Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВикористання системи академічних кредитів у деяких країнах ЄС
Читайте также:
  1. Авторські системи
  2. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам’ятників історії і культури
  3. Аксіома 1: Розвиток (еволюція) системи визначається деякою ціллю й інформаційними ресурсами системи, її інформаційною відкритістю.
  4. Амортизація основних засобів. Порядок нарахування і використання амортизаційних відрахувань.
  5. Аналіз ефективного використання матеріальних ресурсів
  6. Аналіз системи, що автоматизується у заданій предметній області, напрямків її розвитку, бізнес-процесів, принципів моделювання
  7. Атмосферне повітря як об'єкт правової охорони та використання
  8. Аудит використання природних ресурсів за видами
  9. Більш повну практику ціноутворення в сучасних умовах у розвинутих країнах світу допоможе з’ясувати короткий виклад розвитку теорії ціни.
  10. Валютні системи: поняття, структура, призначення
Країна Наявність кредитної системи у завершеному вигляді Наявність національної системи та використання ECTS
Австрія Немає ECTS використовують лише окремі ВНЗ
Бельгія Немає ECTS використовують лише окремі ВНЗ
Великобританія Використовується кредитна система SCOTCATS Застосовується кредитна система CATS, а в окремих ВНЗ використовується також ECTS
Греція Немає Національної системи немає, а ECTS використовують деякі ВНЗ
Данія Немає Багато ВНЗ використовують власні кредитні технології чи ECTS
Ірландія Немає Національної системи немає. Деякі ВНЗ використовують ECTS
Ісландія Є система сумісна з ECTS ECTS використовують багато ВНЗ
Іспанія Є система сумісна з ECTS Національна система певною мірою сумісна з ECTS
Італія Немає Закон регламентує введення ECTS в національну систему вищої освіти
Нідерланди Є система сумісна з ECTS ECTS використовують багато ВНЗ
Німеччина Немає Введена з 1998 р. ECTS використовується багатьма ВНЗ
Норвегія Є кредитна система, сумісна з ECTS Національна система повною мірою сумісна з ECTS. Багато ВНЗ використовують ECTS
Польща Немає Національної системи немає. ECTS використовують багато ВНЗ
Португалія Немає Національної системи немає. ECTS використовують окремі ВНЗ
Франція Немає Національна система створюється. ECTS використовують деякі ВН
Швеція Має ECTS використовується поряд із національною кредитною системою

 

Список рекомендованої літератури

1. Артьомов І.В., Ващук О.М. Концептуальні та правові основи формування Європейського освітнього простору: навч. посібник. – Ужгород: ЗакДУ, 2011. – 456 с.

2. Болонський процес у фактах і документах / упор.: М.Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин. – К., Тернопіль: Вид-во ТДЛУ ім. В. Гнатюка, 2003. – 52 с. (www. tpu. edu. ua).

3. Вища освіта України і Болонський процес / за ред. В.Г. Кременя; авт. кол.: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2004. – 382 с.4. Гончаров С.М., Мошинський В.С. Вища освіта України і Болонський процес. – Рівне: НУВГП, 2004. – 142 с.

 

Практичне заняття № 3.

Формування інформаційного пакету ECTS.

Навчально-методичне забезпечення (2 год)

 

1. Завдання та зміст ECTS.

2. Навчальний заклад: загальна характеристика.

3. Факультет: загальний опис, ступенева структура, індивідуальні розділи курсу.

4. Структурно-логічні схеми спеціальностей.

5. Навчальні плани спеціальностей в умовах КМСОНП.

6. Графіки навчального процесу в умовах КМСОНП.

7. Індивідуальний план студента за вимогами КМСОНП.


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты