Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Читайте также:
  1. Вимоги до виробів, загальні принципи і порядок конструювання.
  2. Вступ. Загальні відомості про чисельні інтегрування.
  3. Держави та її положення на світовій арені
  4. Для методики нав­чання іноземних мов важливі такі положення.
  5. Загальні вимоги
  6. Загальні вимоги безпеки до виробничого обладнання та технологічних процесфів
  7. Загальні вимоги до написання наукової статті, анотації, тез, відгуку, рецензії, КОНСПЕКТУ. Текст наукової доповіді як особливий жанр писемного мовлення
  8. Загальні вимоги з охорони праці.
  9. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
  10. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ»

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ, УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ І ЛОГІСТИКИ

 

Методичні вказівки

до виконання курсової роботи

з дисципліни «Маркетинг»

для студентів напряму підготовки

6.030601 «Менеджмент»

денної та заочної форм навчання

 

Дніпропетровськ

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання / В.Т. Вечеров, В.О.Скибіда, Ю.С. Булєєв. – Дніпропетровськ: ПДАБтаА, 2013. – 20 с.

Методичні вказівки укладені з метою закріплення на практиці теоретичних положень, отриманих студентами на лекціях і надання їм навичок комплексного вирішування завдань дослідницького характеру.

 

 

Укладачі: Вечеров В.Т., доктор технічних наук, професор, зав. кафедри менеджменту, управління проектами і логістики;

Скибіда В.О., доцент кафедри менеджменту, управління проектами і логістики;

Булєєв Ю.С., асистент кафедри менеджменту, управління проектами і логістики.

 

Відповідальний Вечеров В.Т., доктор технічних наук, професор, зав.

за випуск: кафедри менеджменту, управління проектами і логістики

 

Рецензент: Міщенко А.П., кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту, управління проектами і логістики

 

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту, управління проектами і логістики ПДАБА. Протокол № 4 від 29.10.2013 р.

Зав. кафедри МУПЛ Вечеров В.Т.

 

 

Затверджено на засіданні Президії методичної ради ДВНЗ ПДАБА Протокол №3 (92) від 4.11.2013 р.

 

Зміст

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 4

2. Захист курсової роботи.. 4

3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 4

4. ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 5

4.1. Аналіз підприємства (об’єкту дослідження) та ринку, на якому воно працює.. 6

4.1.1. Загальна характеристика об’єкту дослідження. 6

4.1.2. Аналіз ринку. 6

4.2. Сегментація ринку та вибір цільових сегментів.. 6

4.2.1. Макросегметація. 7

4.2.2. Мікросегментація. 9

4.3. Позиціонування товару/послуги на обраних цільових сегментах.. 10

4.4. Розробка елементів комплексу маркетингу.. 11

4.4.1. Поняття і розробка товарної одиниці продукції 12

4.4.2. Обґрунтування оптимального рівня ціни. 12

4.4.3. Обґрунтування вибору каналів розподілу продукції 15

4.4.4. Розробка заходів з просування продукції на цільовий ринок. 16

4.5. Результати вирішення завдання та висновки.. 16

Література.. 17

Додаток А.. 18

Додаток Б. 19

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Курсова робота повинна складатися з пояснювальної записки, в якій наводиться графічний та інший види матеріалів, доповнюючи описову та розрахункову частини роботи.Склад і порядок розміщення матеріалів у пояснювальній записці наступний:

– титульний аркуш (додаток А);

– зміст (додаток Б);

– вступ;

– описова й розрахункова частина;

– висновки;

– література.

Обсяг пояснювальної записки – від 25 до 30 сторінок машинописного тексту при суцільній нумерації.

Курсова робота повинна бути виконана в строки, встановлені в навчальному плані, й захищена на кафедрі.

Студенти, що не виконали й не захистили курсову роботу, до здачі екзамену не допускаються.

 


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 46; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты