Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОбґрунтування оптимального рівня ціни
Читайте также:
  1. Антикризові заходи за координаторами та рівнями застосування
  2. Використання багатоваріантного дискримінантного аналізу порівняно з іншими прогресивними методами передбачення фінансових загроз
  3. Використання рівняння Шредінгера до атома водню. Хвильова функція. Квантові числа
  4. ВІКОВІ ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ
  5. Вопрос 9. Этапы формирования и решения проблем оптимального взаимодействия человека со средой обитания
  6. ВОПРОС. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ПРОИЗВОДСТВА. ЭФФЕКТ МАСШТАБА
  7. Гармонічні коливання. Диференціальне рівняння гармонічних коливань та його розв’язок. Амплітуда, фаза, частота, період коливань
  8. Гіпотеза й формула де Брoйля. Дослідне обґрунтування корпускулярно-хвильового дуалізму речовини
  9. Десяткові дроби, їх порівняння, операції над ними. Перетворення десяткових дробів у звичайні та звичайних у десяткові.
  10. Диференціальне рівняння вимушених коливань і його розв’язування

 

Ціна – грошова сума, яку необхідно сплатити за товар. При вирішенні питань ціноутворення компанія визначається з цілями, які прагнути досягти у зв'язку з реалізацією конкретного товару – виживання компанії, максимізація прибутку, захоплення ринку, лідерство на ринку за якістю. Також визначається попит, оцінюються витрати, ціни і якість продукції конкурентів, і лише після цього встановлюється остаточна ціна.

Процес ціноутворення постійно знаходиться під впливом на підприємство та маркетинг внутрішніх і зовнішніх чинників.

Етап 1. Визначення цілей ціноутворення. Вони можуть бути пов'язані з прибутком, обсягом продажу, конкуренцією, виживанням тощо.

Етап 2. Аналіз попиту на товар. Цей етап передбачає визначення обсягу та динаміки продажу й залежності між попитом і ціною, еластичності попиту, економічних можливостей покупця, суттєвої цінності цього товару для споживача.

Етап 3. Аналіз витрат. Попит визначає максимальний рівень цін, а витрати – мінімальний. Витрати змінюються залежно від різноманітних чинників.

Етап 4. Аналіз цін конкурентів дає змогу визначитися щодо цін у межах від мінімальної ціни до максимального з огляду на характеристики товару та ціни конкурентів.

Етап 5. Вибір методу ціноутворення передбачає вибір визначеного підходу до ціноутворення з переважною орієнтацією на витрати, попит або конкуренцію.

Етап 6. Вибір цінової стратегії. Зазвичай підприємство обирає між трьома такими стратегіями: проникненням на ринок, зняттям вершків та нейтральним ціноутворенням.

Етап 7. Встановлення остаточної ціни передбачає ухвалення рішення щодо встановлення конкретної остаточної ціни з урахуванням сприйняття ціни покупцями та конкретної ринкової ситуації.

У рамках курсової роботи необхідно обґрунтувати оптимальний ціновий діапазон, в якому буде досягатися основна мета – потрібний рівень рентабельності у 20%. Усі розрахунки будуть проводитися в табл. 4.1.

 

Таблиця 4.1

Визначення оптимального цінового діапазону

 

  Вар. 1 Вар. 2 Вар. 3 Вар. 4 Вар. 5 Вар. 6 Вар. 7 Вар. 8 Вар. 9
Ціна, грн/од. 19,5 22,5 25,5 28,5
Продажі, од.
Прямі витрати, грн/од.
Непрямі витрати, грн/од. 4,41 4,84 6,00 7,89 10,00 12,50 15,00 16,67 18,75
Собівартість, грн/од. 14,41 14,84 16,00 17,89 20,00 22,50 25,00 26,67 28,75
Маржа, грн/од. 3,59 4,66 5,00 4,61 4,00 3,00 2,00 1,83 1,25
Прибуток реальний, грн. 1 220 1 445 1 250
Виручка, грн. 6 120 6 045 5 250 4 275 3 600 3 060 2 700 2 565 2 400
Прибуток потрібний, грн. 1 224 1 209 1 050

 Суть розрахунків полягає у розрахунку розміру прибутку, який можна отримати при різних варіантах ціни одиниці продукції. Природно, що при зростанні ціни обсяг реалізації продукції буде падати. Необхідно самостійно визначити 9 варіантів співвідношення цих показників та записати у відповідні строки таблиці.

Після цього будується крива попиту, яка представлена на рис. 4.3. Розгядаємий ціновий діапазон на деякий товар складає від 18 до 30 грн. за одиницю продукції; обсяги продажів варіюються від 340 до 80 од.

 

 

Рис. 4.3. Крива попиту

 

Собівартість складається з прямих та непрямих витрат. Прямі – йдуть безпосередньо на виробництво продукції, а їх розмір можна розрахувати одразу. У даному варіантів беремо прямі витрати на рівні 10 грн/од. Непрямі витрати є супутніми; одразу їх неможливо розрахувати на одиницю продукції. Тому їх сумму за деякий проміжок часу потрібно поділити на обсяг продажів за цей період. У даному випадку сукупні непрями витрати витрати становили 1 500 грн. Отже, для розрахунку питомих (на одиницю) непрямих витрат цю суму потрібно поділити на можливі обсяги продажів (строка 2). Спостерігається ефект економії від масштабів виробництва.

Маржа – це різниця між ціною реалізації та собівартістю одиниці продукції.

Прибуток реальний (той, що підприємство може отримати) розраховується як добуток (перемноження) маржі на можливий обсяг продажів.

Основна мета ціноутворення буде досягатися у випадку, коли прибуток реальний буде перевищувати прибуток потрібний, який розраховується як добуток (перемноження) виручки на потрібний рівень рентабельності (20%, тобто 0,2). Виручка – ціна, помножена на обсяг продажів.

Отже, будуємо графік, на якому присутні дві криві: прибуток реальний та прибуток потрібний при різних варіантах ціни (рис. 4.4).

 

Рис. 4.4. Криві прибутку

 

Отже, оптимальним ціновим діапазоном буде 18-22,4 грн/од, тому що в даному інтервалі прибуток реальний вищій за прибуток потрібний.

У деяких випадках верхній поріг цінового діапазону визначається ціною основного конкурента. 


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 27; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты