Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСтворення формул з використанням заголовків у процесорі MS Excel.
Читайте также:
  1. IV.1.3. Формула Клина
  2. IV.4.1) Происхождение и смысл формулярного процесса.
  3. IV.4.3) Общий ход формулярного процесса.
  4. MS Excel. Числовой формат от денежного отличается
  5. Барометрическая формула. Распределение Больцмана
  6. Барометрическая формула. Распределение Больцмана. Распределение Максвелла - Больцмана.
  7. Барометрическая формула: .
  8. Более подробно технология создания результато-ориентированных формулировок задач приведена на стр.96-100 учебного пособия по тайм-менеджменту.
  9. В 1949 г. сформулированы основные критерии вредности
  10. В формуле закона Малюса , φ – это

Створення елементарних формул у табличному процесорі MS EXCEL. Навести приклади. Форматування даних.

Формула — це запис дій, які треба провести з вхідними дани­ми для отримання потрібного результату. Для внесення формули треба активізувати комірку, де має розміщуватися формула, на­тиснути = (Дорівнює) або на клавіатурі, або мишкою ліворуч у рядку формул і заносити текст. Текст формули складається з ад­рес комірок із вхідними значеннями, поєднаних математичними, логічними або пунктуаційними знаками.

Якщо, наприклад необхідно скласти значення клітин А1 та В1 і вивести їх суму у клітині С1 встановіть рамку виділлення на клітину С1 і введіть формулу =В1+В2.

Зведення у ступінь ^.

Арифметичні формули можуть також містити оператори порівняння: дорівнює (=), не рівно (< >), більше (>), менше (<), не більше (<=), не менше (>=). Результатом обчислення арифметичної формули є число.

Логічні формули можуть містити вказані оператори порівняння, а також спеціальні логічні оператори:

#NOT# - логічне заперечування “НІ”

#AND# - логічне “І”

#OR# - “АБО”

Логічні формули визначають, вираз “істина” чи “помилка”. Виразу “істина” привласнюється числова величина 1, виразу “помилка” - 0.

Форматування даних – вибір форми представлення числових або символьних даних в комірці.

Змінювати формат можна у одній комірці або у цілому діапазоні. Виділяється комірка або діапазон комірок,

• вибирається пункт меню Формат/Ячейкиабо

• права кнопка на виділеній комірці або діапазоні і пункт з динамічного меню Формат ячеек...

Відкриється вікно форматів з декількома вкладниками: ВкладникаЧисло використовується для надання даним фор­матів, що перелічені у списку Числовые форматы. Тут можна вибрати основний формат і його додаткові параметри.

Вкладника Выравнивание використовується для вирівнювання даних по горизонталі та вертикалі (зона ліворуч угорі), для вибо­ру кута розташування даних у комірці (зона праворуч), а покаж­чики, розташовані ліворуч внизу, дозволяють поєднувати комір­ки у суміжному діапазоні, розташовувати текст у комірках в де­кілька рядків та автоматично змінювати ширину стовпчиків, як­що дані не зміщуються у ньому.

Вкладника Шрифт дозволяє вибирати параметри шрифта для виділеного діапазону.Вкладинка Граница пропонує оформлення виділеного діапа­зону рамками різного типу.

Вкладинка Вид опрацьовує оформлення тла діапазону різним

кольором.

Вкладинка Защита використовується для захисту змісту ко­мірок у діапазоні (спрацьовує тільки після захисту аркуша).


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 87; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты