Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ
Читайте также:
  1. Вивчення літературних джерел та написання курсової роботи
  2. Загальні вимоги до написання наукової статті, анотації, тез, відгуку, рецензії, КОНСПЕКТУ. Текст наукової доповіді як особливий жанр писемного мовлення
  3. Нормативи і правила написання та застосування позначень одиниць
  4. Підготовки до семінарських занять, написанню рефератів.
  5. Правила написання найменувань одиниць
  6. Реферат. Види, структура та правила оформлення рефератів
  7. Суто науковий і науково-навчальний реферат. Вимоги до написання і оформлення.
  8. Теми рефератів
  9. Теми рефератів

1. Управління як суспільне явище.

2. Категорія «держава».

3. Сутність, зміст та специфіка державного управління.

4. Принципи державного управління.

5. Основні теорії та школи управління.

6. Політична система, державне управління на трансформаційному етапі розвитку держави.

7. Державна політика як ціле формуючий фактор діяльності державного апарату та державної служби.

8. Державна влада як складова державно владного механізму.

9. Адміністративний аспект державного управління.

10. Об’єкти управлінської діяльності виконавчої влади.

11. Цілі державного управління, їх юридичне та ресурсне забезпечення.

12. Поняття й види функцій державного управління. Функціональна структура державного управління.

13. Сутнісні характеристики (риси) організаційної структури державного управління.

14. Унітарна та федеративна організація державного управління.

15. Основи побудови організаційної структури державного управління.

16. Поняття та загальні риси управлінської діяльності.

17. Форми управлінської діяльності.

18. Методи управлінської діяльності.

19. Стадії управлінської діяльності. Управлінські технології: поняття та види.

20. Поняття та суть управлінського рішення.

21. Процес підготовки управлінського рішення.

22. Технологія процедури прийняття рішень у державному управлінні

23. Зміст законності в державному управлінні.

24. Забезпечення законності в державному управлінні

25. Дисципліна і відповідальність у забезпеченні законності.

26. Відповідальність державних службовців.

27. Поняття та види контролю в державному управлінні.

28. Контроль, інституціолізований за гілками державної влади.

29. Громадянський контроль.

30. Загальна соціальна ефективність державного управління.

31. Ефективність організації і функціонування суб’єктів державного управління.

32. Ефективність діяльності управлінських органів і посадових осіб.

33. Економічна ефективність функціонування органу державної влади.

34. Конституція України про гілки влади в Україні.

35. Верховна Рада в системі органів державної влади, основи її правового статусу.

36. Завдання, принципи та основи діяльності Верховної Ради України.

37. Порядок формування Верховної Ради України.38. Функція та компетенція Верховної Ради України

39. Структура Верховної Ради України.

40. Апарат Верховної Ради України.

41. Форми діяльності Верховної Ради України.

42. Методи діяльності Верховної Ради України.

43. Організація роботи органів та посадових осіб Верховної Ради України.

44. Організація роботи народних депутатів України.

45. Президент в системі органів державної влади України, основи його правового статусу та функціонування.

46. Організація виборів Президента України.

47. Функція та компетенція Президента України.

48. Форми діяльності Президента України.

49. Форми, методи, гарантії діяльності Президента України.

50. Апарат Президента України, організація його роботи.

51. Рада національної безпеки і оборони України.

52. Єдина система органів виконавчої влади.

53. Управлінські зв’язки в системі органів виконавчої влади.

54. Центральні органи виконавчої влади: права, компетенція, функції.

55. Кабінет Міністрів України: структура і компетенція.

56. Міністерства України, їх повноваження і компетенція.

57. Державні комітети (державні служби) України та інші центральні органи виконавчої влади: їх статус, функції.58. Територіальні органи центральних органів виконавчої влади: права, компетенція, функції.

59. Централізація та децентралізація у структурній організації державного управління.

60. Місцеві державні адміністрації в системі державного управління.

61. Основні завдання, правовий статус, компетенція місцевих державних адміністрацій.

62. Повноваження місцевих державних адміністрацій.

63. Відносини місцевих державних адміністрацій у системі вертикальних та горизонтальних зв’язків.

64. Структура місцевих державних адміністрацій.


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 30; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты