Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМЕТОДИКА АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ.
Читайте также:
  1. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  2. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  3. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  4. Алгоритм виконання часткового технологічного процесу
  5. БЕРЕЗИН Ф. Б., МИРОШНИКОВ М. П., СОКОЛОВА Е. Ю. МЕТОДИКА МНОГОСТОРОННЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ. — М., 1994
  6. Бінарні методи навчання.
  7. В. Методика выбора оптимальной структуры управленческих отношений в зависимости от стратегии фирмы и др. факторов внешней и внутренней среды фирмы.
  8. Вариационный ряд и методика его составления
  9. Види вправ з лексики й методика їх проведення
  10. Виды средних величин, методика их вычисления

З метою активізації навчально – пізнавальної діяльності студентів під час лекції застосовуються технічні засоби навчання: комп’ютер та проектор для концентрації уваги студента щодо окремих визначень, юридичних фактів та інше.

В окремих випадках за дорученням викладача на лекції може виступити студент по визначеному для цього питанню, що стосується конкретної теми.

Обмін думками і поглядами з приводу конкретної теми з використанням технічних засобів здійснюється на семінарському занятті, або при проведенні консультації.

Для активізації навчально – пізнавальної діяльності студентів при вивчені дисципліни можуть використовуватись: проблемні лекції, міні-лекції, робота в малих групах, семінари, ділові ігри, тематичні дискусії, кейс-студії тощо.

Кожен з видів методик застосовується викладачем на власний розсуд. При цьому, слід враховувати рівень групи, кількість студентів, бажання студентів приймати участь в тому чи іншому виді занять за методиками активізації процесу навчання, а також особливості тієї чи іншої дисципліни.

Міні-лекції мають бути побудовані так, щоб передбачати можливість викладення навчального матеріалу за короткий проміжок часу й характеризується значною ємністю, складністю логічних побудов, образів, доказів та узагальнень. Міні-лекції, як правило, проводяться як частина заняття – дослідження з кінцевою постановкою конкретного науково – дослідного завдання, невеликого за обсягом і складністю.

Семінари-дискусії (колоквіуми) проводяться для того, щоб сприяти обміну думками і поглядами учасників з приводу даної теми, а також розвинути мислення, допомагати формуванню поглядів і переконань, виробити вміння формулювати думки й висловлювати їх, вміння прислухатися до точки зору опонентів і «чути їх», навчитись оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів.

Рольові ігри (інсценізації) використовуються у навчальному процесі як одна із форм активізації навчальної роботи студентів, коли вони задіяні в процесі інсценізації певної робочої ситуації у ролі безпосередніх учасників подій, що дає змогу відчути і виробити можливі варіанти поведінки у майбутній професійній діяльності; попередити таким чином небажані наслідки і перспективи ефективного використання отриманих під час навчання знань та умінь завдяки методу імітації виконання функції посадових осіб, наділених певними повноваженнями (тобто наслідування, або відображення таких повноважень), для прийняття управлінських рішень в різноманітних ситуаціях шляхом гри за правилами, що вже вироблені, або виробляються самими учасниками. Ця форма занять (самостійного індивідуального прийняття рішення, передбачає перевірку отриманих знань та умінь, і можливість їх ефективного чи імпровізованого використання в штучно створеній в експериментальній ситуації) реалізується через самостійне вирішення студентами поставленої проблеми за умови недостатності необхідних знань, коли вони змушені самостійно опановувати новий зміст або шукати нові зв’язки в уже засвоєному матеріалі. 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 23; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты