Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 1. Управління як системне суспільне явище.
Читайте также:
  1. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління
  2. Видатки бюджету на вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування
  3. Види актів управління
  4. Види культурних норм та їх суспільне призначення
  5. Види методів державного управління
  6. Види форм державного управління
  7. Вимоги, що висуваються до актів управління
  8. Вищі органи управління комерційного банку
  9. Відношення „управління -тиск" як елемент багатовимірної моделі владного спілкування.
  10. Внутрішкільне управління.

1. Поняття управління і соціального управління.

2. Характеристики і поняття державного управління.

3. Державне управління як складно організована система.

4. Основні логічні схеми системи державного управління.

5. Об'єкти державного управління: властивості і класифікація.

6. Відмінність державного управління від інших видів управління.

7. Типове й унікальне в державному управлінні.

 

 

Тема 2. Світові наукові школи управління та етапи розвитку управлінської думки. Наука державного управління.

 

1. Розвиток управлінської думки.

2. Державне управління як самостійна галузь наукового знання.

3. Понятійно-категоріальний апарат теорії державного управління.

4. Методологія державного управління.

5. Пріоритетні завданнями науки державного управління на сучасному етапі.

 

Тема 3. Держава як суб'єкт управління суспільними процесами.

1. Держава як універсальна організація суспільства.

2. Етапи історичної еволюції держави: традиційна, раціональна і "сервісна" (маркетингова) моделі державного управління.

3. Форми держави і державне управління.

4. Державно-управлінський механізм у країнах розвиненої демократії.

 

Тема 4. Конституційний розподіл влади, державне управління і місцеве самоврядування.

1. Принцип поділу влади: теорія і практика.

2. Державний механізм: державний апарат і державні організації (підприємства, установи, заклади).

3. Державне управління і виконавча влада: співвідношення і взаємозв'язок.

4. Державна влада, місцеве самоврядування і державне управління.

 

Тема 5. Вплив Верховної Ради України та Президента України на здійснення державного управління.

 

1. Функції парламенту щодо державно-управлінської системи.

2. Завдання Рахункової палати.

3. Контроль народних депутатів у державному управлінні.

4. Функції Президента України.

 

Тема 6. Судовий контроль та прокурорський нагляд за функціонуванням системи державного управління.

 

1. Сутність судової влади в Україні.

2. Основні етапи судового процесу.

3. Система судів України.

4. Класифікація посад в органах судової влади.

5. Прокурорський нагляд в Україні. Форми діяльності прокурора при здійсненні загального нагляду. 

Тема 7. Кабінет міністрів України та центральні органи виконавчої влади в системі державного управління.

1. Історичні аспекти формування та функціонування уряду України.

2. Структура та порядок формування Кабінету Міністрів України.

3. Урядові комітети.

4. Секретаріат Кабінету Міністрів України (основні повноваження та структура).

5. Центральні органи виконавчої влади (поняття, ознаки, система)


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 48; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты