Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


У якому році ініційовано Болонський процес?
а) 1997 р.; б) 1998 р.; в) 1999 р.

21. Передісторія Болонського процесу:

а) Лісабонська конвенція (11.04.1997); б) Сорбонська декларація (23.05.1998); в) Велика Хартія Університетів (18.09.1988).

22. Основні принципи Лісабонської конвенції:

а) створення єдиного європейського простору вищої освіти; б) визнання кваліфікацій з вищої освіти у європейському регіоні та основні принципи їх оцінки; в) гармонізація системи європейської вищої освіти.

23. Основні принципи Сорбоннської декларації:

а) оцінка кваліфікацій з вищої освіти; б) автономія університетів; в) гармонізація архітектури системи європейської вищої освіти.

24. Основні принципи Великої Хартії Університетів:

а) автономія університетів, свобода досліджень і навчання; б) визнання кваліфікацій з вищої освіти у європейському регіоні; в) навчання упродовж життя.

25. Основна мета Болонської декларації:

26.а) підвищення рівня конкурентоспроможності європейської вищої освіти на світовому ринку; б) гармонізація системи європейської вищої освіти; в) створення єдиного європейського ринку праці.

27. Основні принципи Болонського процесу:

а) запровадження загальноєвропейського диплому про вищу освіту та єдиного європейського ринку праці; б) запровадження системи кредитних одиниць, єдиної європейської зони вищої освіти; в) запровадження єдиних стандартів європейської освіти.

28. Головне завдання Болонського процесу:

а) забезпечити якісний рівень вищої освіти; б) забезпечити працевлаштування випускників ВНЗ; в) створити умови для навчання протягом усього життя.

29. Пріоритетні напрями державної політики України щодо розвитку вищої освіти:

а) підвищити освітній і культурний рівень суспільства; б) трансформувати кількісні показники освітніх послуг у якісні; в) забезпечити якісний рівень вищої освіти.

У чому полягає суть європейської інтеграції України?

а) у виборі шляху розвитку в напряму цивілізованої європейської моделі, що дає можливість досягти прогресу у всіх сферах життєдіяльності суспільства і держави;

б) у реформуванні й адаптації законодавства;

в) у переході на європейські методи роботи;

г) у реформуванні й адаптації системи освіти і науки;

д) у переході на європейський час.

Скільки рівнів акредитації встановлено для ВНЗ освіти в Україні?

а) 2 рівні ( ІІІ і ІУ); б) 4 рівні ( І, ІІ, ІІІ, ІУ); в) 3 рівні (бакалавр, спеціаліст, магістр); г) 4 освітньо-кваліфікаційні рівні.

Зі скількох ступенів і яких має складатися система вищої освіти країн Європи згідно з Болонською декларацією?

а) трьох ступенів – бакалавр, спеціаліст, магістр;

б) двох ступенів – бакалавр, спеціаліст;

в) двох ступенів – бакалавр, магістр;

г) двох ступенів – спеціаліст, магістр.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 144; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты