Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПерелік питань для Каталогу курсу/Перелік для інформаційного пакету
 

Частина 1 - Інформація про заклад:

· Назва і адреса

· Академічний календар

· Додаток до диплома є також частиною інформаційного пакету інструментів прозорості

· Адміністрація закладу

· Загальний опис закладу (включаючи тип і статус)

· Перелік програм, які пропонує заклад

· Загальні вимоги до зарахування

· Загальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

· Загальні процедури реєстрації

· Присвоєння кредитів ЄКТС на основі навчального навантаження, необхідного для досягнення очікуваних результатів навчання

· Інформація (положення) про консультативну допомогу студентам

 

Частина 2 Інформація про програми:

· Загальний опис:

· Кваліфікація, що присвоюється

· Рівень кваліфікації

· Спеціальні вимоги до зарахування

· Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

· Вимоги і положення до кваліфікації

· Профіль програми

· Ключові результати навчання

· Професійні профілі випускників із прикладами

· Доступ до подальшого навчання

· Діаграма структури курсу в кредитах ЄКТС (60 на навчальний рік повного навчання)

· Положення про екзамени, оцінювання й оцінки

· Вимоги до випуску (закінчення навчання) (навчального закладу)

· Форма навчання (денна (повна), заочна, вечірня (часткова), дистанційна)

· Директор програми або відповідна посадова особа

· Опис окремих одиниць (складових) курсу:

· Назва (модуля, навчальної дисципліни)

· Код (модуля, навчальної дисципліни)

· Тип (модуля, навчальної дисципліни) (обов'язковий, факультативний)

· Рівень (модуля, навчальної дисципліни) (напр., першого, другого, третього циклу; підрівень, якщо необхідно)

· Рік навчання (якщо необхідно)

· Семестр/триместр, у яких викладається модуль (навчальна дисципліна)

· Кількість кредитів ЄКТС, що присвоюються

· Ім’я лектора(ів) (викладача)

· Результати навчання (модуля, навчальної дисципліни)

· Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання)

· Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (навчальні дисципліни, курси) (пререквізити і кореквізити)

· Рекомендовані компоненти програми за вибором (модулі, навчальні дисципліни)

· Зміст навчальної дисципліни (курсу)

· Рекомендована література

· Запланована навчальна діяльність і методи навчання

· Методи і критерії оцінювання

· Мова навчання

· Виробнича практика

Частина 3 Загальна інформація для студентів:

· Вартість проживання

· Житло

· Харчування

· Медичне забезпечення (послуги)

· Можливості для студентів з особливими потребами

· Страхування

· Фінансове забезпечення (підтримка) студентів

· Відділ студентських справ

· Умови для навчання

· Міжнародні програми

· Практична інформація для мобільних студентів

· Мовні курси

· Практика (стажування), інтернатура

· Умови для занять спортом і дозвілля

· Студентські організації.

 

Список рекомендованої літератури

1. Артьомов І.В., Ващук О.М. Концептуальні та правові основи формування Європейського освітнього простору: навч. посібник. – Ужгород: ЗакДУ, 2011. – 456 с.

2. Болонський процес у фактах і документах / упор.: М.Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин. – К., Тернопіль: Вид-во ТДЛУ ім. В. Гнатюка, 2003. – 52 с. (www. tpu. edu. ua).

3. Вища освіта України і Болонський процес / за ред. В.Г. Кременя; авт. кол.: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2004. – 382 с.

4. Гончаров С.М., Мошинський В.С. Вища освіта України і Болонський процес. – Рівне: НУВГП, 2004. – 142 с.

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 9; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты