Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТҰРАҚТЫ ТОҚ.
Читайте также:
  1. Тақырып. ТҰРАҚТЫ ЭЛЕКТР ТОГЫ

1. Электр тоқ деп нені айтады?Электр тоғы болу үшін негізгі шарттарды айтыңғыз.

2. Тізбектегі тұрақты электр тоқты сақтауға электр өріснің мүмкіншіліғі неге жоқ?

3. Тоқ күші деп нені айтады?

4. Тоқ тығыздығы деп нені айтады?

5. Кернеу деп нені айтады?

6. Тосын күштер.

7. ЭҚК.

8. Тосын күштер өрісінің кернеулік векторының циркуляциясы.

9. Біртекті тізбек бөлігі үшін интеграл түрдегі Ом заңы.

10. Дифференциал түрдегі Ом заңы.

11. Біртекті емес тізбектің бөлігі үшін Ом заңы.

12. Тұйық тізбек үшін Ом заңы.

13. Қысқаша тұйықтау.

14. Өткізгіштің кедергісінің температураға және өлшемдеріңе тәуелділігі.

15. Өткізгіштерді тізбектей қосу.

16. Өткізгіштерді паралель қосу.

17. Интеграл түрдегі Джоуль -Ленц заңы.

18. Дифференциал түрдегі Джоуль-Ленц заңы.

19. Видеман-Франц заңы.

20. Тоқ тасушылардың багытталған қозғалыс жылдамдығы жәңе тоқ тығыздығы арасындағы байланыс.

21. Газдардағы тоқ үшін Ом заңы.

22. Тармақталған тізбектер үшін Киргхоф заңдары.

23. Әртүрлі орталар үшін тоқ тасушылар болатың зарядталған бөлшектер.

1. Тікұшақ горизонталь бағытта түзу сызық бойымен 400км ұшып, 900 бұрыш жасап бұрылып, тағы 300км ышты. Тікұшақтың жолын және орын ауыстыруын табыңыздар.

2. ОХ осі бойымен екі нүктенің қозғалыс теңдеуі берілген: біріншінікі – , ал екіншінікі - . Олар қандай уақыт аралығында кездеседі.

3. 5 с ішінде автомобильдің жылдамдығы 20 м/с-тан 35 м/с-қа дейін өзгереді. Автомобильдің қозғалған мезеттегі үдеуін анықта.4. Доп 4 м/с бастапқы жылдамдықпен тік жоғары лақтырылды. Лақтырғаннан кейін 0,2 с өткенде доп қандай биіктікке көтеріледі ?

5. Тас бастапқы жылдамдықсыз жартастан құлай бастады. Құлай басталуынан 3 с уақыт өткеннен кейінгі тастың жылдамдығы қандай ?

6. Поезд 0,2 м/с2 үдеумен қозғалып 30 с ішінде жылдамдығын 30 м/с-қа арттырды. Осы уақыт ішінде ол қанша жол жүреді.

7. Дененің жүріп өткен жолының уақытқа тәуелділік теңдеуі берілген . Дененің t = 2 c уақыт мезетіндегі үдеуін анықта.

8. Бастапқы жылдамдықпен автомобиль сағ, бірқалыпты кемімелі қозғалып, t = 20 с уақыт өткенде тоқтайды. Автомобильдің а үдеуін анықта.

9. Ұзындығы 60 м мұз айдынының хоккей шайбасы 4 с «шінде кесіп өтіп тоқтады. Хоккейші шайбаны таяқпен ұрғанда, оған қандай бастапқы жылдамдықты береді ?10. Радиусы 10 м дөңгелек арена бойымен бірқалыпты 20 м/с жылдамдықпен қозғалған мотогонщиктің үдеуі неге тең ?

11. Шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалыстағы нүктенің жылдамдығын 2 есе арттырсақ оның центрге тартқыш үдеуі қалай өзгереді ?

12. Дене шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалады. Шеңбердің радиусын 2 есе арттырса оның үдеуі қалай өзгереді ?

13. Жүзуші өзен ағысымен жүзеді. Жүзушінің өзен жағасымен салыстырғандағы жылдамдығы 2 м/с, өзен ағысының жылдамдығы 0,5 м/с. Жүзушінің сумен салыстырғандағы жылдамдығы неге тең ?

14. Дене қандайда биіктіктен құлайды. Жердегі оның жылдамдығы 30 м/с. Дененің құлау биіктігін табу керек ( ).

15. 100 H күштің әсерінен 0,05 м/с2 үдеумен қозғалған дененің массасын анықта.

16. Массасы 1 кг түзу сызықты қозғалып, жылдамдығын 10 м/с-тан, 20 м/с-қа дейін өзгерткендегі импульстің өзгерісін тап.

17. Екі күш F1 = 3 H және F2 = 4 H, дененің бір нүктесіне берілген. F1 және F2 күштердің векторының арасындағы бұрыш p/2 – ге тең. Осы күштердің тең әсерлі модулін анықта.

18. 10 H күш денеге 3 м/с2 үдеу береді. Осы денеге қандай күш 1,5 м/с2 үдеу бере алады ?19. Радиусы 1 м шеңбер тәріздес тұйық траекториямен қозғалған дененің 10 h ауырлық күшінің жұмысы неге тең ?

20. Массасы 3 кг қозғалыс жылдамдығы 4 м/с дененің кинетикалық энергиясын тап.

21. Массасы 0,8 кг жоғары лақтырылған дене қандай биіктікке көтеріле алады. Лақтыру мезетіндегі дененің кинетикалық энергиясы 200 Дж.

22. 8 м/с жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы 2 кг денені тоқтату үшін қандай жұмыс атқару қажет ?

23. массасы M оқ , жылдамдықпен горизонталь бағытта ұшып, жұқа тақтайды тесіп өтеді. Тақтайдан Ұшып шыққандағы жылдамдығы . Тақтайдан өткен кезде пайда болатын үйкеліс күшінің жымысын анықта ?

24. Электровоз орнынан қозғалып 380 кH тарту күшін өндіреді. Кедергі күші 250 кH болса, массасы 500т составқа ол қанша үдеу береді ?

25. серіппені 3 см сығу үшін 20 H күш жұмсалған. Деформацияланған серіппенің потенциалдық энергиясын табыңыздар.

 

B

1 4 м/с жылдамдықпен қозғалған автомобиль двигателін өшіріп, 1 м/с2 үдеумен тежеле бастады. Тежелу басталғаннан кейін 5 с ішіндегі жолын анықта.

2 Егер шар доғасында жатқан нүктенің сызықтық жылдамдығы , шардың центріне 10 см –ге жақын орналасқанның сызықтық жылдамдығынан 2,5 есе үлкен болса, айналмалы шардың радиусы қандай ?

3 Радиусы 100 м шеңбер бойымен велосипедші бірқалыпты қозғалып, 2 минут ішінде 1 айналым жасайды. 1 мин ішінде велосипедшінің жолын және орын ауыстыруын анықта.

4 Дене aτ = 1м/с2 тұрақты тангенциалды үдеумен қисық бойымен қозғалады. Радиусы R = 3 м қисықтың бөлігіндегі нүктенің толық үдеуін анықта. Егер осы бөліктегі жылдамдығы υ = 2 м/с болса.

5 Массалары және екі дене бір – біріне қарама – қарсы және жылдамдықтармен қозғалып, серпімсіз соқтығысын тоқтады. Осы денелердің массаларының қатынасы қандай ?

6 Ұзындығы 4 мм серіппені созу үшін 0,02 Дж жұмыс істелу қажет. Осы серіппені 4 см –ге созу үшін қандай жұмыс атқару қажет ?

7 Дененің импульсі , ал кинетикалық энергиясы 20 Дж. Дененің жылдамдығы неге тең ?

8 1,5 м биіктіктен құлаған болат шар болат тақташаға құлап, υ2 = 0,75υ1 жылдамдықпен ыршиды. Ол қандай биіктікке көтеріледі ?

9 Массасы 600 кг балға, 3 м биіктіктен құлап, стерженді детальға қағады. Егер әр бір соғуда стерджень детальға 6 см терендікке енсе, оның орташа кедергі күші қандай ? Соққыны серпімсіз деп сана.

10 Салмағы 600H адам 8 км/сағ жылдамдықпен жүгіріп, салмағы 800 H, 2,9 км/сағжылдамдықпен келе жатқан арбаны қуып жетіп, оған секіріп мінеді. Арба қандай жылдамдықпен қозғалады ?

11 Массасы m=16т вагон, υ= 0,6 м/с жылдамдықпен қозғалып серіппелі буферге мінгесін, серіппені Δх=8 см сығып тоқтайды. Буфердің серіппесінің қатаңдығын анықта.

12 Массасы 5 кг мылтықтан массасы 5 ·10-3 кг оқ 600 м/с жылдамдықпен ұшып шығады. Мылтықтың берілу жылдамдығын табыңдар ?

13 Массасы 2 кг сноряд 300 м/с жылдамдықпен ұшып, массасы 100кг құмы бар бөгетке тиіп, сондақалып қояды. Егер бөгет снорядқа қарсы қозғалса, снаряд тигенненкейін бөгет қандай жылдамдықпен және қандай бағытқа қарай қозғалатынын есептеп шығар.

14 Массасы m снаряд υ жылдамдықпен ОХ осі бойымен ұшып, екі бірдей жарық шоққа бөлінеді. Біреуі сол бағытта 2 υ жылдамдықпен қозғалады. Екінші жарықшақтың импулсі неге тең ?

15 Денеге әсер ететін гравитациялық күш жер бетінен қандай биіктікте 2 есе аз болады, жер бетінен гөрі.

 

С

1 Бастапқы жылдамдығы 10м/с дене а=-2 м/с2 үдеумен қозғалады.8 с ішінде дененің жүрген жолын анықта.

2 Айналмалы дискінің шеткі нүктелерінің сызықтық жылдамдығы , ал айналу өсіне 1 см қашықтықтағы жылдамдығы . Дискінің айналу жиілігі неге тең ?

3 Бастапқы жылдамдығы 10 м/с дене көкжиекке 450 бұрышпен лақтырылған. Дененің ұшу алыстығын анықта.(g= 9,8 м/с2)

4 Доңғалақ ε = 2 с-2 тұрақты бұрыштық үдеумен айналады. Қозғалыс басталғаннан кейін t = 0,5 с өткенде доңғалақтың толық үдеуі 13,6 см/с2-қа тең болды. Доңғалақтың радиусы неге тең ?

5 Күштің бағытымен тұрақты модулі мына заң бойынша F=5+9t2 өзгереді. t2-t1 уақыт аралығында осы күштің импульсінің модулін анықта (t2=2c, t1=0).

6 Тас 10 м/с бастапқы жылдамдықпен тік жоғары қарай лақтырылған. Тастың кинетикалық энергиясы қандай биіктікте оның потенциалдық энергиясына тең?

7 Дене бірқалыпты көлбеу жазықтықпен қозғалады. Денеге 50 H ауырлық күші, 30H үйкеліс күші және 40 H тіректің реакция күші әсер етеді. Үйкеліс коэффициентін табыңдар.

8 Электровоз 54 км/с жылдамдықпен қозғалып, 600кВт қуат өндіреді. Егер оның ПӘК –і 75% тең болса, Электровоздың тарту күшін анықта.

9 Массасы 2 кг денені 1 м биіктікке 3 м/с2 үдеумен көтеген кездегі жұмысты тап.

10 Массасы m1=200 г шар υ1=10 м/с жылдамдықпен қозғалыптыныштқтағы массасы m2=800 г шарды соғады. Соқтығысу тік абсолют серпімді центрлік деп, соқтығысқаннан кейінгі шарлардың жылдамдықтарын анықта.

11 Массасы m1=2 кг дене υ1=8 м/с жылдамдықпен қозғалып, массасы m2=3 кг дене сол бағытта υ2=4 м/с жылдамдықпен қозғалған екі дененің абсолют серпімсіз центрлік соқтығысулардың нәтижесінде бөлініп шыққан жылу мөлшерін табыңдар.

12 Массасы m = 4,65·10-26 кг молекла, υ = 600 м/c жылдамдықпен ұшып, нормальға 600 бұрышпен ыдыс қабырғасына соқтығысын, одан сондай бұрышпен жылдамдығын жоғалтпай кері қарай қозғалады. Соқтығысу кезінде қабырғадан алған күш импульсін анықта.

13 Масссы 5·103 кг зеңбіректен салмағы 1000 H снаряд ұшып шығады. Снарядтың ұшқандағы кинетикалық энергиясы 7, 5·106 Дж-ге тең. Зеңбірек қандай кинетикалық энергияны алады.

14 Қатаңдығы 800H/м , Δ х = 6 см сығылған серіппені, қосымша Δ х = 8 см сығу үшін қандай жұмыс атқару қажет ?

15 Жерде тәуіліктің қандай ұзақтығында дененің салмағы экваторда нольге тең.Жердің радиусы .

 


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 105; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты