Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗадачі першого рівня складності. 7B1 Яку силу струму покаже гальванометр, якщо крізь нього за 10 хв

Читайте также:
  1. Антикризові заходи за координаторами та рівнями застосування
  2. Використання багатоваріантного дискримінантного аналізу порівняно з іншими прогресивними методами передбачення фінансових загроз
  3. Використання рівняння Шредінгера до атома водню. Хвильова функція. Квантові числа
  4. ВІКОВІ ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ
  5. Гармонічні коливання. Диференціальне рівняння гармонічних коливань та його розв’язок. Амплітуда, фаза, частота, період коливань
  6. Десяткові дроби, їх порівняння, операції над ними. Перетворення десяткових дробів у звичайні та звичайних у десяткові.
  7. Диференціальне рівняння вимушених коливань і його розв’язування
  8. Диференціальне рівняння вільних затухаючих коливань і його розв’язування
  9. Диференціальне рівняння вільних згасаючих коливань і його розв’язування
  10. Диференційна рента першого та другого виду

 

7B1 Яку силу струму покаже гальванометр, якщо крізь нього за 10 хв. пройде заряд 18 Кл?

А) 0,03А;

 

7B2 Визначити густину струму, якщо відомо, що за 10 с через поперечний переріз провідника пройшов заряд 100 Кл. Площа поперечного перерізу 5 мм?

Д) 4 А/мм2.

 

7B3 За який час через поперечний переріз провідника площею 5 мм2 пройде заряд 100 Кл, якщо густина струму дорівнює 2·106А/м2?

А) 10 с;

 

7B4 Якої довжини треба взяти мідну дротину з площею поперечного перерізу 0,5 мм2, щоб виготовити опір 2 Ом? ( =0,017·10-6 Ом·м)

В) 58,8 м;

 

7B5 Алюмінієвий дріт при температурі 0ºС має опір 4,25 Ом. Який опір матиме цей дріт при температурі 200ºС? ( =0,004К-1)

В) 7,65 Ом

 

7B6 На скільки треба нагріти стальний провідник, який має температуру 0ºС, щоб його опір збільшився вдвічі?

( = 0,006 К-1)

А) 167 град;

 

7B7 На цоколі лампочки написано: 3,5 В; 0,25 А. Визначити опір у робочому режимі.

Б) 14 Ом;

 

7B8 Визначити опір провідника, якщо при напрузі на його кінцях 10В сила струму дорівнює 0,1 А.

В) 100 Ом

 

7B9 Обчислити внутрішній опір елемента, ЕРС якого 1,2 В, і при зовнішньому опорі 5 Ом струм в колі дорівнює 0,2 А?

А) 1 Ом;

 

7B10 Гальванічний елемент має ЕРС 1,5 В і внутрішній опір 0,8 Ом. Який дістанемо струм в колі, якщо його зовнішня частина має опір 5,2 Ом?

Б) 0,25 А;

 

7B11 Електричне коло складається з джерела струму внутрішнім опором 15 Ом та електричної лампочки опором 5 Ом. Сила струму в колі дорівнює 0,5 А. Визначити ЕРС джерела струму.

Г) 10 В;

 

7B12 Батарейку від ліхтарика, що має ЕРС 1,5 В і внутрішній опір 1,5 Ом, замкнули на опір 7,5 Ом. Яка напруга на затискачах батарейки?

А) 1,25 В;

 

7B13 Магістральний струм силою 10 А протікає через два паралельно сполучених провідники. Сила струму в одному з них дорівнює 4 А. Який струм тече по другому провіднику?

А) 6 А;

 

7B14 До вузла входять струми I1 = 5 A та I2 = 10 A, а виходять з нього струми I3, I4, I5. Відомо, що I3 = 3 A, I4 = 2 A. Знайти величину струму I5.

В) 10 А;

 

7B15 Яку роботу виконує електричний струм силою 2 А при напрузі 100 В за час 10 с?Б) 2 кДж;

 

7B16 За який час електричним струмом силою 10 А при напрузі 220 В буде виконана робота 22 кДж?

Г)10 с;

 

7B17 Яка потужність електричної лампи, яка споживає струм силою 0,5 А при напрузі 22 В?

А) 11 Вт;

 

7B18 Сила струму в металевому провіднику 0,8 А, а площа поперечного перерізу 4 мм2. Знайти середню швидкість електронів, якщо концентрація n = 2,5·1022 см-3.

В) 0,05·10-3 м/с

 

7B19 Знайти густину струму в алюмінії ( =2,5·10-8 Ом·м), якщо напруженість електричного поля 120 В/м.

А) 4,8·109 А/м2;

 

7B20 Визначити густину струму в провіднику з електронною провідністю, якщо концентрація електронів n = 2·1028 м-3, швидкість дрейфу електронів в електричному полі 0,002 м/с, заряд електрона 1,6·10-19 Кл.

Д) 6,4·106 А/м2

 

7B21 Визначити питомий електричний опір металу, концентрація електронів в якому 5·1026 м-3, швидкість дрейфу електронів 0,05 м/с, а напруженість електричного поля 2·102 В/м

Б) 5·10-6 Ом·м;

 


Дата добавления: 2014-10-31; просмотров: 176; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Струм в різних середовищах | Задачі другого рівня складності. 7C1 Є мідний провідник з площею поперечного перерізу 0,1 мм2
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2018 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты