Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЖирнi кислоти. Головнi, звичайнi i незвичайнi жирнi кислоти їх властивості та характерні реакції.

Читайте также:
  1. Види й властивості інформації
  2. Визначення добутку на множині цілих невід’ємних чисел, його існування та єдиність. Операція множення та її основні властивості (закони).
  3. Визначення суми на множині цілих невід’ємних чисел, її існування та єдиність. Операція додавання та її основні властивості (закони).
  4. Відношення еквівалентності та порядку, їх властивості. Впорядковані множини. Зв'язок відношення еквівалентності з розбиттям множини на класи, що попарно не перетинаються.
  5. Властивості відносин.
  6. Властивості збіжних послідовностей
  7. Властивості множини невід’ємних раціональних чисел.
  8. Властивості реальних газів, рідин і твердих тіл
  9. Гетерополiсахариди (приклади, властивості).
  10. Деякі властивості дійсних чисел

Насичені жирні кислоти

 

Жирні кислоти є характерними структурними компонентами більшостіліпідів. Це аліфатичні монокарбонові кислоти, що містять від 4 до 24 атомов вуглецю, частіше – 12-24. За властивостями вищі жирні кислоти – це амфіфільні сполуки, які містять одну гідрофільну карбоксильну групу, що дисоціює, i довгий гідрофобний вуглеводневий ланцюг.

 

 

Оскільки кути між валентними зв'язками у вутлеводневому ланцюгу складають 1090, структурну формулу ці кислоти зображують у вигляді зигзагоподібної ламаної лінії.

 

 

 

Масляна та інші коротколанцюгові жирні кислоти зустрічаються в основному в жирах молока, вершковому маслі; пальмітинова i стеаринова – у триацилгліцеринах жирівої тканини; лігноцеринова– у складних ліпідах нервової тканини.

 

 

 

Подвійні зв'язки у ненасичених жирних кислотах знаходяться майже завжди в цис-конфігурації, що призводить до сильного вигину молекули. Поліненасичені жирні кислоти мають декілька вигинів, i їx молекули характеризуються значною жорсткістю, тоді як насичені жирні кислоти, завдяки вільному обертанню вуглеців навколо одинарних зв'язків, характеризуються більшими гнучкістю i довжиною. Такі особливості насичених i ненасичених жирних кислот віддзеркалюються на будові i властивостях мембранних структур.Жирні кислоти нерозчинні у воді, їх натрієві і калієві солі (мила) – розчинні, утворюють міцели. Насичені жирні кислоти з довжиною ланцюга більше 10 атомів вуглецю є твердими речовинами, а ненасичені – рідинами (при кімнатній температурі).


Дата добавления: 2015-01-19; просмотров: 10; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Гетерополiсахариди (приклади, властивості). | Простi лiпiди, воски i триглiцериди, їх функції.
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2019 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты