Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВикористання логічних функцій в базах даних. Функції
Читайте также:
  1. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам’ятників історії і культури
  2. Амортизація основних засобів. Порядок нарахування і використання амортизаційних відрахувань.
  3. Аналіз ефективного використання матеріальних ресурсів
  4. Атмосферне повітря як об'єкт правової охорони та використання
  5. Аудит використання природних ресурсів за видами
  6. Банк, його види, операції та функції
  7. Банки як провідні фінансові посередники, їх призначення і функції.
  8. Банківський маркетинг: суть, функції та об’єкти досліджень
  9. Важкість праці: Динамічні, статичні навантаження. Напруженість праці. Увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна та інтелектуальна напруженість, монотонність праці.
  10. Вибір слова у мові професійного спілкування. Використання термінів у науковому та офіційно-діловому стилі

Функції MS Excelзадаються виразами, у відповідності з якими виконуються

обчислення для заданих аргументів. Аргументами можуть бути числа, текст, логічні

величини, масиви, формули. Аргументи функцій записуються в дужках і

відділяються між собою роздільником.

Для введення функцій можна використати список функцій, який з'являється при

введенні формули у лівій частині рядку формул, а також діалогове вікно

Function Wizard/Мастер функий(Майстер функцій), що викликається вибором

рядка More functions/Другие функции(Інші функції) вказаного списку, або

командою Insert/Вставка, Function/Функции(Вставка, функція).

Функції в MS Excelділяться на такі основні групи:

 математичні, арифметичні і тригонометричні функції;

 функції для роботи з датами і часом;

 фінансові функції;

 інформаційні функції;

 логічні функції;

 функції для роботи з посиланнями і масивами;

 функції для роботи з базами даних;

 статистичні функції;

 текстові функції.

Логічні функції призначені для перевірки виконання однієї або декількох умов.

До логічних відносяться такі функції:

IF( )/ЕСЛИ( )— приймає одне значення, якщо заданий логічний вираз при

обчисленні дає значення TRUE/ИСТИНА(Істина), та інакше значення, якщо

FALSE/ЛОЖЬ(Хиба). Синтаксис:

IF(logical_testl ;value_if_true ;value_if_false),

ЕСЛИ(логическое_выражение;значение_если_истина;значение_если_ложь).

 •AND( ) /И( )— приймає значення TRUE/ИСТИНА(Істина), якщо всі

аргументи мають значення TRUE/ИСТИНА(Істина); приймає значення

FALSE/ЛОЖЬ(Хиба), якщо хоча б один аргумент має значення

FALSE/ЛОЖЬ(Хиба). Синтаксис:

AND (logical_test1; logical_test2 ;. ; logical_testN),

И(логическое1; логическое2;...логическое30).

OR( ) /ИЛИ( )— приймає значення TRUE/ИСТИНА(Істина), якщо хоча б

один аргумент має значення TRUE/ИСТИНА(Істина); приймає значення

FALSE/ЛОЖЬ(Хиба), якщо всі аргументи мають значення FALSE/ЛОЖЬ

(Хиба). Синтаксис:

OR(logical_test1;logical_test2;...;logiсal_testN),

ИЛИ(логическое1; логическое2;...логическое30).

NOT( )/НЕ( )— змінює на протилежне логічне значення свого аргументу.Використовується в тих випадках, коли необхідно бути впевненим в тому, що

значення не дорівнює деякій конкретній величині. Синтаксис:

NOT(logical_test), НЕ(флаг).

Приклади використання логічних функцій:

value_if_true, if logical_test1 and logical_test2 and ... logical_testN ;

value_if_false.

z



IF(AND (logical_test1;logical_test2; ..;logical_testN) ; value if_true;value if false);


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 53; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты