Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Задачі першого рівня складності. 8B1 В магнітному полі індукцією В=0,22 Тл знаходиться провідник довжиною 1,5 м
 

8B1 В магнітному полі індукцією В=0,22 Тл знаходиться провідник довжиною 1,5 м. Яка сила діє на провідник, якщо сила струму в провіднику 2А, а кут між вектором індукції магнітного поля і провідником 30°?

Б) 3×10-2 Н;

 

8B2 По провіднику довжиною 1м тече струм 0,1 А. Яка сила діє на провідник, розташований в напрямі від північного полюса до південного в магнітному полі індукцією В=5×10-3 Тл.

А) 5×10-4 Н;

 

8B3 Який струм тече провідником довжиною 0,2 м, вміщеним в магнітне поле індукцією В=0,02 Тл перпендикулярно до магнітних ліній, якщо на нього діє сила 2×10-3 Н?

Г) 0,5 А;

 

 

8B4 Між полюсами підковоподібного магніту створюється магнітне поле індукцією В=0,002 Тл. Визначити довжину провідника, по якому тече струм 5А, якщо при внесені його між полюси магніту на нього діє сила 10-3 Н.

Б) 0,1 м;

 

8B5 Визначити індукцію магнітного поля, в якому на провідник довжиною 0,5 м діє сила 5×10-3 Н, при проходженні струму 10 А. Напрям силових ліній перпендикулярний до провідника.

А) 10-3 Тл;

 

8B6 В магнітне поле індукцією В=0,001 Тл помістили провідник довжиною 0,05 м під кутом 45° до напрямку магнітних силових ліній. Визначити струм у провіднику, якщо на нього діє сила Ампера FA=7,1×10-4 Н.

Г) 20 А;

 

8B7 На лінію передачі довжиною 50 м в магнітному полі Землі індукцією В=10-5 Тл діє сила Ампера FA=0,1 Н. Індукція магнітного поля перпендикулярна до проводів. Визначити силу струму в проводах.

Д) 200 А.

 

8B8 Визначити силу Ампера, що діє на провід лінії електропередач довжиною 50 м, якщо по ньому тече струм 100 А. Індукція магнітного поля Землі дорівнює В=10-3 Тл. Кут між напрямком магнітних силових ліній і напрямом струму a=60°.

Г) 4,33 Н;

 

8B9 Визначити силу, що діє на прямий провідник довжиною 2м в магнітному полі індукцією В=0,01Тл, якщо провідник із струмом І=20 А становить кут 30° з вектором магнітної індукції.

А) 0,2 Н;

 

8B10 Визначити силу Ампера, що діє на провідник довжиною 0,2 м, розташований в напрямі магнітних силових ліній, якщо струм дорівнює І=5А, а індукція магнітного поля В=0,05 Тл.

В) 0 Н;

 

8B11 Напруженість магнітного поля Н=100А/м. Обчислити магнітну індукцію В цього поля у вакуумі.

Б) 1,26×10-4 Тл;

 

8B12 Визначити напруженість магнітного поля, якщо в парамагнетику магнітна проникність m=1,1, а індукція магнітного поля В=0,005 Тл.

В) 3,6×103 ;

 

8B13 Кільце радіусом R=10 см знаходиться в однорідному магнітному полі з індукцією В=0,318 Тл. Площина витка під кутом 30° до ліній індукції. Обчислити магнітний потік, що пронизує кільце.

Г) 5 мВб;

 

8B14 Квадратна рамка зі стороною а=5 см розташована перпендикулярно до силових ліній однорідного магнітного поля індукцією В=0,08 Тл. Визначити магнітний потік через площину рамки.

А) 2×10-4 Вб;

 

8B15 Який максимальний обертовий момент діє на рамку площею 10 см2 в магнітному полі індукцією В=0,2 Тл? Струм в рамці І=2 А.

А) 4×10-4 Н×м;

 

8B16 Який магнітний момент має рамка площею S=20 см2, по якій тече струм І=5 А?

А) 10-2 А×м2;

 

8B17 Коротка котушка у вигляді квадрата зі стороною а=5 см має 10 витків тонкого дроту. Знайти магнітний момент котушки при силі струму І=2 А.

Г) 5×10-2 А×м2;

 

8B18 Який магнітний момент має рамка площею S=20 см2, по якій тече струм І=5 А.

А) 10-2 А×м2;

 

8B19 Магнітний момент кругового витка дорівнює рм=0,2 А×м2. Визначити силу струму у витку, якщо площа витка дорівнює 10 см2.

Б) 200 А;

 

8B20 Квадратну рамку зі стороною а=4 см пронизує магнітний потік Ф=0,02 Вб. Визначити індукцію магнітного поля, перпендикулярного до площини рамки.

А) 12,5 Тл;

 

8B21 Яка сила діє на електрони в перпендикулярному магнітному полі індукцією В=0,1 Тл при швидкості руху електронів v = 5×104 м/с? Заряд електрона е=1,6×10-19 Кл.

В) 8×10-16 Н

 

8B22 Яка сила діє на заряджену частинку q=5×10-5 Кл , що рухається із швидкістю V=400 м/с в перпендикулярному полі індукцією В=0,05Тл?

Д) 10-3Н.

 

8B23 3 якою швидкістю рухається іон в магнітному полі з індукцією В=0,05 Тл, якщо на нього діє сила Лоренца

F=8×10-15H. Заряд іона q=3,2×10-19 Кл.

А) 5×105 м/с;

 

8B24 Заряджена частинка рухається із швидкістю 400 м/с в магнітному полі індукцією В=0,15 Тл під кутом 30° до магнітних силових ліній. На неї діє сила Лоренца F=3Н. Визначити заряд частинки.

А) 0,1 Кл;

 

8B25 Протон рухається по колу радіусом 1 см в магнітному полі індукцією В=0,2 Тл. З якою швидкістю рухається протон? Заряд протока q=l,6×10-19 Кл, маса протона m=1,67×10-27 кг.

Д) 1,9×105 м/с.

 

8B26 Визначити заряд іона, що рухається в магнітному полі по колу з швидкістю V=106 м/с. Індукція магнітного поля В=0,05 Тл, сила що діє на іон F=8×10-15 H.

Б) 1,6×10-19 Кл; .

 

8B27 Під яким кутом до швидкості руху частинки напрямлене магнітне поле В=0,05 Тл, якщо заряд частинки q=1 Кл і вона рухається зі швидкістю V=400 м/с. На неї діє сила Лоренца 20 Н.

Д) 90°

 

8B28 Визначити індукцію магнітного поля, в якому електрон (q=l,6×10-19 Кл) рухається із швидкістю 5×106 м/с і на нього діє сила Лоренца 5×10-13 Н.

Д) 0,62 Тл.

 

8B29 Визначити радіус кола, по якому буде рухатися заряд q=0,01 Кл в перпендикулярному до швидкості магнітному полі (В=0,02 Тл). Швидкість руху заряду V=103 м/с, маса m=10-2 г.

Г) 0,5×10-2 м;

 

8B30 Визначити напруженість магнітного поля на відстані 5 см від нескінченого прямолінійного провідника, яким тече струм 628 А.

Г) 20 А/м; .

 

8B31 Визначити індукцію магнітного поля, створеного прямолінійним нескінченним провідником на відстані 20 см від нього, якщо провідником тече струм 5 А.

А) 5×10-6 Тл;

 

8B32 Визначити напруженість магнітного поля колового струму 2А в центрі витка, якщо діаметр витка дорівнює 0,2 м.

Г) 10 А/м;

 

8B33 Визначити напруженість магнітного поля котушки в її центрі. Котушка містить 20 витків, струм 2А. Довжина котушки 2 см.

Г) 2000 А/м;

 

8B34 Визначити індукцію магнітного поля в центрі витка радіусом 0,5 м. Витком тече струм 1 А.

Д) 4p×10-7 Тл.

 

8B35 Визначити індукцію магнітного поля котушки зі струмом І=2А. Кількість витків 50, довжина котушки 5 см.

Б) 2,5×10-3 Тл;

 

8B36 Визначити напруженість всередині соленоїда довжиною 20 см, якщо ним тече струм 2А. Соленоїд містить

40 витків.

Б) 400 А/м;

 

8B37 Визначити індукцію магнітного поля всередині соленоїда довжиною 50 см, якщо ним тече струм 2А. Соленоїд містить 50 витків.

Г) 2,5×10-4 Тл

 

8B38 Напруженість всередині соленоїда 200 А/м. Соленоїд містить 50 витків. Струм в соленоїді 2 А. Визначити довжину соленоїда.

Г) 0,5 м;

 

8B39 Який струм тече витком радіусом 20 см, якщо напруженість магнітного поля в центрі витка дорівнює 3 А/м?

Г) 1,2 А;

 

8B40 Два паралельні прямі нескінченно довгі провідники знаходяться на відстані 2 см. Провідниками течуть струми І1=I2=5 А в одному напрямі. З якою силою притягується кожний метр одного провідника до другого?

Г) 25×10-5 Н;

 

 

8B41 На якій відстані знаходяться два прямолінійні паралельні провідники, якими течуть струми І1=2 А і І2=3 А, якщо сила взаємодії між ними дорівнює 1,2×10-5 Н на кожний метр довжини?

В) 0,1 м;

 

 

8B42 Два прямолінійні паралельні провідники, якими течуть однакові струми, притягуються один до одного із силою 2×10-4 Н на кожний метр довжини. Визначити величину струму, що тече кожним провідником, якщо відстань між ним дорівнює 40 см.

Д) 20 А.

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-10-31; просмотров: 233; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты