Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗакони Ампера, Лоренца та Біо-Савара-Лапласа
Читайте также:
  1. Аксіоматичне означення додавання цілих невід’ємних чисел в аксіоматичній теорії. Таблиці і закони додавання.
  2. Аксіоматичне означення множення цілих невід’ємних чисел в аксіоматичній теорії. Таблиці і закони множення.
  3. Визначення добутку на множині цілих невід’ємних чисел, його існування та єдиність. Операція множення та її основні властивості (закони).
  4. Визначення суми на множині цілих невід’ємних чисел, її існування та єдиність. Операція додавання та її основні властивості (закони).
  5. ВОПРОС ПОЛНОСТЬЮ НЕ РАСКРЫТ!!! (распределение доходов в обществе (кривая Лоренца). Политика доходов)!!!
  6. Выберите магнитную составляющую силы Лоренца.
  7. Додавання і віднімання невід’ємних раціональних чисел. Теореми про існування та єдиність суми і різниці. Властивості (закони) додавання.
  8. Додавання, віднімання, множення і ділення цілих чисел. Теореми про існування та єдиність цих операцій. Закони операцій додавання і множення.
  9. Елементи геометричної оптики: закони відбивання і заломлення світла; тонкі лінзи
  10. Загальні закони розвитку

 

8A1 Особливість магнітних силових ліній:

Г) магнітні силові лінії замкнуті. Дотична до магнітної силової лінії співпадає з магнітною стрілкою. Індикатором магнітного поля є магнітна стрілка.

 

8A2 Формула для визначення сили Ампера.

В) ;

 

8A3 Напрям сили Ампера визначається:

А) за правилом лівої руки (векторний добуток елемента провідника на індукцію магнітного поля);

 

8A4 Індукція магнітного поля

Д) це максимальна сила, яка діє на провідник довжиною 1 м, по якому тече струм 1А в магнітному полі.

 

8A5 Назва одиниці вимірювання індукції магнітного поля:

А) тесла;

 

8A6 Одиниці вимірювання напруженості магнітного поля:

В) А/м;

 

8A7 Відмінність напруженості магнітного поля від індукції:

Г) напруженість не залежить від середовища, на відміну від індукції магнітного поля;

 

8A8 Зв’язок між індукцією і напруженістю магнітного поля:

Г) ;

 

8A9 На що діє сила Ампера?

В) на провідник зі струмом в магнітному полі;

 

8A10 Одиниця вимірювання магнітного потоку:

Б) Вебер;

 

8A11 Одиниця вимірювання напруженості магнітного поля:

Г) Ампер/метр;

 

 

8A12 За якою формулою обчислюється магнітний потік?

В) ;

 

8A13 За якою формулою обчислюється індукція магнітного поля через механічний момент рамки із струмом?

Б) ;

 

8A14 Що таке магнітний момент контуру із струмом?

А) ;

 

8A15 Теорема Гаусса для магнітного поля:

Г) Потік вектора магнітної індукції через довільну замкнену поверхню дорівнює нулю: ;

 

8A16 Формула модуля сили Лоренца:

Д) .

 

8A17 На що діє сила Лоренца і за яким правилом визначається її напрям?

Д) на заряд, що рухається у магнітному полі; за правилом лівої руки.

 

8A18 Принцип дії магнітогідродинамічного генератора:

B) додатні і від'ємні частинки полум'я вентилятором проганяються між полюсами магніту. Під дією сили Лоренца додатні заряди відхиляються до одного електрода, від'ємні – до другого, утворюючи е.р.с;

 

8A19 Формула ефекту Холла:

A) ;

 

8A20 Що означає п і а у формулі Холла?

Б) n – концентрація зарядів, а – ширина пластини; 

8A21 Що означає U в ефекті Холла?

Г) поперечна різниця потенціалів в пластинці, по якій тече струм в магнітному полі;

 

8A22 Як рухається електрон під дією сили Лоренца, якщо його швидкість перпендикулярна до індукції магнітного поля? B=const.

В) по колу

 

8A23 Як рухається електрон під дією сили Лоренца, якщо його швидкість напрямлена під гострим кутом до індукції магнітного поля? B=const.

Б) по спіралі;

 

8A24 Елементарна індукція магнітного поля, створеного елементом провідника зі струмом. (Закон Біо-Савара-Лапласа).

Г) ;

 

 

8A25 Напрям індукції магнітного поля провідника із струмом визначається:

Д) за правилом правого свердлика.

 

 

8A26 Формула для визначення індукції магнітного поля в центрі колового струму:

Г) ;

 

8A27 Формула для визначення напруженості магнітного поля котушки зі струмом:

Б) ;

 

 

8A28 Формула для визначення індукції магнітного поля всередині соленоїда:

А) ;

 

 

8A29 Формула для визначення напруженості магнітного поля нескінченного прямолінійного провідника зі струмом:

Б) ;

  

8A30 Що означають величини I, dl, r у формулі (Закон Біо-Савара-Лапласа).

Б) I — струм dl – елемент провідника, r – радіус вектор;

8A31 Що означають величини m i п у формулі індукції соленоїда В=mm0×І×п:

B) m — відносна магнітна проникність, п – кількість витків на одиниці довжини;

 

8A32 Напрям силових ліній магнітного поля в центрі котушки зі струмом

Д) вздовж вісі котушки за правилом правого свердлика.

 

8A33 Напрям силових ліній магнітного поля створеного прямолінійним провідником зі струмом визначається:

В) за правилом правого свердлика, якщо свердлик вкручувати у напрямі струму;

 

8A34 Розрахунок індукції магнітного поля, створеного системою провідників зі струмом проводиться:

В) за правилом векторного додавання векторів індукції;

 

8A35 Зв’язок між індукцією магнітного поля і напруженістю:

Г) ;

 

8A36 Що означають величини Н, І, R у формулі ?

A) Н – напруженість магнітного поля; І – струм в котушці; R – радіус котушки;

 

8A37 Що означають величини у формулі ?

Г) Н – напруженість магнітного поля; І – струм: a – відстань від провідника;

 

8A38 Яке значення індукції магнітного поля зовні соленоїда?

Б) 0;

 

8A39 Формула для визначення напруженості у центрі колового струму:

Б) ;

 

8A40 Що таке циркуляція індукції магнітного поля?

Б) ;

 

8A41 Формула сили взаємодії паралельних струмів, що припадає на одиницю довжини:

В) ;

 

 

8A42 З якої формули дається означення еталона одиниці струму 1А?

Д) .

 

 


Дата добавления: 2014-10-31; просмотров: 45; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты