Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОбґрунтування вибору каналів розподілу продукції
Читайте также:
  1. Аналіз обсягів виробництва і реалізації Початковим етапом аналізу є оцінка обсягів і структури виробництва продукції.
  2. Випуск продукції з 1 м² виробничої площі
  3. Виробництво найважливішої продукції хімічної промисловості по ведучим країнам світу [ ].
  4. Виробництво окремих видів продукції машинобудування за другу половину ХХ ст. (млн. шт.) [ ].
  5. Виробництво основних видів продукції чорної металургії у світі в другій половині ХХ ст. [ ].
  6. Витрати виробництва \ вартісна оцінка затрат економічних ресурсів, здійснених підприємцями задля виробництва продукції.
  7. Встановити покажчик миші на область вибору стовпця, який розташовується прямо над назвою поля. Коли покажчик змінить вигляд на стрілку, натиснути кнопку, щоб виділити стовпець.
  8. Гіпотеза й формула де Брoйля. Дослідне обґрунтування корпускулярно-хвильового дуалізму речовини
  9. Дані для складання кошторису витрат виробництва продукції
  10. До теми "Статистика виробництва та реалізації продукції".

 

Розповсюдження – третій елемент комплексу маркетингу – здійснюється за допомогою каналів розподілу, які мають різні рівні.

Канали розподілу можуть бути 3 видів: прямі, непрямі й змішані.

Прямі канали пов'язані з переміщенням товарів і послуг без участі посередницьких організацій. Вони найчастіше встановлюються на обмежених ринках. Недоліком цих каналів є велика кількість зв'язків між споживачами й виробниками, що буде приводити до додаткових витрат на комунікації.

Непрямі канали пов'язані з переміщенням товарів і послуг спочатку від виготовлювача до посередника, а потім від нього – до споживача. Такі канали використовуються фірмами з метою збільшення своїх ринків і обсягів збуту.

Змішані канали поєднують риси перших двох каналів руху товарів.

Рівні каналів товарообігу – кожен тип посередника, що виконує ту або іншу дію з наближенню товару до кінцевого споживача. Розрізняють канали руху товарів:

1) за довжиною (число рівнів або типів посередників):

– однорівневый канал: 1 посередник на ринках товарів промислового призначення (агент зі збуту або брокер);

– дворівневий канал: 2 посередники (оптовий і роздрібний торговець);

– трирівневий канал: 3 посередники.

2) за широтою або щільністю (число посередників одного типу на одному рівні):

– інтенсивний: товар пропонують усім бажаючим;

– вибірковий (селективний): право на поширення надається не всім, а вибірково;

– ексклюзивний: виробник надає ексклюзивне право на продаж свого товару.

У даному розділі курсової роботи необхідно виконати аналіз існуючих каналів розподілу для обраного виду бізнесу, в процесі якого – розглянути коло питань:

– функції каналу розподілу;

– кількість рівнів каналу розподілу;

– структуру каналу розподілу.

При розгляді питань управління каналами збуту продукції необхідно вирішити наступний комплекс питань:

– добір учасників каналу розподілу;

– мотивація учасників каналу розподілу;

– оцінка та контроль діяльності учасників каналу розподілу.

 

Розробка заходів з просування продукції на цільовий ринок

 

Просування – елемент комплексу маркетингу, що забезпечує зв'язок виробника і цільової аудиторії. Діяльність компанії з розповсюдження інформації про переваги свого продукту і переконання споживачів, що входять до складу цільових аудиторій, купувати його, різноманітна: це реклама, стимулювання збуту, паблік рілейшнз, особисті продажі, прямий маркетинг. Необхідно описати, як реалізуються зазначені функції на підприємстві, що є об’єктом курсової роботи.

 


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 30; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты