Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема: 1. Організація надання ортодонтичної та ортопедичної допомоги населенню
Вступ. Історичний нарис розвитку ортопедичної стоматології як науки та її розділів: зубного протезування, ортодонтії та щелепно-лицевого протезування. Вклад учених в їх розвиток. Організація надання ортопедичної допомоги населенню в Україні, її цілі та задачі. Функціональні обов’язки гігієніста зубного ортопедичного й ортодонтичного відділень та кабінету щелепно-лицевого протезування. Дотримання правил техніки безпеки під час прийому в лікувально-профілактичних установах ортодонтичного та ортопедичного профілю гігієністами зубними.

 

 

1.Науково-методичне обгрунтування теми:

« Організація надання ортодонтичної та ортопедичної допомоги населенню»

- базова тема для розуміння ролі та значення ортопедичної стоматології у медицині та структурі надання стоматологічної допомоги населенню України.

 

2.Навчальні цілі лекції:

сформувати уявлення про ортопедичну стоматологію як науку;

охарактеризувати розділи ортопедичної стоматології та етапи її становлення;

засвоїти історію розвитку ортопедичної стоматології, ортодонтії та щелепно-лицевого протезування;

зрозуміти та запамя’тати основні принципи організації охорони здоров’я та стоматологічної допомоги в Україні, надання ортодонтичної та ортопедичної допомоги населенню, принципи організації охорони материнства та дитинства

3.Цілі розвитку особистості майбутнього фахівця (виховні цілі):

Продовжувати формувати логічне мислення на основі вміння правильно виконувати функціональні обов’язки гігієніста зубного ортопедичного й ортодонтичного відділень та кабінету щелепно-лицевого протезування. Дотримуватися правил техніки безпеки під час прийому в лікувально-профілактичних установах ортодонтичного та ортопедичного профілю гігієністами зубними,

розвивати вміння робити висновки і узагальнення на основі вивченого матеріалу.

4.Міждисциплінарна інтеграція:

Дисципліни Знати Вміти
І.Забезпечуючі:    
1Анатомія з топографічною анатомією голови та шиї. Функціональну анатомію та фізіологію жувального апарату.Онтогенез первинного та вторинного жувальних апаратів. Порівнювати особливості анатомічної будови жувального апарату пацієнтів різних вікових груп. Аналізувати особливості еволюційних та інволюційних процесів жувального апарату.
2.Охорона праці в галузі. Правила техніки безпеки при роботі з стоматологічним обладнанням та інструментарієм.. Використовувати засоби індивідуального та колективного захисту під час проведення стоматологічного прийому..
3.Стоматологічне матеріалознавство,інструменти та обладнання Сучасне стоматологічне обладнання та апаратуру,інструменти і матеріали. Користуватися сучасним стоматологічним обладнанням,інструментами та матеріалами.
ІІ.Забезпечувані:    
Внутрішньопредметна інтеграція з наступними темами. Дезінфекція, перед- стерилізаційна очистка, стерилізація. Проводити стерилізацію та дезінфекцію в клініці ортопедичної стоматології.

 

5.План та організаційна структура лекції:

№ п/п Основні етапи лекції та їх зміст Цілі в рівнях абстракції Тип лекції. Засоби активізації студентів. Матеріали методичного забезпечення. Розподіл часу
1.     2.     3.   Підготовчий етап Визначення актуальності теми, навчальних цілей лекції та мотивація Основний етап Викладення лекційного матеріалу за планом: 1.Вступ. Історичний нарис розвитку ортопедичної стоматології як науки та її розділів: зубного протезування, ортодонтії та щелепно-лицевого протезування.Вклад учених в їх розвиток. 2.Організація надання ортопедичної допомоги населенню в Україні, її цілі та задачі. 3.Функціональні обов’язки гігієніста зубного ортопедичного й ортодонтичного відділень та кабінету щелепно-лицевого протезування. 4.Дотримання правил техніки безпеки під час прийому в лікувально-профілактичних установах ортодонтичного та ортопедичного профілю гігієністами зубними.   Заключний етап Резюме лекції, загальні висновки. Відповіді на можливі запитання. Завдання для само- підготовки студентів.       Див. п.1 і 2   Тематична лекція. Питання, проблемні ситуації, задачі.     Навчальна література. Питання. Завдання.   3хв.   80хв   7хв.

 

 

6.Зміст лекційного матеріалу:

Вступ

Ортопедична стоматологія є невід'ємною частиною загальної стоматології та самостійним розділом загальної ортопедії.

Основоположником ортопедії є французький хірург Ніколя Андрі (1658-1742), який у 1741 р. видав свою працю ”L’onthopedie”, тобто "Ортопедія, або мистецтво запобігати деформаціям тіла у дітей та виправляти їх". Термін "ор­топедія" складається з двох грецьких слів:

orthos - прямий,правильний,спра­ведливий.

paideia - виховувати,тренувати.

Уводячи цей термін, Андрі мав на увазі правильне виховування дітей (фізичне) і визначив ортопедію як "ми­стецтво запобігання деформаціям у дітей та лікування їх".

Такі самі завдання стоять перед ортопедичною стоматологією щодо ділянки, зубощелепної системи та щелепнолицевого скелета.

Ортопедична стоматологія як самостійна дисципліна пройшла склад­ний і довгий шлях свого розвитку. Нині вона являє собою сформовану на­укову дисципліну, яка складається із загального та окремих курсів. Загаль­ний курс є пропедевтичним (підготовчим).

Окремі курси включають в себе три основних розділи: зубне протезу­вання, щелепнолицеву ортопедію та ортодонтію.

Пропедевтичний курс ортопедичної стоматології висвітлює анатомо­-фізіологічні особливості жувального апарату, питання біомеханіки, оклюзії та артикуляції, загальні і спеціальні методи обстеження хворого в клініці ортопедичної стоматології, клінічне матеріалознавство лабораторну техніку виготовлення зубних протезів і різних ортопедичних апаратів.

Основне місце в ортопедичній стоматології посідає зубне протезуван­ня, яке включає діагностику, клініку, профілактику та усунення дефектів зубів і зубних рядів, що виникли в результаті того чи іншого патологічного процесу.

Щелепнолицева ортопедія вивчає діагностику, клініку, профілактику питання ортопедичного лікування, виправлення деформацій щелеп та лиця, які виникли в результаті травми, воєнних дій, захворювань, різних операцій.

Ортодонтія вивчає лікування стійких аномалій та деформацій зубів, зуб­них рядів і прикусу, методи запобігання їм.

Ортопедична стоматологія у сучасному баченні — це розділ клінічної медицини, яка вивчає етіологію і патогенез захворювань, аномалій, дефор­мацій та ушкоджень зубів, щелеп й інших органів ротової порожнини і ще­лепно-лицевої ділянки, а також займається розробкою методів їх діагнос­тики, лікування та профілактики.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 155; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты