Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗадачі другого рівня складності. 7C1 Є мідний провідник з площею поперечного перерізу 0,1 мм2
Читайте также:
  1. Антикризові заходи за координаторами та рівнями застосування
  2. Б) существует форма ТКИН,обусловленная дефицитом другого фермента пуринового метаболизма – пуриннуклеозидфосфорилазы (ПНФ).
  3. Бизнес-это искусство извлекать деньги из кармана другого человека, не прибегая к насилию». М. Амстердам
  4. Використання багатоваріантного дискримінантного аналізу порівняно з іншими прогресивними методами передбачення фінансових загроз
  5. Використання рівняння Шредінгера до атома водню. Хвильова функція. Квантові числа
  6. ВИСНОВОК ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ
  7. ВІКОВІ ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ
  8. Гармонічні коливання. Диференціальне рівняння гармонічних коливань та його розв’язок. Амплітуда, фаза, частота, період коливань
  9. Десяткові дроби, їх порівняння, операції над ними. Перетворення десяткових дробів у звичайні та звичайних у десяткові.
  10. Диференціальне рівняння вимушених коливань і його розв’язування

 

7C1 Є мідний провідник з площею поперечного перерізу 0,1 мм2. Маса всього провідника 0,3 кг. Визначити опір провідника ( =1,7·10-8 Ом, = 8,9 г/см3)

Б) 57 Ом;

 

7C2 Для вимірювання температури було взято залізний провідник, який за температури 10ºС має опір 15 Ом.

За деякої температури t2 його опір становив 18,25 Ом. Визначити цю температуру, якщо температурний коефіцієнт опору заліза 0,006 К-1

А) 48,3ºС;

 

7C3 Необхідно виготовити нагрівальний прилад, що має опір 48 Ом за температури 800ºС. Яку довжину повинен мати провід нагрівника, якщо його діаметр 0,5мм, питомий опір 0,4·10-6Ом·м за кімнатної температури, а температурний коефіцієнт опору 0,0002К-1

Д) 20,3 м.

 

7C4 У провіднику опором 2 Ом, приєднаному до елемента з ЕРС 1,1 В, проходить струм 0,5 А. Яка сила струму під час короткого замикання елемента?

А) 5,5 А;

 

7C5 Коли до батареї гальванічних елементів приєднали опір 16 Ом, сила струму становила 1А, а коли приєднали

опір 8 Ом, сила струму стала 1,8 А. Визначити ЕРС і внутрішній опір батареї.

Б) 18 В, 2 Ом;

 

7C6 Електрорушійна сила джерела струму 1,6 В, а внутрішній опір 0,5 Ом. Знайти величину струму в колі, якщо джерело струму замкнено дротом опором 7,5 Ом. Яка буде напруга на зовнішній частині кола?

А) 0,2 А, 1,5 В;

 

7C7 При силі струму 100 мкА стрілка гальванометра відхиляється до кінця шкали. Опір гальванометра 200 Ом. Якого опору шунт треба підключити до гальванометра, щоб його можна було використовувати як міліамперметр для вимірювання сили струму до 10 мА?

Д) 2,0 Ом.

 

7C8 За допомогою амперметра, який має внутрішній опір 0,9 Ом і розрахований на вимірювання максимального струму 10 А, необхідно виміряти струм до 100А. Якої довжини потрібний залізний провідник перерізом 0,28 мм2 для виготовлення шунта ( = 0,087·10-6 Ом·м)?

Г) 0,32 м;

 

7C9 Амперметр, який накоротко приєднано до гальванічного елемента з ЕРС 1,5 В і внутрішнім опором 0,2 Ом, показує струм 5А. Який струм піде через амперметр, якщо його зашунтувати опором 0,1 Ом?

Б) 6 А;

 

7C10 Яку потужність споживає 25-ватна лампа, розрахована на напругу 220 В, якщо її ввімкнути в мережу з напругою 120 В?Б) 7,4 Вт;

 

7C11 Електрична лампочка розрахована на напругу 110 В споживає потужність 2,5 Вт. Який треба взяти додатковий опір, щоб її можна було вмикати в мережу з напругою 220 В?

В) 4840 Ом;

 

7C12 В мідному провіднику довжиною 2 м і площею поперечного перерізу 0,4 мм2 тече струм. При цьому за кожну секунду в провіднику виділяється 0,35 Дж теплоти. Скільки електронів проходить за 1 с через поперечний переріз провідника? Питомий опір міді ρ=1,7·10-8 Ом·м.

А) 1,27·1019 с-1;

 

7C13 В мідному провіднику об’ємом 6 см3 при проходженні по ньому постійного струму за 1 хвилину виділяється теплота у кількості 216 Дж. Знайти напруженість електричного поля в провіднику. Питомий опір міді ρ=1,7·10-8 Ом·м.

А) 0,1 В/м; Б) 0,5 В/м; В) 3 В/м; Г) 5 В/м; Д) 0,3 В/м.

 

7C14 Густина струму в мідному провіднику 3 А/мм2. Знайти напруженість електричного поля в провіднику. Питомий опір міді ρ=1,7·10-8 Ом·м.

А) 0,051 В/м;

 

7C15 Якою повинна бути температура атомарного кисню, щоб середня кінетична енергія поступального руху атомів була достатньою для йонізації шляхом зіткнення. Потенціал йонізації кисню 13,6 В. k=1,38·10-23 Дж/К,me = 9,1·10-31 кг, q=1,6·10-19 Кл.

Б) 100 кК;

 

7C16 Яку найменшу швидкість повинен мати електрон щоб йонізувати атом Нітрогену, якщо потенціал його йонізації 14,5 В. k=1,38 10-23 Дж/К, me = 9,1 10-31 кг, q=1,6 10-19 Кл.

А) 2,3·106 м/с;

 

7C17 Потенціал йонізації атома Гідрогену 13,6 В. Знайти енергію йонізації атома Гідрогену. k=1,38·10-23 Дж/К,

me = 9,1·10-31 кг, q=1,6·10-19 Кл.

А) 2,18·10-18 Дж;

 

7C18 Енергія йонізації атома Гідрогену 2,18·10-18 Дж. Знайти потенціал йонізації. k=1,38·10-23 Дж/К, me = 9,1·10-31 кг, q=1,6·10-19 Кл.

Б) 13,6 В;

 

 

РОЗДІЛ 8. Магнетизм


Дата добавления: 2014-10-31; просмотров: 69; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты