Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПерелік питань для самостійного аналізу та контролю знань. 1. Коли була прийнята Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти у європейському регіоні?
Читайте также:
  1. V. Перелік практичних навичок
  2. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
  3. ViІ. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  4. Аналіз зображувальних засобів. Застосування цілісного аналізу
  5. Аналіз обсягів виробництва і реалізації Початковим етапом аналізу є оцінка обсягів і структури виробництва продукції.
  6. Б – тести для контролю.
  7. Б – тести для контролю.
  8. Б – тести для контролю.
  9. Б – тести для контролю.
  10. Барьеры и сопротивление контролю.

1. Коли була прийнята Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти у європейському регіоні?

2. Сформулюйте основні принципи Лісабонської Конвенції

(1997 р.).

3. У чому полягає суть Спільної декларації, прийнятої в Парижі (1998 р.)?

4. Коли і де була прийнята Болонська декларація міністрів освіти Європи?

5. Які основні цілі та принципи передбачає Болонська декларація?

6. Що обговорювала конференція Європейських вищих навчальних закладів і освітніх організацій, що відбулася у м. Саламанка (2001 р.)?

7. Сформулюйте суть Празького комюніке міністрів вищої освіти європейських країн.

8. Із скількох і яких ступенів має складатися система вищої освіти країн Європи згідно з Болонською декларацією?

9. Які принципи й етапи передбачає Берлінське комюніке «Створення Європейського простору вищої освіти»?

10. Назвіть документ, який розкриває суть кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

11. Яке значення має документ, прийнятий на конференції у Бергені 19– 20 травня 2005 р.?

12. Назвіть основні цілі та принципи Лондонського комюніке конференції міністрів європейських країн.

 

Список рекомендованої літератури

1. Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.coe.kiev.ua /docs/cets/cets165.htm

2. Берлінське Комюніке «Створення Європейського простору вищої освіти». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon. gov.ua/education/higher/bolon/5/

3. Болонська декларація «Зона європейської вищої освіти: спільна декларація європейських міністрів освіти». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua.textreferat.com/referat-13196-1.html

4. Довідник користувача Європейської кредитно-трансферної си-стеми (ЄКТС). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.mon.gov.ua/newstmp/2009_1/12_11/ECTS_users_guide_final_ ua.pdf

5. Довідник користувача Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ newstmp/2009_1/12_11/ECTS_users_guide_final_ua.pdf

6. Комюніке Конференції міністрів країн Європи, відповідальних за сферу вищої освіти «Загальноєвропейський простір вищої освіти – Досягнення цілей». [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=994_576

7. Конференція європейських вищих навчальних закладів і освітніх організацій «Формування майбутнього». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vafk.com/ukr/sudak.htm

8. Лондонське комюніке Конференції міністрів європейських країн, відповідальних за сферу вищої освіти «На шляху до Європейського простору вищої освіти: відповіді на виклики глобалізації» http://www.nau.edu.ua/en/EduProcess/Bologna/ London/

9. Празьке комюніке міністрів вищої освіти європейських країн [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http:// www.mon.gov.ua/education/higher/bolon/3/

10. Сорбонська декларація «Про гармонізацію архітектури європейської системи вищої освіти». [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://sumymolod.eu/index. php/useful-information/58-bologna-process/84-bologna-process

11. Спільний документ конференції європейських вищих навчальних закладів і освітніх організацій. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.bolognaberlin2003.de/pdf/salamanca_convention.pdf

12. Створення Європейського простору вищої освіти. Берлінське Комюніке конференції міністрів вищої освіти. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http:// www.mon.gov.ua/education/higher/bolon/5/


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты