Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗАПИС СКЛАДНИХ СЛІВ, ПЕРШОЮ ЧАСТИНОЮ ЯКИХ Є ЧИСЛІВНИК
1. Складні порядкові числівники на -сотий, -тисячний, -мільйон­ний, -мільярдний пишуться одним словом, а попередня частина вживається у формі родового відмінка (крім сто і дев 'яносто): трьохсотдвадцятитисячний, дев 'ятисотий, п 'ятдесятисеми- мільйонний, шістдесятивосьмимільярдний (але: стомільйонний, дев 'яностотисячний).

Примітка. Порядкові числівники, до складу яких входять слова з половиною й подібні, пишуться окремо: три з половиною тисячний загін.

У порядкових числівниках, утворених від назв десятків на -десят, перша частина не змінюється: п'ятдесятий, шістдесятий, сімдесятий, вісімдесятий.

2. Початковий числівниковий компонент, що відповідає назвам перших чотирьох чисел, у складних словах має форми одно-, дво-, три-, чотири- перед наступним приголосним звуком: одномоментний, одноблочний, однобарвний, двовалентний, двовимірний, двовір 'я, триборство, триєдиний, тризуб, чотириюрідний, чотириярусний, чотиримоторний;

перед наступним голосним уживаються одно-, двох-, трьох-, чотирьох-: одноосібник, одноутробний, одноособово (прислівник), двохелементний, двохосновний, двох­укісний, трьохактівка, трьохаршинний, трьохатомний, чотирьохелектродний, чотирьохопорний, чотирьохосьовий (але чотиривісний); ці ж початкові компоненти вживаються в по­рядкових числівниках із другою частиною -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний: чотирьохсотий, трьохтисячний, чотирьохмільйонний, двохмільярдний.

Числівники п'ять і більше (крім сто і дев'яносто) на початку складних слів мають форму родового відмінка незалежно від наступ­ного звука: п'ятисерійний, шестиатомний, сімдесятип'ятиріччя, вось­мисотлітній (але: стодвадцятикілометровий, стодоларовий, дев 'яностовідсотковий, дев 'яностосемиповерховий).

Це стосується й числівників два, три, чотири, якщо вони входять до складених числівників, що є першим компонентом складних слів: тридцятидвохквартирний (але двоквартирний), шістдесятитрьохметровий (але триметровий), стодвадцятичотирьохкілограмовий (але чотирикілограмовий).

4. Якщо перша числівникова частина в складних іменниках, прикметниках, числівниках записується цифрами, то з наступним компонентом пишеться через дефіс: 65-відсотковий, 800-річчя, 174-тисячний. Вимовляються ці складні слова за такими ж пра­вилами, як і ті, що повністю записуються словами: шістдесяти- п 'ятивідсотковий, восьмисотріччя, стосімдесятичотирьохти- сячний. Другу частину таких слів дозволяється скорочувати, якщо це оди­ниця виміру: 70-кг, 25-хв, 6-мм тощо.

5. До порядкових числівників, записаних арабськими цифрами, до­даються буквені позначення закінчень таким чином:

а) якщо закінчення числівника позначається однією буквою, то до цифри через дефіс дописується лише закінчення: 1990-і роки, 1-а зміна, 2-а декада, 3-я вулиця, 3-ю чверть, 10-у олім­піаду, 50-у річницю, 34-а група;

б) якщо закінчення числівника позначається двома чи трьома лі­терами, то до цифри через дефіс дописуються лише ті букви, що йдуть після першої літери закінчення на позначення голо­сного звука: кінець 60-х років, за 346-ю школою, 11-й клас, о 15-й годині, на 6-му поверсі, біля 501-ї аудиторії, до 7-го кор­пусу, із 5-м тролейбусом;

в) при перерахуванні кількох порядкових числівників відмін­кове закінчення подається лише один раз, як правило, піс­ля останньої цифри: товари 1, 2 і 3-го сортів, студенти 21, 22 та 23-ї груп, протягом 6, 7, 8-го вересня, о 10 чи 11-й го­дині, гімназисти 5-9-х класів, протягом 20-30-х рр.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-19; просмотров: 202; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты