Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІнформаційний пакет
Кожен заклад, що використовує ECTS, випускає інформаційні пакети як довідники для потенційних партнерів, студентів і викладацького складу закладів-партнерів, до своїх курсів, навчальних програм, навчального й адміністративного устрою. Призначення інформаційних пакетів у тому, щоби сприяти прозорості навчальної програми, допомагати викладачам орієнтувати студентів на вибір відповідних програм і планувати їхнє навчання за кордоном, забезпечувати практичною інформацією.

Інформаційні пакети повинні систематично – кожного року – оновлюватися і бути легкодоступними для користувачів, студентів і викладацького складу або у роздруку, або на електронному носії. Встановлення електронного зв’язку між закладами-партнерами виявилося ефективним засобом розповсюдження інформаційних пакетів. Рекомендується, щоб кожен заклад випускав свою інформацію двома мовами: рідною та однією із мов країн Європейського Союзу і вчасно поширював її серед своїх партнерів. Це дасть змогу студентам і їхнім викладачам зробити свій вибір і підготувати програму навчання за кордоном.

Зі зростанням рівня участі в ECTS існує пропозиція про представлення інформаційних пакетів про ECTS в Інтернеті. Інформаційний пакет, що стосується ECTS, чи то на папері, чи в Інтернеті, має представляти навчальні програми і розділи курсу, виражені в кредитах ECTS. При цьому має бути виключена будь-яка ймовірність сплутування систем кредитів, якими користуються на рівні закладу чи держави, зі системами кредитів ECTS.

 

Перелік питань для самостійного аналізу та контролю знань

1. Розкрити сутність, завдання та принципи Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS).

2. Що таке кредити ECTS? Яка їх структура та призначення?

3. Розкрити сутність основних документів ECTS.

4. Вкажіть вплив ECTS на академічну мобільність студентів.

5. Розробіть основні рекомендації щодо впровадження ECTS у ВНЗ.

6. Охарактеризуйте навчально-методичне, матеріально-технічне й інформаційне забезпечення навчання в умовах кредитно-мо-дульної системи організації навчального процесу.

 

Список рекомендованої літератури

1. Артьомов І.В., Ващук О.М. Концептуальні та правові основи формування Європейського освітнього простору: Навч. посібник. – Ужгород: ЗакДУ, 2011. – 456 с.

2. Болонський процес у фактах і документах / упорядник: М.Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин. – К.,Тернопіль: Вид-во ТДЛУ ім. В. Гнатюка, 2003. - 52 с. (www. tpu. edu. ua).

3. Вища освіта України і Болонський процес / за ред. В.Г. Кременя; авт. кол.: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2004. – 382 с.

4. Гончаров С.М., Мошинський В.С. Вища освіта України і Болонський процес. – Рівне: НУВГП, 2004. – 142 с.

5. Мороз І. В. Кредитно-модульна система організації навчального процесу: довідник для студентів. – К.: Освіта України, 2005. –

90 с.

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 13; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты