Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПоняття і ознаки місцевого самоврядування в Україні.
Читайте также:
  1. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види
  2. Адміністративні право відносини, суб’єкти адміністративного права. Поняття адміністративного проступку.
  3. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування
  4. Багатозначність поняття топології
  5. Бюджетні повноваження місцевих органів самоврядування
  6. Валютні і резервні фонди місцевих органів самоврядування
  7. Валютні системи: поняття, структура, призначення
  8. Взаємодія атомів. Іонний і ковалентний зв’язок атомів у молекулах. Поняття про теорію обмінних сил
  9. Видатки бюджету на вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування
  10. Види земель в Україні. Форми та суб’єкти права власності на землю.

Система місцевого самоврядування в Україні.

Функції і повноваження місцевого самоврядування.

Гарантії місцевого самоврядування.

Організація роботи органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

Представницькі органи місцевого самоврядування: їх система і порядок формування.

Структура місцевих рад. Форми і методи роботи місцевих рад.

Організація роботи постійних комісій місцевих рад.

Організація роботи сільських, селищних, міських голів, а також голів районних та обласних рад.

Виконавчі органи місцевих рад: структура, порядок утворення, форми і методи роботи.

Організація роботи відділів, апарату місцевих рад і апарату виконкомів.

Органи самоорганізації населення.

77. Реформування організаційних структур державного управління за Концепцією адміністративної реформи в Україні.

78. Концептуальні засади реформування місцевих органів влади та напрями регіональної політики.

79. Організаційна структура органу державної влади.

80. Сутність та особливості організаційної структури органу державної влади.

81. Підходи та методи побудови організаційних структур органу державної влади.

82. Внутрішня організація державної влади.

83. Орган влади як об’єкт організації.

84. Організація як процес і функція управління.

85. Сутність і особливості менеджменту органу державної влади.

86. Стратегічне управління та формування програми діяльності органу державної влади.

87. Ситуаційне управління.

88. Сутність функціонального аналізу діяльності органу державної влади та методика його проведення.

89. Контролінг у діяльності органу державної влади.

90. Інформаційне забезпечення внутрішньої організації органу державної влади.

91. Комунікації та комунікаційний процес.

92. Зв’язки з громадськістю в системі управлінської діяльності органу державної влади.

Форми контролю самостійної роботи

В процесі самостійної роботи студент обирає собі тему реферату, яку погоджує з викладачем. Для написання реферату вивчається рекомендована для самостійної роботи література, а також література з обраної теми, яку студент знаходить в бібліотеці. У відповідності до поставленої мети визначаються завдання (окремі питання, що допомагають розкрити тему роботи). Підготований та належним чином оформлений реферат студент захищає на практичному занятті, коротко викладаючи його зміст та відповідаючи на питання інших студентів по темі реферату.Загальна сума балів, яку студент маже отримати за належним чином виконану роботу дорівнює 20.


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 17; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты