Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Кровоносна система
Серце Кровоносні судини

 

 

 

Мал.3

 

 

Мал. 3. а — схема артеріальної системи людини; артерії: 1 — права загальна сонна; 2 — ліва загальна сонна; 3 — права підключична; 4 — ліва підключична; 5 — безименная; 6 — плечова; 7 — ліктьова; 8 — променева; 9 — грудна аорта; 10—ниркова; 11 — черевна аорта; 12 — загальна клубова; 13 — зовнішня клубова; 14 — підчеревна; 15 — стегнова; 16 — підколінна; 17 — задня большеберцовая; 18 — передня большеберцовая; 19 — тильна стопи; б — схема венозної системи людини; вени: 1 — верхня порожниста; 2 — нижня порожниста; 3 — права безименная; 4 — ліва безименная; 5 — права підключична; 6 — ліва підключична; 7 — права внутрішня яремна; 8 — ліва внутрішня яремна; 9 — загальна ліцевая; 10 — плечова; 11 — шкірні руки; 12 — верхня брижєєчная; 13 — ліва загальна клубова; 14 — стегнова; 15 — шкірні ноги; 16 — комірна печінці.

 

2.Кровоносні судини

Кровоносні судини (vasa sanguifera, vaea sanguinea) утворюють замкнену систему, за допомогою якої здійснюється транспорт крові від серця на периферію до всіх органів і тканин і назад до серця. Артерії несуть кров від серця, а по венах кров повертається до серця. Між артеріальним і венозним відділами кровоносної системи розташовується і з'єднує їх мікроциркуляторне русло, що включає артеріоли, венули, капіляри.

3.Будова кровоносних судин

4.Різновид кровоносних судин

А)Артерії:

це циліндричні трубки по яких кров тече від серця до органів і тканин. Стінки артерій складаються з трьох шарів:

 

1.Зовнішньої – сполучнотканинної оболонки.

 

2.Середнього – гладкі м’язеві волокна між якими є еластичні волокна.

 

Гладкі м’язові волокна скорочуючись та розслаблюючись. Звужують та розширюють артерії, таким чином регулюють потік крові в них. Еластичні волокна надають артеріям пружних властивостей.

 

Періодичне вштовхування крові шлуночком завдяки пружності артерій перетворюється в безперервний рух крові по судинах.

 

Зовнішній і середній шари мають і колагенові волокна, які здійснюють опір при розтягненні судин.

 

1.Внутрішній – ендотемальний шар.

 

Крупні артерії (аорта, підключичні і сонні артерії) мають товсті стінки, тому витримують великий тиск крові.

Дрібні артерії – артеріоли, середній шар містить тільки гладкі м’язи.

 

Б)Вени:

Це кровоносні судини, що збирають кров від органів і несуть її до серця. Їхні стінки складаються з тих самих оболонок, що і стінки артерій, але мають менше гладких м’язових і еластичних волокон (стінки тонші, діаметр більший). Менш еластичні і легко розтягуються. Мають півмісяцеві клапани (за винятком порожнистих), які забезпечують течію крові тільки в одному напрямку (до серця)

 

Кров у венах тече під невеликим тиском тому на рух крові у венах великий вплив здійснюють оточуючі тканини, особливо скелетні м’язи. Крім того, руху крові до серця сприяє розтягування порожнистих вен у грудній клітці під час вдиху.

Венули – дрібні вени.

В)Капіляри:

це найдрібніші кровоносні судини розташовані в усіх тканинах між артеріями і венами. Основна функція капілярів – забезпечення обміну газами і поживними речовинами між кров’ю і тканинами. Тонка стінка капілярів утворена лише одним шаром плоских ендотеліальних клітин. Через неї легко проходять гази крові, продукти обміну речовин, поживні речовини, вітаміни, гормони і лейкоцити (за потреби).

Багато капілярів в залозах, мозку; мало в сухожиллях.

Капіляри можуть відкриватись і закриватись, змінюючи кровопостачання тканин.

 

 

5.Кровообіг

Кровоо́біг — процес постійної циркуляції крові в організмі, що забезпечує його життєдіяльність. Кровоносну систему організму іноді об'єднують із лімфатичною системою в кардіоваскулярну систему.

 

Кров приводиться в рух скороченнями серця і циркулює судинами. Вона забезпечує тканини організму киснем, поживними речовинами, гормонами і постачає продукти обміну речовин до органів їх виділення. Збагачення крові киснем відбувається в легенях, а насичення поживними речовинами — в органах травлення. У печінці та нирках відбувається нейтралізація й виведення продуктів метаболізму. Кровообіг регулюється гормонами та нервовою системою. Розрізняють мале (через легені) і велике (через органи і тканини) кола кровообігу.

Кровообіг людини. На малюнку зображені артерії, капіляри та вени, якими проходить кров

Латинська назва systema cardiovasculare

Кровообіг — важливий чинник в життєдіяльності організму людини і тварин. Кров може виконувати свої різноманітні функції тільки знаходячись в постійному русі.

 

Кровоносна система людини і багатьох тварин складається з серця і судин, якими кров рухається до тканин і органів, а потім повертається до серця. Великі судини, якими кров рухається до органів і тканин, називаються артеріями. Артерії розгалужуються на менші артерії — артеріоли, і, нарешті, на капіляри. Судинами, які звуться венами, кров повертається до серця.

 

Кровоносна система людини та інших хребетних належить до закритого типу — кров за нормальних умов не покидає організм. Деякі види безхребетних мають відкриту кровоносну систему.

 

Рух крові забезпечує різниця кров'яного тиску в різних судинах.

6. Механізм кровообігу

Це твердження повністю справедливо для артерій і артеріол, капілярів та вен в капілярах і венах з'являються допоміжні механізми, про які нижче. Рух артеріальної крові шлуночками відбувається до ізофігміческая точка капілярів, де відбувається викид води і солей в інтерстиціальну рідину (ТЖ) і розвантаження артеріального тиску до тиску в ТЖ, величина якого близько 25 мм рт. ст .. Далі відбувається реабсорбція води, солей і продуктів життєдіяльності клітин з ТЖ в посткапілярів під дією присмоктуються сили передсердь (рідинний вакуум — переміщення атріовентрикулярних перегородок вниз) і далі — самопливом під дією сил гравітації к. предсердиям. Переміщення АВП вгору призводить до систоле передсердь і одночасно до діастолі шлуночків. Відмінність тисків створюється ритмічною роботою передсердь і шлуночків серця, що перекачує кров з вен в артерії.

 

7. Кола кровообігу людини(в загальному)

Кровообіг відбувається за двома основними шляхами, званими колами: малим і великим колами кровообігу.

 

Малим колом кров циркулює через легені. Рух крові цим колом починається зі скорочення правого передсердя, після чого кров надходить у правий шлуночок серця, скорочення якого штовхає кров в легеневий стовбур. Циркуляція крові в цьому напрямку регулюється передсердно-шлуночковою перегородкою і двома клапанами: тристулковим (між правим передсердям і правим шлуночком), що запобігає поверненню крові в передсердя, і клапаном легеневої артерії, що запобігає поверненню крові з легеневого стовбура в правий шлуночок. Легеневий стовбур розгалужується до мережі легеневих капілярів, де кров насичується киснем шляхом вентиляції легень. Потім кров через легеневі вени повертається з легенів у ліве передсердя.

 

Велике коло кровообігу постачає насичену киснем кров до органів та тканин. Ліве передсердя скорочується одночасно з правим і штовхає кров в лівий шлуночок. З лівого шлуночка кров надходить в аорту. Аорта розгалужується на артерії і артеріоли, що сполучені двостулковим (мітральним) клапаном і клапаном аорти.

 

Таким чином, кров рухається великим колом кровообігу від лівого шлуночка до правого передсердя, а потім малим колом кровообігу від правого шлуночка до лівого передсердя.

 

Також існують ще два кола кровообігу,такі як:

 

Серцеве коло кровообігу - це коло кровообігу починається від аорти двома короноїдними серцевими артеріями, по яких кров надходить у всі шари і частини серця, а потім збирається по дрібних венах у венозний вінцевий синус і закінчується венами серця, що впадають у праве передсердя .

 

Плацентарне - відбувається по замкнутій системі, ізольованій від кровоносної системи матері. Плацентарне коло кровообігу починається від плаценти, яка є провізорним (тимчасовим) органом, через котрий плід отримує від матері кисень, поживні речовини, воду, електроліти, вітаміни, антитіла і віддає вуглекислий газ і шлаки.

Циркуляція крові через серце. Мале коло кровообігу проходить через праве передсердя, правий шлуночок, легеневу артерію, судини легень, легеневі вени. Велике коло проходить через ліві передсердя і шлуночок, аорту, судини органів, верхню і нижню порожнисті вени. Напрямок руху крові регулюється клапанами серця.

8. Анатомічна будова великого кола кровообігу

 

Велике коло кровообігу бере свій початок у лівому шлуночку. З нього виходить у великі артерії насичена киснем кров. Потрапляючи в аорту і плечоголовний ствол, вона з величезною швидкістю спрямовується до тканин. За однією великої артерії кров йде в верхню частину тіла, а по другий - в нижню.

Плечоголовний стовбур - це відокремлювана від аорти велика артерія. По ній багата киснем кров йде вгору до голови і рук. Друга велика артерія - аорта - доставляє кров у нижню частину тіла, до ніг і тканинам тулуба. Два основних типи кровоносних судини, як уже було сказано вище, багаторазово діляться на більш дрібні капіляри, які сіточкою пронизують органи і тканини. Ці найдрібніші судини доставляють кисень і поживні речовини в міжклітинний простір. З нього в кров надходить вуглекислий газ та інші потрібні організму продукти метаболізму. На зворотному шляху до серця капіляри знову з'єднуються в більші судини - вени. Кров у них тече повільніше і має темний відтінок. У кінцевому підсумку все судини, що йдуть з нижньої частини тіла, об'єднуються в нижню порожнисту вену. А ті, що йдуть від верхньої частини тулуба і голови - у верхню порожнисту вену. Обидва цих судини впадають у праве передсердя.

9. Анатомічне пристрій малого кола

З правого шлуночка серця виходить венозна, бідна вмістом кисню кров. Вона надходить в найбільшу артерію малого кола - легеневий стовбур. Він ділиться на два окремих судини (праву і ліву артерії). Це дуже важлива особливість малого кола кровообігу. Права артерія приносить кров до правого легкому, а ліва, відповідно, до лівої. Підходячи до головного органу дихальної системи, судини починають ділитися на дрібніші. Вони розгалужуються, поки не досягають розмірів тонких капілярів. Вони охоплюють всі легке, збільшуючи в тисячі разів площа, на якій відбувається газообмін.

До кожного найдрібнішого альвеолу підходить кровоносну судину. Від атмосферного повітря кров відділяє лише найтонша стінка капіляра і легені. Вона настільки ніжна і пориста, що кисень та інші гази вільно можуть циркулювати через цю стінку в судини і альвеоли. Таким чином здійснюється газообмін. Газ пересувається за принципом від більшої концентрації до меншої. Наприклад, якщо в темній венозної крові дуже мало кисню, то він починає надходити в капіляри з атмосферного повітря. А ось з вуглекислим газом відбувається навпаки, він переходить в альвеоли легкого, так як там його концентрація нижче. Далі судини знову об'єднуються в більш великі. Зрештою залишаються всього чотири великі легеневі вени. Вони несуть до серця збагачену киснем яскраво червону артеріальну кров, яка перетікає в ліве передсердя.

10. Час кровообігу

Проміжок часу, за який кров встигає пройти по малому і великому колі, називається часом повного кругообігу крові. Цей показник строго індивідуальний, але в середньому на це йде від 20 до 23 секунд в стані спокою. При м'язової активності, наприклад, під час бігу або стрибків, швидкість кровотоку зростає в кілька разів, тоді повний оборот крові по обох колах може здійснитися лише за 10 секунд, але такий темп організм довго витримати не може.

 

 

11.Методи обстеження кровоносних судин

Обстеження хворого із захворюванням кровоносних судин починається з вивчення анамнезу, огляду, пальпації та аускультації. При з'ясуванні умов життя і праці хворого особливу увагу звертають на чинники, які можуть сприяти розвитку захворювань кровоносних судин, особливо куріння, переохолодження, робота, пов'язана з тривалим перебуванням на ногах. При аналізі скарг відзначають наявність відчуття зябкости нижніх кінцівок, швидкої стомлюваності при ходьбі, поява болю в ногах, парестезії, набряки на ногах до кінця дня.

Хворого оглядають в положенні лежачи і стоячи, порівнюючи при цьому симетричні ділянки тіла і особливо кінцівок, відзначаючи їх конфігурацію, колір шкіри, наявність ділянок пігментації і гіперемії, особливості малюнка підшкірних вен, наявність розширення поверхневих вен і їх характер, локалізацію і поширеність.

Промацування пульсу на магістральних артеріях в кожному випадку має проводитися у всіх доступних для пальпації точках судин з обох сторін. Зазвичай визначають пульс на променевих артеріях і артеріях стоп. При набряку дослідження пульсу буває утруднено. Пальпація кровоносних судин дозволяє виявити аневризматичне розширення артеріальногї судини. Аускультація кровоносних судин представляє велику діагностичну цінність - при стенозах вислуховується систолічний шум різної інтенсивності. Про наявність стенотичного процесу також свідчить підвищення градієнта АТ на кінцівках понад 20 мм рт. ст. При тромбозах і облітеруючих захворюваннях судин кінцівок важливо визначити стан периферичного кровообігу. Для цього запропоновано декілька функціональних проб. Найбільш поширені проби опель, Самюелса і Гольдфлама.

Проба Оппеля: лежачому хворому пропонують підняти витягнуті нижні кінцівки на 45 ° і утримувати їх у такому положенні протягом 1 хв; при недостатності периферичного кровообігу в області підошви з'являється збліднення, яке в нормі відсутня.

Проба Самюелса; лежачому хворому пропонують підняти обидві витягнуті нижні кінцівки на 45 ° і проробити 20-30 згинальних-розгинальних рухів в гомілковостопних суглобах; збліднення підошов і час його настання свідчать про наявність і ступінь вираженості порушення периферичного кровообігу. Для проведення проби Гольдфлама використовують таку ж методику; проте враховують час появи стомлюваності м'язів на боці ураження.

За наявності варикозного розширення вен нижніх кінцівок необхідно оцінити стан клапанного апарату вен і прохідність глибоких вен. Проба Троянова - Тренделенбурга дозволяє опреділит стан вхідного клапана великої підшкірної вени ноги: хворий у положенні лежачи піднімає ногу до повного спорожнення підшкірних вен. Після цього на верхню третину стегна накладають гумовий джгут. Потім хворому пропонують встати, а джгут знімають. При наявності недостатності клапана відзначається ретроградний заповнення варикозно-розширених вен. Використовують також пробу "кашльового поштовху", яка вважається позитивною, якщо під час покашлювання хворого пальпаторно визначається легкий поштовх в проекції гирла великої підшкірної вени.

Стан глибоких вен особливо важливо оцінити перед операцією висічення варикозно-розширених підшкірних вен . Для цього проводять маршову пробу Дельбе - Пертеса, сольного просять походити з джгутом, накладеним у верхню третину гомілки. При гарній прохідності глибоких вен відбувається випорожнення поверхневих вен.

Для більш повного аналізу стану К. с. в стаціонарі застосовують інструментальні методи дослідження. З неінвазивних методів найбільш важливу роль у діагностиці облітеруючих захворювань артерій кінцівок грають ультразвукові методи: ультразвукова доплерографія, ультразвукова ангіографія зі спектральним аналізом допплерівського сигналу. Інформативним є визначення сегментарного тиску на різних рівнях магістральних артерій, а також визначення лодижечно індексу - відносини сегментарного тиску на стопі до тиску на променевій артерії (в нормі становить 1-1,2).

При обстеженні хворих з захворюваннями вен кінцівок застосовують оклюзійну плетизмографію, флеботонометра і радіонуклідні методи дослідження м'язового кровотоку. Реєструють венозний тиск в положенні хворого лежачи і при ходьбі. Це дозволяє оцінити функцію так званої м'язово-венозної помпи гомілки.

Найбільш повну інформацію про стан кровоносних судин можна отримати при рентгеноконтрастні дослідженні - ангіографії, яку виконують головним чином в хірургічних відділеннях. Зміни в аорті і її крупних гілках виявляють за допомогою аортографії - рентгеноконтрастного дослідження аорти. Рентгеноконтрастне речовину вводять в просвіт аорти або шляхом її пункції чреспояснічним доступом (транслюмбальной аортография), або (значно частіше) за допомогою черезшкірної катетеризації через стегнову артерію. Для діагностики захворювань великих артерій (наприклад, аневризми аорти) застосовують комп'ютерну томографію. Оцінити стан внутрішньої оболонки кровоносних судин при різних захворюваннях в процесі операції в ряді випадків допомагає ангіоскопія, проведена з допомогою спеціального ендоскопа.

12.Патології

Пороки розвитку (ангіодісплазіі) виникають на ранніх фазах формування судинної системи ембріона - в період від 4 до 6 тижнів. внутрішньоутробного розвитку. Частота вад розвитку судин, за даними різних авторів, коливається від 1 на 50000 до 1 на 500 000.

Капілярні дисплазії - судинні плями червоного кольору, не підносяться над шкірою і не виявляють тенденції до зростання. Від ангиом відрізняються за будовою і збільшенню в розмірах, синхронного з віком дитини. Лікування капілярних дисплазії представляє значні труднощі через стійкості капілярів до криогенному, хімічному, радіаційного, хірургічного, лазерному впливів.

У клінічній картині вад розвитку поверхневих вен найбільш важливим симптомом є варикозне їх розширення. Шкіра над варикозними вузлами може бути истончена, має синювату забарвлення. У деяких випадках кінцівку втрачає природні обриси. В області варикозних вузлів іноді пальпуються флеболіти. Характерним для цих венозних дисплазій є симптом "губки" - зменшення обсягу кінцівки при її стисненні у місці розташування розвинених судин, обумовлене відтоком крові з розширених вен. Прогресування патологічного процесу призводить до розвитку контрактур, що пов'язано з ураженням м'язової тканини, а іноді і кісток. При цьому відсутня пульсація вен і венозних вузлів. Діагноз грунтується на даних ангіографічної дослідження, за допомогою якого виявляють розширені звиті вени і скупчення рентгеноконтрастної речовини у вигляді "озер", "лакун". Лікування вад розвитку поверхневих вен тільки хірургічне, полягає в максимальному иссечении розвинених судин і уражених тканин. Прогноз при своєчасному лікуванні сприятливий.

Флебектазій внутрішньої і зовнішньої яремної вен, іноді двостороння, проявляється при фізичному навантаженні у вигляді вибухне перед грудино-ключично-соскоподібного м'язом і за нею. За припиненні навантаження венозні вибухне зникають.

13.Цікаві факти про кровоносні судини

а)На ділянці шкіри в 2,5 см знаходиться 365 см нервових волокон, 1300 нервових клітин, 100 потових залоз, три мільйони клітин і 273 см кровоносних судин. Якщо викласти всі кровоносні судини в одну лінію, то їх загальна довжина становитиме близько 97000км У Вашому тілі загине і з'явиться 50000 клітин всього лише за той час, поки Ви читаєте дану пропозицію!

б)1. 2 рази можна обігнути екватор, якщо всі кровоносні судини людини зв'язати воєдино.

2.36800000 - кількість серцебиття у людини за один рік.

3.Активність серцево-судинної системи максимальна до 18 годинах, мінімальна в 3-4- години.

4.Червоне кров'яне тільце в кровоносній системі людини здійснює, скажімо так, "круготельное" подорож за ... 20 секунд!

5.Людське серце створює тиск, якого достатньо, щоб підняти кров на рівень 4-го поверху.

6.Об'єм циркулюючої крові становить приблизно 6.5-7% від маси тіла дорослої людини.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-17; просмотров: 226; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты