Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 8. Місцеві органи виконавчої влади: організаційно – функціональна характеристика.
Читайте также:
  1. Cтруктуры внешней памяти, методы организации индексов
  2. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  3. I. Повышение управляемости организации при внедрении процессного подхода.
  4. II. ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНЫЙ ТИП ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
  5. II. Методы искусственной детоксикации организма
  6. II. Неорганические
  7. II. Организация выполнения курсовой работы
  8. II. Организация проведения аттестации
  9. II. Организация проведения аттестации
  10. II. Организм как целостная система. Возрастная периодизация развития. Общие закономерности роста и развития организма. Физическое развитие……………………………………………………………………………….с. 2

1. Історія створення місцевих органів виконавчої влади в Україні.

2. Структура та порядок формування МДА.

3. Повноваження місцевих державних адміністрацій

 

 

ТЕМИ І ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ

Заняття 1. Управління як системне суспільне явище.

1. Поняття управління і соціального управління.

2. Характеристики і поняття державного управління.

3. Державне управління як складно організована система.

4. Основні логічні схеми системи державного управління.

5. Об'єкти державного управління: властивості і класифікація.

6. Відмінність державного управління від інших видів управління.

7. Типове й унікальне в державному управлінні.

 

Заняття 2. Світові наукові школи управління та етапи розвитку управлінської думки. Наука державного управління.

 

1. Розвиток управлінської думки.

2. Державне управління як самостійна галузь наукового знання.

3. Понятійно-категоріальний апарат теорії державного управління.

4. Методологія державного управління.

5. Пріоритетні завданнями науки державного

 

Заняття 3. Держава як суб'єкт управління суспільними процесами.

1. Держава як універсальна організація суспільства.

2. Етапи історичної еволюції держави: традиційна, раціональна і "сервісна" (маркетингова) моделі державного управління.

3. Форми держави і державне управління.

Державно-управлінський механізм у країнах розвиненої демократії.

Заняття 4. Конституційний розподіл влади, державне управління і місцеве самоврядування.

1. Принцип поділу влади: теорія і практика.

2. Державний механізм: державний апарат і державні організації (підприємства, установи, заклади).

3. Державне управління і виконавча влада: співвідношення і взаємозв'язок.

4. Державна влада, місцеве самоврядування і державне управління.

Заняття 5. Вплив Верховної Ради України та Президента України на здійснення державного управління.

 

1. Функції парламенту щодо державно-управлінської системи.

2. Завдання Рахункової палати.

3. Контроль народних депутатів у державному управлінні.

4. Функції Президента України.

 

Заняття 6. Судовий контроль та прокурорський нагляд за функціонуванням системи державного управління. 

1. Сутність судової влади в Україні.

2. Основні етапи судового процесу.

3. Система судів України.

4. Класифікація посад в органах судової влади.

5. Прокурорський нагляд в Україні. Форми діяльності прокурора при здійсненні загального нагляду.

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 24; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты