Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ»

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ, УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ І ЛОГІСТИКИ

 

Методичні вказівки

до виконання курсової роботи

з дисципліни «Маркетинг»

для студентів напряму підготовки

6.030601 «Менеджмент»

денної та заочної форм навчання

 

Дніпропетровськ

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання / В.Т. Вечеров, В.О.Скибіда, Ю.С. Булєєв. – Дніпропетровськ: ПДАБтаА, 2013. – 20 с.

Методичні вказівки укладені з метою закріплення на практиці теоретичних положень, отриманих студентами на лекціях і надання їм навичок комплексного вирішування завдань дослідницького характеру.

 

 

Укладачі: Вечеров В.Т., доктор технічних наук, професор, зав. кафедри менеджменту, управління проектами і логістики;

Скибіда В.О., доцент кафедри менеджменту, управління проектами і логістики;

Булєєв Ю.С., асистент кафедри менеджменту, управління проектами і логістики.

 

Відповідальний Вечеров В.Т., доктор технічних наук, професор, зав.

за випуск: кафедри менеджменту, управління проектами і логістики

 

Рецензент: Міщенко А.П., кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту, управління проектами і логістики

 

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту, управління проектами і логістики ПДАБА. Протокол № 4 від 29.10.2013 р.

Зав. кафедри МУПЛ Вечеров В.Т.

 

 

Затверджено на засіданні Президії методичної ради ДВНЗ ПДАБА Протокол №3 (92) від 4.11.2013 р.

 

Зміст

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 4

2. Захист курсової роботи.. 4

3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 4

4. ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 5

4.1. Аналіз підприємства (об’єкту дослідження) та ринку, на якому воно працює.. 6

4.1.1. Загальна характеристика об’єкту дослідження. 6

4.1.2. Аналіз ринку. 6

4.2. Сегментація ринку та вибір цільових сегментів.. 6

4.2.1. Макросегметація. 7

4.2.2. Мікросегментація. 9

4.3. Позиціонування товару/послуги на обраних цільових сегментах.. 10

4.4. Розробка елементів комплексу маркетингу.. 11

4.4.1. Поняття і розробка товарної одиниці продукції 12

4.4.2. Обґрунтування оптимального рівня ціни. 12

4.4.3. Обґрунтування вибору каналів розподілу продукції 15

4.4.4. Розробка заходів з просування продукції на цільовий ринок. 16

4.5. Результати вирішення завдання та висновки.. 16

Література.. 17

Додаток А.. 18

Додаток Б. 19

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Курсова робота повинна складатися з пояснювальної записки, в якій наводиться графічний та інший види матеріалів, доповнюючи описову та розрахункову частини роботи.

Склад і порядок розміщення матеріалів у пояснювальній записці наступний:

– титульний аркуш (додаток А);

– зміст (додаток Б);

– вступ;

– описова й розрахункова частина;

– висновки;

– література.

Обсяг пояснювальної записки – від 25 до 30 сторінок машинописного тексту при суцільній нумерації.

Курсова робота повинна бути виконана в строки, встановлені в навчальному плані, й захищена на кафедрі.

Студенти, що не виконали й не захистили курсову роботу, до здачі екзамену не допускаються.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 193; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты