Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ.
Медична сестра стоматологічної поліклініки повинна мати середню спе­ціальну освіту, підпорядковуватися головному лікареві поліклініки, завідува­чу відділення, лікарю-стоматологу на прийомі та головній медсестрі.

До службових обов'язків медсестри входять такі: стежити за дотриман­ням техніки безпеки і протипожежних заходів, санітарним станом кабінету, кон­тролювати якість роботи санітарки в кабінеті, своєчасно викликати пацієнтів до лікаря, подавати лікарю стерильні інструменти, у разі необхідності — сто­матологічні матеріали. Під час лікування пацієнтів допомагати лікарю готува­ти пломбувальну масу, пасту тощо, виконувати на його прохання іншу роботу. Після прийому пацієнта обробляти дезінфекційним розчином робочий столик лікаря і стоматологічне крісло. У разі поганого самопочуття пацієнта виміряти АТ та пульс. Якщо необхідно, під контролем лікаря зробити необхідні ін'єкції чи дати краплі, у разі погіршення самопочуття хворого — викликати невідкладну допомогу. Своєчасно поповнювати аптечку невідкладної допомоги необхідни­ми препаратами. Постійно бути на робочому місці під час прийому пацієнта. У разі виявлення поломок стоматологічної установки чи медичного обладнання зробити запис у журналі технічного нагляду і повідомити адміністрацію. У спілкуванні з пацієнтами і співробітниками бути чуйною, ввічливою, дотриму­ватися правил деонтології. Протягом робочої зміни стежити за економним ви­користанням електроенергії, води, технічним станом стоматологічного облад­нання. Дотримуватися правил асептики й антисептики.

Права медичної сестри: медична сестра має право контролювати роботу і виконання функціональних обов'язків молодшого медичного персоналу, який їй підпорядковується. Один раз у 5 років проходити курси підвищення квалі­фікації та атестацію згідно з положенням. Має право на щорічну чергову відпу­стку терміном 24 календарні дні. Має право відмовитися від роботи, якщо це загрожує її життю чи життю людей, які її оточують.

До службових обов'язків молодшої медичної сестри належать такі: пе­ред початком роботи молодша медична сестра зобов'язана перевірити кабінет, зробити вологе прибирання підлоги і стін, віконних рам, підвіконня, апарату­ри дезінфекційним розчином. Провести дезінфекцію стаканів для прополіску­вання ротової порожнини пацієнта, приготувати теплу воду для полоскання, вимити стерилізатори. Під контролем медсестри провести кварцування кабі­нету. Робити вологе прибирання не рідше ніж 3-4 рази за зміну, стежити за чистотою плювальниць. Молодша медична сестра підтримує чистоту на робо­чому місці лікаря протягом робочого дня, миє інструменти, готує їх до стери­лізації. Вона повинна дотримуватися правил з охорони праці і протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних норм, внутрішнього трудового розпорядку. Після прийому хворих у кінці робочого дня молодша медична сестра миє весь інстру­ментарій, який використовувався, готує його до стерилізації, обробляє посуд для полоскання рота хворого, робить вологе прибирання апаратури, підлоги, стін, миє і дезінфікує плювальницю.

Права молодшої медичної сестри: право на забезпечення необхідних умов праці, інвентарем. Право відмовитися від роботи, якщо є загроза життю чи здо­ров'ю її та людей, які її оточують, і навколишньому середовищу. Після вивчення курсугігієніст зубн ий повинен знати:

¾ історію розвитку ортопедичної стоматології, ортодонтії та щелепно-лицевого протезування;

¾ основні принципи організації охорони здоров’я та стоматологічної допомоги в Україні, надання ортодонтичної та ортопедичної допомоги населенню. Принципи організації охорони материнства та дитинства;

¾ функціональні обов’язки гігієніста зубного ортодонтичного, ортопедичного та щелепно-лицевого відділень;

¾ загальну статистичну звітність ортопедичних та ортодонтичних відділень стоматологічної служби;

¾ основи гігієни праці гігієністів зубних і медичного персоналу в стоматологічних установах;

¾ заходи асептики, антисептики та профілактики інфекційних хвороб на ортодонтичному та ортопедичному прийомі;

¾ передстерилізаційне оброблення, стерилізацію та дезінфекцію інструментів, обладнання і матеріалів;

¾ будову і функції жувального апарату;

¾ особливості розвитку зубощелепної ділянки у віковому аспекті. Поняття "норма" й "аномалія" в ортодонтії;

¾ взаємозв’язок зубощелепних аномалій з хворобами органів порожнини рота, скронево-нижньощелепних суглобів, загальними порушеннями органів і систем (опорно-рухової, травної, дихальної, серцево-судинної тощо);

¾ принципи організації та проведення профілактики зубощелепних аномалій, диспансеризації дітей із чинниками ризику їх виникнення;

¾ санітарно-просвітницьку роботу гігієністів зубних у різних групах дитячого населення;

¾ класифікацію зубощелепних аномалій, їх діагностику, клініку та принципи лікування;

¾ роль штучного вигодовування дитини, правильної постави голови дитини у просторі, своєчасної санації порожнини рота у виникненні дефектів зубних рядів та їх аномалій;

¾ методи лікування зубощелепних аномалій та дефектів зубних рядів;

¾ класифікацію та основні принципи клінічних і лабораторних етапів виготовлення ортодонтичних та ортопедичних конструкцій (ортодонтичних апаратів, зубних протезів, щелепно-лицевих шин, апаратів, протезів). Правила догляду за ними;

¾ значення міогімнастики у лікуванні та профілактиці зубо-щелепних аномалій;

¾ правила догляду за порожниною рота при лікуванні зубощелепних аномалій та зубному протезуванні. Догляд за ортодонтичними та ортопедичними конструкціями;

¾ етику й деонтологію в ортодонтії та в ортопедичній стоматології.

гігієніст зубний повинен вміти:

¾ користуватися діагностичною і лікувальною апаратурою в ортопедичному та ортодонтичному кабінетах;

¾ вести медичну документацію ортопедичного та ортодонтичного кабінетів;

¾ проводити обстеження порожнини рота під час профілактичних оглядів;

¾ визначати фізіологічні та патологічні, тимчасовий і постійний види прикусів;

¾ проводити антропометричне обстеження обличчя і моделей щелеп;

¾ визначати та коригувати психоемоційний стан пацієнта в різні вікові періоди під час ортодонтичного та ортопедичного лікування;

¾ проводити антенатальну й постнатальну профілактику зубощелепних аномалій;

¾ проводити коригувальні та міогімнастичні вправи для профілактики і лікування зубо-щелепних аномалій, навчати пацієнтів міогімнатиці;

¾ виконувати професійну гігієну порожнини рота при лікуванні пацієнтів брекет-системами, ортодонтичними й ортопедичними конструкціями, навчати їх самостійній гігієні;

¾ вміти підібрати та призначити зубну пасту і щітку пацієнтам різного віку з різними ортопедичними й ортодонтичними конструкціями;

¾ проводити заходи з профілактики зубощелепних аномалій і вести диспансерні спостереження пацієнтів у різні вікові періоди;

¾ організовувати та проводити роботу з профілактики зубощелепних аномалій серед вагітних і матерів, які годують немовлят;

¾ організувати роботу з профілактики зубощелепних аномалій серед медичного й педагогічного персоналу шкіл і дитячих садків (боротьба зі шкідливими звичками);

¾ застосовувати активні та пасивні методи санітарно-просвітньої роботи з профілактики зубощелепних аномалій;

¾ підбирати відбиткові ложки, готувати їх до використання, наносити на них відбиткові матеріали (гіпс, стомальгін, іпен, еластик тощо);

¾ знімати відбитки і відливати моделі верхньої та нижньої щелепи;

¾ проводити вибіркове пришліфовування зубів для корекції оклюзійних контактів;

¾ обробляти протези й апарати перед фіксацією, фіксувати цементом металеві коронки, кільця, капи, видаляти рештки фіксувальних матеріалів з порожнини рота.

 

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Головний державний

санітарний лікар

Хмельницької області

М.П.Коломієць

_____________ 2003 р.

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 387; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты