Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Логічні функції. До цієї категорії в Excel віднесено тільки шість функцій
До цієї категорії в Excel віднесено тільки шість функцій. Розглянемо деякі з них.

ЕСЛИ (IF)

Ця функція наділяє формули користувача здатністю приймати рішення. В ній використовуються три аргументи. Перший аргумент - це логічний вираз, який може набувати значенняИСТИНА (TRUE) або ЛОЖЬ (FALSE). Другий і третій аргументи - це такі вирази, які виконуються, якщо перший аргумент набуде відповідне значення ИСТИНА (TRUE) або ЛОЖЬ(FALSE).

У наступному прикладі формула повертає рядок "Додатний", якщо значення в клітинці А1 більше від нуля, і "Від'ємний" - у противному разі:

=ЕСЛИ(А1>0;"Додатний";"Від'ємний")або =IF(А1>0;"Додатний";"Від'ємний")

Зауважимо, що значення першого аргументу (А1>0) може набувати логічне значення ИСТИНА (TRUE) або ЛОЖЬ (FALSE). Однак ця формула має один недолік, який полягає в тому, що коли клітинка А1 пуста або вміщує нуль, буде повернено рядок тексту "Від'ємний". Для вирішення цієї проблеми можна скористатися вкладеною функцією ЕСЛИ (IF), яка буде аналізувати цю умову. Вдосконалена формула матиме такий вигляд:

=ЕСЛИ(А1>0;"Додатний";ЕСЛИ(А1<0;"Від'ємний";"Нуль"))

Або =IF(А1>0;"Додатний"; IF(А1<0;"Від'ємний";"Нуль"))

На перший погляд, ця формула здається складною, але якщо розділити її на частини, то можна побачити, що вона доволі проста. Ось як вона працює:

якщо значення в клітинці А1 більше від нуля, то частина формули

=ЕСЛИ(А1>0;"Додатний"; або =IF(А1>0;"Додатний";

відтворить на екрані рядок тексту "Додатний", і на цьому її робота завершиться;

якщо значення в клітинці А1 менше від нуля, то частина формули

=ЕСЛИ(А1<0;"Від'ємний"; або =IF(А1<0;"Від'ємний";

відтворить на екрані рядок тексту "Від'ємний ", і на цьому її робота завершиться;

якщо значення в клітинці А1 дорівнює нулю, тобто не виконується жодна з умов, які перевіряються, то частина формули

"Нуль"))або "Нуль"))

відтворить на екрані рядок тексту "Нуль".

Вкладені функції ЕСЛИ (IF) використовують досить часто, оскільки завдяки ним можна створювати гнучкі формули.

И (AND)

Функція И (AND) повертає логічне значення ИСТИНА (TRUE) або ЛОЖЬ (FALSE) залежно від логічного значення своїх аргументів. Якщо всі аргументи набувають значенняИСТИНА (TRUE), то функція И (AND) повертає значення ИСТИНА (TRUE). Якшо не всі аргументи набувають значення ИСТИНА (TRUE), то функція И (AND) повертає значенняЛОЖЬ (FALSE). Наприклад, формула

=И(А1<0);А2<0;А3<0) або =AND(А1<0);А2<0;А3<0)

повертає значення ИСТИНА (TRUE), якщо всі клітинки діапазону А1:А3 вміщують від'ємні числа.

Функція И (AND) може використовуватися як аргумент функції ЕСЛИ (IF). Наприклад, формула

=ЕСЛИ(И(А1<0);А2<0;А3<0);"Всі від'ємні";"Не всі від'ємні"))

або

= IF(AND(А1<0);А2<0;А3<0);"Всі від'ємні";"Не всі від'ємні"))

відтворює на екрані рядок "Всі від'ємні", якщо всі клітинки діапазону А1:А3 вміщують від'ємні числа. Але якщо хоча б одне з цих значень не є від'ємним або дорівнює нулю, формула повертає рядок "Не всі від'ємні".

ИЛИ (OR)

Функція ИЛИ (OR) дуже схожа на функцію И (AND) лише з тією різницею, що функція ИЛИ (OR) повертає логічне значення ИСТИНА (TRUE), якщо хоча б один з її аргументів істинний. У противному разі функція повертає логічне значення ЛОЖЬ (FALSE). Наприклад, формула

=ИЛИ(А1<0);А2<0;А3<0) або =OR(А1<0);А2<0;А3<0)

повертає значення ИСТИНА (TRUE), якщо хоча б у одній клітинці діапазону А1:А3 вміщене від'ємне значення.

IFERROR(значення, значення_якщо_помилка)

Функція IFERROR має такі аргументи:

· Значення Обов'язковий. Аргумент, який перевіряється на наявність помилок.

· Значення_якщо_помилка Обов'язковий. Значення, яке повертається, якщо обчислення формули спричиняє помилку. Обчислюються такі типи помилок: #N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME? та #NULL!.

Якщо значення або значення_якщо_помилка є пустою клітинкою, функція IFERROR розпізнає це як значення пустого рядка ("").

Якщо значення є формулою масиву, функція IFERROR повертає масив результатів для кожної клітинки масиву, заданого у значенні. Див. другий приклад.

NOT(логічне)

Синтаксис функції NOT має такі аргументи:

· Логічне – обов'язковий аргумент. Будь-яке значення або вираз, які можуть мати значення ІСТИНА або ХИБНІСТЬ.

Примітка

Якщо аргумент логічне має значення ХИБНІСТЬ, функція NOT повертає значення ІСТИНА; якщо логічне має значення ІСТИНА, функція NOT повертає значення ХИБНІСТЬ.

Формула Опис (результат)
=NOT(ХИБНІСТЬ) Змінює значення ХИБНІСТЬ на протилежне (ІСТИНА)
=NOT(1+1=2) Змінює логічне значення істинності рівняння, яке дорівнює ІСТИНА, на протилежне (ХИБНІСТЬ)

 

Функция СЦЕПИТЬ объединяет до 255 текстовых строк в одну. Объединяемые элементы могут быть текстом, числами, ссылками на ячейки или сочетанием этих элементов. Например, если в ячейке A1 листа содержится имя человека, а в ячейке B1 — его фамилия, объединить эти два значения в третней ячейке можно с помощью следующей формулы: =СЦЕПИТЬ(A1," ",B1)

Второй аргумент в этом примере (" ") — символ пробела. Все пробелы и знаки пунктуации, которые должны быть включены в результат, необходимо указывать в качестве аргумента, заключенного в кавычки.

Синтаксис =СЦЕПИТЬ(текст1, [текст2], ...)

Аргументы функции СЦЕПИТЬ указаны ниже.

· Текст1 — обязательный аргумент. Первый текстовый элемент, подлещажий сцеплению.

· Текст2, ... — необязательные аргументы. Дополнительные текстовые элементы (до 255 штук). Элементы должны быть разделены запятыми.

Для объединения текстовых элементов вместо функции СЦЕПИТЬ можно также использовать оператор & (амперсанд). Например, формула =A1 & B1 возвращает то же значение, что и формула =СЦЕПИТЬ(A1, B1).

2. Елемент управління Кнопка. Як його створити та зв’язати подію Нажатие кнопки з виконанням певної дії.

Більшу частину роботи в Access можна виконати користуючись введенням і переглядом даних в окремих формах. Проте є можливість за допомогою командних кнопок зв’язати форми між собою щоб створити додаток бази даних.

Наприклад, в базі даних Борей більша частина форм пов’язана з формою ГЛАВНАЯ КНОПОЧНАЯ ФОРМА, з якої за допомогою командних кнопок запускаються різноманітні функції додатку. Основна перевага командних кнопок – вони дозволяють дуже просто запускати макрос. Цей макрос може не робити нічого, крім відкриття іншої форми, друку звіту або виконання запиту – дії, яка поновлює більшість записів в базі даних. За допомогою макросів Access можна виконати понад 40 різних команд. Використовуючи форми, звіти, макроси та найпростіші процедури Access Basic можна досить просто побудувати складний додаток Access.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 246; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты