Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ
Читайте также:
  1. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  2. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  3. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  4. Аналіз прийомів організації групової роботи школярів на уроці
  5. Апаратні засоби роботи з відео
  6. Аспекти роботи над зв'язним мовленням
  7. АСТРАЛЬНАЯ РОБОТИЗАЦИЯ.
  8. Безопасность функционирования автоматизированных и роботизированных производств
  9. В – Індивідуальні розділи курсу
  10. Вивчення літературних джерел та написання курсової роботи

1. Формування інформаційного пакету (ВНЗ, факультету, спеціальності) (за вибором).

2. Розробка структурно-логічної схеми підготовки фахівців зі спеціальності (за вибором).

3. Складання навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності (за вибором).

4. Розробка структури залікового кредиту курсу (за вибором).

5. Створення порівняльних схем навчальних планів, структур залікових кредитів, змістових модулів, шкал оцінювання тощо загалом або за спеціальностями і напрямами у ВНЗ різних країн ЄС.

6. Аналіз діючих у ЄС механізмів визнання еквівалентності документів про освіту.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ

Методи навчання

При вивченні курсу передбачається використання таких основних методів і технологій навчання:

· інформаційних;

· інформаційно-ілюстративних;

· проблемного навчання;

· методів активного навчання;

· модульного навчання;

· творчих завдань;

· роботи в Інтернеті.

Методи оцінювання

Для визначення якості засвоєння навчального матеріалу передбачається використання:

· поточного контролю;

· рубіжного контролю (тематичний і модульний);

· підсумковогоконтролю (залік).

 

Модуль 1 Модуль 2 Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 ІНДЗ
Т1-Т3 Т4-Т5  

· Т1, Т2 ... Т5 – теми змістових модулів.

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS

Оцінка ECTS Оцінка в балах За національною шкалою
Залікова оцінка
А 90 – 100 Зараховано
В 81–89 Зараховано
С 71–80 Зараховано
D 61–70 Зараховано
Е 51–60 Зараховано
         

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО

ПРОЦЕСУ КУРСУ «ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ І

БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС»

Комплекс методичного забезпечення включає такі матеріали:

· нормативні документи ЄС – ECTS;

· нормативні документи Міністерства освіти і науки України щодо впровадження КМСОНП;

· навчально-методичну документацію ВНЗ щодо впровадження КМСОНП;

· матеріали модульно-рейтингової системи;

· інформаційні пакети ВНЗ та факультетів;

· структурно-логічні схеми спеціальностей;· експериментальні навчальні плани спеціальностей та спеціалізацій;

· програми навчальних курсів спеціальностей;

· зразки індивідуальних планів навчання студентів;

· програма курсу тощо;

· підручники і посібники;

· методичні вказівки до самостійної роботи студентів.

 

КОНТРОЛЬНІ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ

1. Фундаментальні цінності західної культури:

а) парламентаризм, права людини, лібералізація; б) свобода пересування, отримання освіти будь-якого рівня; в) як „а”, так і „б”.

Чи слід вважати приєднання України до Болонського процесу одним із напрямів стратегічного курсу приєднання до ЄС?

а) так; б) ні; в) частково.


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты