є визначення сфери застосування MS Access і кола вирішуваних нею завдань. Необхідно визначити, в якій області застосування Access дозволяє досягти максимальної ефективності. Для цього в роботі будуть вирішені такі завдання, як: розгляд можливостей MS Access, вивчення факторів, що впливають на вибір СУБД, ступінь реалізації в MS Access функціональних потреб користувачів різного рівня. На підставі цих даних будуть вказані такі приклади застосування цієї СУБД, де вона має максимальну ефективність.

В більшості існуючих джерел по MS Access, упор зроблений або на докладне вивчення функцій і меню, або на автоматизацію конкретної задачі, або на порівняння з іншими СУБД. Новизна даної роботи полягає в тому, що в ній Access буде розглянута з погляду застосовності до тих чи інших задачам.

Це актуально в даний час, так як ринок програмного забезпечення постійно змінюється, стрімко розвивається комп'ютерна техніка, і потрібно мати уявлення, які можливості надає те чи інше програмне забезпечення.

Практичне застосування дана робота може знайти при виборі засобу для вирішення якої-небудь завдання в бізнесі або управлінні.

Microsoft Office Access 2007 надає ефективний набір засобів, які дозволяють швидко організувати облік даних, звітність та спільний доступ до даних. Чи не володіючи спеціалізованими знаннями баз даних, користувачі можуть швидко створювати зручні додатки обліку даних за допомогою настройки одного з декількох готових шаблонів, перетворення існуючих баз даних або створення нової бази даних. За допомогою Office Access 2007 можна легко адаптувати програми бази даних і звіти до мінливих потреб бізнесу. Розширена підтримка компонента В«Microsoft Windows SharePoint Services 3.0В» в Office Access 2007 забезпечує спільне використання, перевірку та резервне копіювання даних, а також управління ними.

Об’єкти СУБД Access:

· Таблиця (tables) - це основний об'єкт будь-якої реляційної БД. У таблицях зберігаються всі дані, що є в БД у вигляді двовимірного масиву.

· Форми (forms) - це засоби як для введення даних, так і для їх перегляду. Їх призначення полягає в тому, щоб надати користувачу засоби для заповнення лише тих полів, які йому потрібно заповнювати.

· Запити (queries) - об'єкти слугують для пошуку, відбору та сортування даних з таблиць за визначеними критеріями і подання їх користувачу в зручному вигляді.

· Звіти (reports) - призначені лише для виведення даних, причому для виведення як на екран, так і на друкувальний пристрій (наприклад, принтер).

· Макроси (macros) складаються з послідовності внутрішніх команд СУБД і є одним із засобів автоматизації роботи з БД.

· Модулі (modules) створюються засобами зовнішньої мови програмування, наприклад, мови Visual Basic for Applications (VBA). Це один із засобів, за допомогою якого розроблювач БД може закласти в неї нестандартні функціональні можливості, задовольнити специфічні вимоги замовника, підвищити швидкодію СУБД, а також рівень її захищеності.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 455; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты