Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаУчитель. 1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления
Читайте также:
  1. Учитель.
  2. Учитель.
  3. Учитель.
  4. Учитель.
  5. Учитель.
  6. Учитель.
  7. Учитель.
  8. Учитель.

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

1.1. Пункт 1 части 6, части 8 и 11 статьи 45 настоящего Федерального закона вступают в силу с 31 марта 2014 года.

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 396-ФЗ)

1.2. Часть 26 статьи 34, статья 35 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2014 года.

(часть 1.2 в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 140-ФЗ)

2. Пункт 16 части 3 статьи 4, статьи 16, 17, 18, 19, части 1 - 10, 12 - 15 статьи 21, части 1 и 2 статьи 23, пункт 1.1 части 2 статьи 25, пункты 1 и 2 части 4 статьи 38 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2015 года.

(часть 2 в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 140-ФЗ)

3. Пункт 2 части 1, пункты 1 - 3 части 3 статьи 4, статья 20, часть 11 статьи 21, часть 5 статьи 26, пункт 3 статьи 42, часть 1 статьи 97, часть 5, пункт 1 части 8 статьи 99, пункт 12 части 2 статьи 103, пункт 5 части 3 статьи 104 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2016 года.

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ)

4. Часть 4 статьи 23 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2017 года.

Президент

Российской Федерации

В.ПУТИН

Москва, Кремль

5 апреля 2013 года

N 44-ФЗ

 

Слово вчителя

Розповідь супроводжується показом взірців скіфсько­го мистецтва.

Мистецтво Скіфії

Загальною назвою «скіфи» об'єднують різні кочові племена, що прийшли з Азії і протягом деся-тиліть існували на просторах південноукраїнського степу. Скіфів вважали надзвичайно войовничим на-родом. Існує думка, що Велику ки­тайську стіну було споруджено з метою стримувати їхні набіги. Вони утвори­ли самобутню цивілізацію — Скіфське царство зі столицею держави Неаполем Скіфським, що простиралося від берегів Дунаю до Великої Китайської стіни, їхня культура — це культура величезного світу: північне Причорномор'я, Ку­бань, Алтай, Південний Сибір. На півдні вона стикалася з давньогрецькою, на заході — культурою кельтських племен, на сході — культурою народів Передньої Азії та Китаю. ;

Розквіт скіфського мистецтва припадає на VII—VI ст. до н. е. У Скіфії бу­ли тоді лише зачатки державності, рабовласницького ладу, не було чіткого кла­сового розподілу і писемності. Життя скіфів було яскравим і насиченим, таким було і породжене цим життям мистецтво. 

Евристична бесіда

• Виходячи зі способу життя скіфів, скажіть, який вид мистецтва був най­більше поширений?

• Що або кого вони зображували?

• Як вони зображували фігури тварин?

 

Учитель.

Скіфське мистецтво — це різьблення по дереву і кістці, а голов­не — це віртуозна обробка металу. Скіфи володіли секретами багатьох сплавів, займалися литтям, тисненням, карбуванням, знали спайку, зернь, філігрань.

Усі предмети виконувались у своєрідній художній манері, наче численні скіфські майстри, домовилися і про сюжети, і про особливі прийоми. У різьб­ленні по дереву і кістці, литті з бронзи, золота та срібла відтворювались постаті звірів або фантастичних істот. Зображення виконувались у своєрідній художній манері, яка дістала назву «звіриного стилю». Скіфські художники, могли точно виразити сутність кожного звіра.

Найбільша у світі колекція скіфських виробів зберігається в Ермітажі — музеї у Санкт-Петер-бурзі. 

Проблемна бесіда

• Спробуйте описати, у чому виявляється скіфський «звіриний стиль»? (Образ реальний, переданий

влучно і виразно. Фантастичне перетворення (таємниця, магія).)

У V—IV ст. до н. е. скіфське мистецтво змінюється. Фантазія перемагає реальність. В образах, предметах знаходимо більше декоративності, орнаментальності. Фігурки тварин стають пласкими, схематичними, і тепер уже не мож­на сказати, який саме це звір.

Греки і скіфи були сусідами. Скіфи торгували із грецькими містами і часто робили замовлення античним майстрам. Так утворився греко-скіфський стиль. Відбувалося взаємопроникнення двох сусідніх культур. Народжувалися уні­кальні творіння, що збереглися завдяки скіфським похованням.

Яскравий приклад греко-скіфського стилю — Золота царська пектораль знайдена в70-ті рр. XX ст. у Дніпропетровській області (курган Товста Моги­ла), її вага — 1 кг 150 г, діаметр — ЗО см. Це нагрудна прикраса скіфського ца­ря; сучасні вчені вважають, що в ній закодований скіфський календар — зодіак, повний своїх таємниць.

Усе поле пекторалі розділене на три місяцеподібні яруси за допомогою ду­же тонких трубочок. Нижній і верхній яруси заповнені скульптурними компо­зиціями, середній прикрашений рослинним орнаментом, закріпленим на пластині.

У центрі нижнього ярусу три сцени боротьби коня із двома грифонами. (Грифон — фантастичний звір, крилатий лев з орлиною головою). Далі — зоб­раження дикого кабана й оленя з леопардом і левом, за ними показана боротьба собаки із зайцем. Чим ближче до країв, тим менші фігурки і спокійніші сцени боротьби.

На середньому ярусі розташовані великі квіти, інкрустовані блакитними емалями, і п'ять скульптурних зображень птахів. Центром усього витвору й се­редня сцена верхнього ярусу. Двоє роздягнених до поясу скіфів шиють одяг. Золоте руно — центр композиції. Один зі скіфів тримає в руках голку, побачи­ти яку можна тільки зі зворотного боку. Далі по обидва боки від центра розта­шувалися скульптурні зображення кобили з лошам, корови з телям, скіфів, що доять корову й овець, за ними — вівці з ягнятами, кози, зайці; закінчують ком­позицію качки.

Пектораль— це не просто прикраса, це ритуальна річ. Як видно, рос­линний орнамент символізує дерево життя. Ключем до розуміння компози­ції сюжету є центральна сцена. Двоє скіфів готуються до ритуального свята. Скіфи ніколи не зображувалися оголеними. Навіть греки, виконуючи їхні за-

мовлення, одягали фігурки людей. Скіфи ж знімали одяг тільки для риту­альних дій.

Пектораль — унікальна річ. За простотою і виразністю їй немає рівних. От­же, завдяки творам мистецтва можна скласти уявлення про життя і побут на­ших предків.

 

Інтерактивна гра «Запитання — відповідь»

(Один учень задає питання, спираючись на знання курсу історії чи мистец­тва, а другий відповідає та задає своє наступному (за власним вибором) учню. Відповідь повинна бути чіткою і короткою.)

Як називається насипний пагорб, під яким покоїться скіфське поховання? (Курган.)

Виходячи зі способу життя скіфів, що або кого вони зображували? (Голов­ний герой скіфського мистецтва — звір).

Що було головним багатством скіфів? (Коні.)

У яких ще давніх художників звір був головним об'єктом творчості? (У пер­вісних.)

Де первісні люди зображували звірів? (На стінах печер.)

Скіфи — кочові племена. Де ж можна було побачити їхні витвори? (Вони прикрашали речі, зброю.)

Трипільська культура

Запитання до учнів

• Хто такі трипільці? (Землероби.)

Яку територію вони заселяли? (Біля Києва на теренах села Трипілля) По­кажіть її на карті.

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 8; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты