Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаA) теңдеудегі туындының жоғарғы ретін
Читайте также:
  1. Аз метражды (А) және толық метражды (В) пәтерлер ауданының жоғарғы шегі
  2. Аурудың алдын алу жөніндегі негізгі медициналық ғылым ретіндегі гигиена. Мақсаты, міндеттері, зерттейтін тақырыбы.
  3. БІЛІМ ӘЛЕУМЕТТІК ИНСТИТУТ РЕТІНДЕ
  4. Дәріс. Тақырыбы: Жүйе ретіндегі ұлттық экономика
  5. Дене шынықтыру тәрбиесінің гигиеналық негізі ретіндегі қимыл белсенділігі. Дене шынықтыру тәрбиесінің қағидалары.
  6. Екі айнымалы функциялар, негізгі ұғымдар. Дербес туындылар және толық дифференциал. Дербес туындының толық диференциялы
  7. Жалпы білім беретін мекемелерінің (ЖББМ) жоспарлануына қойылатын гигиеналық талаптар.
  8. Жалпы білім беретін мектептердегі оқу жүктемелерінің нормалары.
  9. Зиянды және қауіпті өндірістік фактор ретіндегі діріл.

$$$245 Дифференциалдық теңдеуді шешіңіз: . E)

$$$246 Дифференциалдық теңдеуді шешіңіз: . А)

$$$247 Дифференциалдық теңдеуді шешіңіз: . В)

$$$248 Дифференциалдық теңдеуді шешіңіз: С)

$$$249 Дифференциалдық теңдеуді шешіңіз: . D)

 

Е

$$$ 4Егер U-негізгі жиын, болса, онда

D)
$$$ 5Егер U-негізгі жиын, болса, онда

E)

$$$ 6Егер U-негізгі жиын, болса, онда

A)
$$$ 7Егер U-негізгі жиын, болса, ондаB)

$$$ 17Егер X-жоғарыдан шенелген жиын, ал M оның жоғарғы шекарасы болса, онда B)
$$$ 18Егер X-төменнен шенелген жиын, ал m оның төменгі шекарасы болса, онда C)
$$$ 19Егер X-шенелген жиын болса, онда

D)

$$$ 20Егер M саны X-cандар жиынының ең үлкен элементі болса, онда Е)

$$$ 21Егер m саны X-cандар жиынының ең кіші элементі болса, онда A)

$$$ 25 Егер X=[1;2) болса, онда табыңыз Е) жоқ

$$$ 26 Егер X=(2;3] болса, онда A) 2
$$$ 27 Егер X=(2;3) болса, онда және табыңыз B) -жоқ; 2
$$$ 28 Егер X=(2;3] болса, онда C) maxX=supX=3

$$$ 29 Егер y=f(x) функциясы D аймағында (қатаң) өспелі болса, онда D)

$$$ 30 Егер y=f(x) функциясы D аймағында (қатаң) кем-і болса, онда E)

$$$ 31 Егер y=f(x) функциясы D аймағында кем-н болса, онда A)

$$$ 32 Егер y=f(x) функциясы D аймағында өспейтін болса, онда B)

$$$ 33 Егер |q|<1 болса, онда C) 0

$$$ 34 Егер |q|>1 болса, онда D) ∞

$$$ 24 Егер X=[1;2) болса, онда D) 2

$$$ 36 Егер және болса, онда A) 2

$$$ 44Егер тең áîëñà, îíäà

D) ïåí ôóíêöèÿëàðû, ұмтылғанда, ýêâèâàëåíòті;

$$$45Егер áîëñà, îíäà

Å) ;

$$$46 Егер , -ақырлы сан болса, онда: A) -нүктесінің қандайда бір манайында шенелген функция$$$47 Егер біржақты шектері бар, бірақ теңдіктерінің ең болмағанда біреуі орындалмаса, онда функциясы нүктесінде B) 1 текті үзілістідеп аталады.

$$$48 Егер -тізбегі шенелген, ал -ақырсыз үлкен тізбек болса, онда: C)

$$$50 Егер E)

теңдігі орындалса, онда функциясы нүктесінде үзіліссіз деп аталады

$$$51 Егер нүктесіндегі функциясының біржақты шектерінің ең болмағанда біреуі жоқ немесе ақырсыз болса, онда нүктесінде функциясы

A) екінші текті үзілістідеп аталады

$$$52 Егер және үшін болса, онда: B)

$$$56 Егер -сандық тізбек жинақты болса, к4 ол: A) шенелген

$$$119 Егер функциясы кесіндісінде үзіліссіз болса, онда ол -кесіндісінде: E) шенелген

$$$120 Егер берілген интервалда фун-ң туындысы теріс болса, онда функциясы осы интервалда: E) кемиді

$$$123 Егер функциясы аралығындадифференциалданса және мына теңдік орындалса:

E)

онда аралығында функциясының функциясы алғашқы функциясы деп аталады.$$$127 Егер болса, онда

E)

$$$151 Егер функциялары аралығында интегралданса және , теңсіздігі орындалса , онда:

А)

$$$152 Егер функциясы аралығында үзіліссіз және қандайда бір оның алғашқы функциясы болса , онда

В)

$$$153 Егер функциясы жұп болса, онда C)

$$$154 Егер функциясы тақ болса, онда В) 0

$$$163 Егер қисық : берілсе, онда

С)

$$$164 Егер қисық полярлық координата түрінде берілсе : , , онда В)

$$$165 Егер функциясының аралығында таңбасын бірнеше рет өзгертетін болса, онда сызықтармен шенелген жазық фигуранаң ауданын есептеу формуласын көрсетіңіз Е)

$$$198 Егер функциясының - стационар нүктесінде , болып, , шарты орындалса , онда нүктесінде функциясының C) минимумы болмайды

$$$199 Егер функциясының - стационар нүктесінде , болып, , шарты орындалса , онда нүктесінде функциясының D) локальді минимумі болады

$$$200 Егер функциясының - стационар нүктесінде , болып, , шарты орындалса , онда нүктесінде функциясының Е)локальді максимумы болады

$$$202 Егер болса, онда табыңыз: В)

$$$203 Егер болса, онда : С)

$$$204Егер болса, онда : D)

$$$205 Егер болса, онда 亢: Е)

$$$206 функцияның толық дифференциалын: А)

$$$207 Егер .болса, онда В)

$$$ 223 Егер - n- ші ретті дифференциалдық оператор болса, онда оның біртектілік қасиетін көрсетіңіз
Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 28; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты