Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаE) екінші текті үзіліс нүктесі
Читайте также:
  1. XIX ғасырдың екінші жартысы мен XX ғасырдың бірінші жартысында Қазақстанда әлеуметтік ой-пікірлердің дамуы
  2. А) - функциялары аралығында сызықты тәуелсіз және олардың әрқайсысы көрсетілген біртекті теңдеудің шешімдері
  3. Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулердің негізгі түрлері және оларды шығару тәсілдері. Мысал. 1-ші ретті сызықты біртекті диф.
  4. Сутектік байланыс
  5. Термодинамиканың екінші бастамасы
  6. Топырақтың екінші рет тұздануы. Рекультивация.

$$$ 87 ôóíêöèÿñûíû» x í¾êòåñiíäåãi òóûíäûñûíû» àíûºòàìàñû

В) ;

$$$ 96 ¾øií E) ;

$$$ 99 . D) ;

$$$ 100

Aring;) .

$$ 101 E) ;

$$$ 102 E) ;

$$$ 103

Ñ) ;

$$$ 105 áåðiëãåí

E)

$$$ 106

E)

$$$ 109 E) ;

Ocirc;óíêöèÿñûíû» êåñiíäiñiíäåãi å» ¾ëêåí ì¸íií òàáó êåðåê E) 9 .

Ocirc;óíêöèÿñûíû» êåñiíäiäåãi å» êiøi ì¸íií òàáó êåðåê. E) 7

$$$ 113 E) -

$$$ 114 ;

D) ;

$$$ 115

E) .

$$$ 116 ôóíêöèÿñû áåðiëãåí.

E) ;

$$$ 117 E)

$$$ 118

E)

$$$167 сызықтарымен шенелген жазық фигураның ауданын табыңыз: B) 2

$$$168 сызықтарымен шенелген фигураның ауданын табыңыз: С)

$$$ 211 және айнымалдарына қатысты сызықтық дифференциалдық теңдеуді көрсетіңіз

A)

$$$ 220 - дифференциалдық теңдеуінің жалпы шешімін табуға арналған әдісті немесе айнымал ауыстыруын көрсетіңіз E) -рет тікелей интегралдау

 

 

Z

$$191 функциясының нүктесіндегі x бойынша дербес өсімшесін көрсетіңіз

А)

$$$192 функциясының нүктесіндегі y бойынша дербес өсімшесін көрсетіңіз

В)

$$$193 функциясының нүктесіндегі толық өсімшесін көрсетіңізС)

$$$194 функциясының айнымал бойынша дербес туындысы:

D)

$$$195 функциясының y айнымал бойынша дербес туындысы:

Е)

$$$196 функциясының нүктесіндегі дифференциалын көрсетіңіз

А)

$$$197 функциясының нүктесіндегі екінші ретті дифференциалын көрсетіңіз

В)

$$$201 функциясының толық дифференциалын табыңыз:

А )

 

U

$$$131 , дифференциалданатын функциялары үшін, бөліктеп интегралдау формуласын жазу керек: А)

 

 

F

$$$147 функциясының кесіндісіндегі анықталған интегралы келесі шек түрінде анықталады:

B)

$$$ 221 теңдеуінің жалпы интегралын табуға арналған әдісті немесе айнымал ауыстыруын көрсетіңіз

А)

 

$$$ 222 теңдеуінің жалпы интегралын табуға арналған әдісті немесе айнымал ауыстыруын көрсетіңіз

В)

 

 

G

$$$ 306 беті , теңдеуімен берілген. бетінің ауданын табу керек.A)

 

Lim

$$$ 35 E) шек жоқ

$$$ 37 B) -∞

$$$ 38 C) +∞

$$$ 39 D) 1

$$$ 40 E) -1

$$$ 41 A) 1

$$$ 42 B) -∞

$$$ 43 C) +∞

$$$49 шегі бар болуы үшін келесі шарттың: D)

орындалуы, қажетті және жеткілікті

$$$ 62 В)12 ;

$$$ 63 C) ;

$$$ 64 D) 0;

$$$ 65 Е) е–3;

$$$ 66 À) ;

$$$ 67 В) ;

$$$ 68 С) 1;

$$$ 69 D) ;


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 23; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.036 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты