Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаА) - функциялары аралығында сызықты тәуелсіз және олардың әрқайсысы көрсетілген біртекті теңдеудің шешімдері
Читайте также:
  1. B) цемент, асбест және су
  2. D) А, В,С п.п. көрсетілген барлық компоненттер
  3. VIII.-тарау. ҚР «Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туралы» Заңы
  4. Ақпарат жүйелерін жобалау әдістері және технологиясы.
  5. Ақпарат тарату және зат пен энершия айналымы заңдылықтары
  6. А) құжатқа көрсетілген жолдар және бағандар санымен кесте қойылады
  7. Адамның шаруашылық әрекеті нәтижесінде жер беті және жер асты сулардың ластануы.
  8. Аз метражды (А) және толық метражды (В) пәтерлер ауданының жоғарғы шегі
  9. Азақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

$$$ 233 Коэффициенттері тұрақты сызықтық біртекті -ші ретті , дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін көрсетіңіз

С) , - функциялары аралығында көрсетілген біртекті теңдеудің фундаментальды шешімдер жүйесі

$$$ 234 Коэффициенттері тұрақты сызықтық біртекті емес -ші ретті , дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін көрсетіңіз

Д) , - берілген диф. теңдеудің қандай да бір дербес шешімі; - біртекті диф. теңдеудің жалпы шешімі

 

Л

$$$162

параметірлік түрде берілген қисықтың ұзындығы

В)

$$$166 қисығының ұзындығын табыңыз: А)

$$$172 Меншіксіз интеграл жинақты болса, оны есептеу керек: В)

 

 

$$$173 Меншіксіз интеграл жинақты болса, оны есептеу керек: С) 4

$$$174 Меншіксіз интеграл жинақты болса, оны есептеу керек: D)

$$$175 Меншіксіз интеграл жинақты болса, оны есептеу керек: Е) жинақсыз

$$$176 Меншіксіз интеграл жинақты болса, оны есептеу керек: А)3

$$$177 Меншіксіз интеграл жинақты болса, оны есептеу керек: В)жинақсыз

$$$178 Меншіксіз интеграл жинақты болса, оны есептеу керек: С) жинақсыз

$$$179 Меншіксіз интеграл жинақты болса, оны есептеу керек: D) жинақсыз

$$$180 Меншіксіз интеграл жинақты болса, оны есептеу керек: Е) жинақсыз

$$$181 Меншіксіз интеграл жинақты болса, оны есептеу керек: А) жинақсыз

$$$182 Меншіксіз интеграл жинақты болса, оны есептеу керек: В)

$$$183 Меншіксіз интеграл жинақты болса, оны есептеу керек: С)

$$$184 Меншіксіз интеграл жинақты болса, оны есептеу керек: D) 3

$$$185 Меншіксіз интеграл жинақты болса, оны есептеу керек: Е)

$$$186 Меншіксіз интеграл жинақты болса, оны есептеу керек: А) жинақсыз

$$$187 Меншіксіз интеграл жинақты болса, оны есептеу керек: В)жинақсыз

$$$188 Меншіксіз интеграл жинақты болса, оны есептеу керек: С)

$$$189 Меншіксіз интеграл жинақты болса, оны есептеу керек: D)$$$190 Меншіксіз интеграл жинақты болса, оны есептеу керек: Е)

$$$237 Мына бірінші ретті дифференциалдық теңдеудің қайсылары айнымалдары ажыратылатын дифференциалдық теңдеу? В)

$$$238 Мына бірінші ретті дифференциалдық теңдеудің қайсылары айнымалдары ажыратылатын дифференциалдық теңдеу: С)

$$$239 Мына бірінші ретті дифференциалдық теңдеудің қайсылары айнымалдары ажыратылатын дифференциалдық теңдеу: D)

$$$240 Мына бірінші ретті дифференциалдық теңдеудің қайсылары айнымалдары ажыратылатын дифференциалдық теңдеу: Е)

$$$241 Мына бірінші ретті дифференциалдық теңдеудің қайсылары айнымалдары ажыратылатын дифференциалдық теңдеу: А)

$$$242 Мына бірінші ретті дифференциалдық теңдеудің қайсылары сызықтық дифференциалдық теңдеу: В)

$$$243 Мына бірінші ретті дифференциалдық теңдеудің қайсылары сызықтық дифференциалдық теңдеу: С)$$$244 Мына бірінші ретті дифференциалдық теңдеудің қайсылары сызықтық дифференциалдық теңдеу: Д)

 

 

Н

$$$ 225 n- ші ретті сызықтық біртекті емес дифференциалдық теңдеуді көрсетіңіз

Е)

$$$ 226 n- ші ретті сызықтық біртекті дифференциалдық теңдеуді көрсетіңіз

А)

 

 

П

$$$ 218 теңдеуі толық дифференциалдық теңдеу болуы үшін функциясы қандай шартты қанағаттандыруы керек екенін көрсетіңіз

C)

$$$ 219 теңдеуі толық дифференциалдық теңдеу болуы үшін қажетті және жеткілікті шартты көрсетіңіз D)

$$$ 321 Поляр координаталарына көшу арқылы интегралын есетеңіз, мұндағы A)

 

 

С

$$$291 -тұрақты болса, онда

А)

 

 

Т

$$$ 250 Тå»äåóäi» æàëïû øåøiìií òàáû»ûç : = .

E) y = +C

$$$ 251 Òå»äåóäi» æàëïû øåøiìií òàáû»ûç :

= А)y = arctg x + C

$$$ 252 Ò»äåóäi» æàëïû øåøiìií òàáû»ûç :

= В) y = arcsin x + C$$$ 253 Òå»äåóäi» æàëïû øåøiìií òàáû»ûç:

= . С) y = 2 + C

$$$ 254 Òå»äåóäi» æàëïû øåøiìií òàáû»ûç : , x 0. D) y = Cx

$$$ 255 Òå»äåóäi» æàëïû øåøiìií òàáû»ûç: , y 0. E) x2 + y2 = C

$$$ 256 Òå»äåóäi» æàëïû øåøiìií òàáû»ûç :

+ 2xy = 0. A) y = C e

$$$ 257 Òå»äåóäi» æàëïû øåøiìií òàáû»ûç:

= 2x. В)y =

$$$ 258 Òå»äåóäi» æàëïû øåøiìií òàáû»ûç:

=cos2 x. С)

$$$ 259 Òå»äåóäi» æàëïû øåøiìií òàáû»ûç :

= - . D) y = ln + C1x + C2

$$$ 260 Òå»äåóäi» æàëïû øåøiìií òàáû»ûç :

– 7 + 6 = 0 Е) y = C1e6x +

 

 

$$$ 261 Òå»äåóäi» æàëïû øåøiìií òàáû»ûç : - 9y = 0

A) y = C1e3x + C2e-3x

$$$ 262 Òå »äåóäi» æàëïû øåøiìií òàáû»ûç :

- 4 + 4y = 0. B) y = C1e2x

$$$ 264 Òå»äåóäi» æàëïû øåøiìií òàáû»ûç : - = 0

D) y = C1 e-x + C2ex

$$$ 265 Òå»äåóäi» æàëïû øåøiìií òàáû»ûç + = 0

E) y = C2x+C3e-x

$$$ 266 Òå»äåóäi» æàëïû øåøiìií òàáû»ûç : + 9y = 0

A) y = C1 cos 3x + C2 sin 3x

$$$ 267 Òå»äåóäi» æàëïû øåøiìií òàáû»ûç:

- 4 + 13y = 0 В) y = e2x (C1cos 3x + C2 sin 3x)

$$$ 268 Òå»äåóäi» æàëïû øåøiìií òàáû»ûç : - = 0.

C) y = C1 + C2ex

$$$ 269 Òå»äåóäi» æàëïû øåøiìií òàáû»ûç: tg x = y - 5.

D) y = C sin x + 5

$$$ 270 äèôôåðåíöèàëäûº òå»äåóäi» æàëïû øåøiìií òàбу керек:

E)

$$$ 271 Òå»äåóäi øåøу керек:

А)

$$$ 272 Òå»äåóäi øåøу керек:

B)

$$$ 273 Òå»äåóäi øåøу керек:

С)

$$$ 274 Òå»äåóäi øåøу керек:

D)

$$$ 275 Òå»äåóäi øåøу керек:

Е)

$$$ 276 Òå»äåóäi øåøу керек:

A)

$$$ 277 Òå»äåóäi øåøу керек:

В)

$$$ 278 Òå»äåóäi øåøу керек:

C)

$$$ 279 Òå»äåóäi øåøу керек:

D)

$$$ 280 Òå»äåóäi øåøу керек:

Е)

$$$ 281 Òå»äåóäi øåøу керек:

А)

$$$ 282 Òå»äåóäi øåøу керек:

B)

$$$ 283 Òå»äåóäi øåøу керек:

C)

$$$ 284 Òå»äåóäi øåøу керек:

Д)

$$ 285 Òå»äåóäi øåøу керек:

E)

$$$ 286 Òå»äåóäi øåøу керек:

А)

 

 

Ш

$$$57 Шекті табыңыз: . В) 2

$$$58 Шекті табыңыз: C)

$$$59 Шекті табыңыз: D)

$$$60 Шекті табыңыз: . E)

$$$61 Шекті табыңыз: . A)

$$$ 77Шекті табыңыз: В)


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 38; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.039 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты