Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЭлектромагнетизм 1
Читайте также:
  1. Теория электромагнетизма Максвелла
  2. Электромагнетизм
  3. Электромагнетизм 1 страница
  4. Электромагнетизм 2 страница
  5. Электромагнетизм 3 страница
  6. Электромагнетизм 4 страница
  7. Электромагнетизм.

1. Тогы бар рамканың (орамның немесе контурдың) магниттік моменті дегеніміз не?

2. Магниттік индукция векторына анықтама беріңіз?

3. Био - Савар – Лаплас заңын айтыңыз. Осы теңдеуге енетін шамалар нені мағыналайды?

4. Магнит өрісінің дербестік ұстанымы (суперпозиция принципі) мәні неде?

5. Түзу тогтың магнит өрісінің индукциясының формуласы. А нүктесіндегі магнит индукция векторының бағытын көрсет (суретті қара)?

6. Дөңгелек токтың магнит өрісінің индукциясының формуласы.

 

7. Дөңгелек орамның (тогы бар) центріндегі магнит индукия векторының бағытын көрсет. Тог бағыты сағат тіліне қарсы?

8. соленойдтың магнит өрісінің индукциясының формуласы? Соленойдтың магит өрісінің индукция сызығын сыз?

9. Магнит индукциясының сызығына анықтама беріңіз. Түзу токтың өрісінің магниттік индукция сызығын жүргіз?

10. Магнит өрісі біртекті деп аталады, егер .... (мысал келтір)

 

11. Магнит өрісіндегі тогы бар өткізгішке әсет етушы күш шамасын неге тең? Магнит өрісінде орналасқан тогы бар өткізгішке әсет етуші күштің (Ампер күшінің) бағытын көрсет?

12. Параллаь токтардың өзара әсерлесу күштерін (Ампер заңын) жаз? Осы теңдеуге енетін шамалар нені білдіреді, қарама – қарсы бағытталған тогтар қалай әсерлеседі?

13. Бірдей бағыттағы ( 11 – сұрақтағы ) параллаль тогтар қалай өзара әсерлеседі?

14. Вакумдағы магнит өрісі үшін толық ток заңының тұжырымдамасы?

15. Магнит өрісінің құйынды сипаты нені білдіреді?

16. Қозғалған зарядқа магнит өрісінің тарапынан әсет етуші күш неге тең? Егер зарядталған бөлшактің жылдамдығы В векторына параллаль болса, бөлшек қалай қозғалады?

17. Қозғалған зарядқа магнит өрісі тарапынан әсет етуші күш формуласын жаз. Егер зарядталған бөлшектің жылдамдығының бағыты В векторына перпендикуляр болса, ол бөлшек қалай қозғалады?

18. Холл эффектісін түсіндір?

19. Тогы бар контурға магнит өрісінде әсер етуші оны айналдырушы маханикалық момент формуласы. Егер контур оң нормалі В векторымен бағыттас орналасса, қандай күйде болады?20. Егер оң нормаль (18 - сұрақтағы) В векторына перпендикуляр болса, контур қай күйде болады?

21. dS жазықтықтық арқылы өтетін мангнит ағыны дегеніміз ...

22. Магнит өрісі үшін Гаусс теоремасы?

23. магнит өрісінде тогы бар өткішгіш қозғалған кездегі істелетін жұмыс мынаған тең:

24. Электромагниттік индукция құбылысы дегеніміз не?

25. Электромагниттік индукция үшін Фарадий заңын тұжырымдаңыз?

26. Ленц ережесі?

27. 10 А ток өтіп тұрған радиусы 5 см шеңбердің центріндегі магнит индукциясын анықта?

28. 1 А ток өтіп тұрған, радиусы 1 см дөңгелек орамның ценгтріндегі магнит өрісінің кернеулігін анықта?

29. Радиусы 10 см дөңгелек токтың центрінднгі магнит өрісінің кернеулігі 40 А/м орамдағы ток күшін табыңыз?

30. Дөңгелек орамның центріндегі магнит өрісінің кернеулігі 20 А/м орамдағы ток күші 2 А болса, орамның радиусы қандай?

31. 5 А ток өтіп тұрған шексіз ұзын өткізгіштен 2 см қашықтағы нүктенің магнит өрісінің кернеулігін анықта?

32. Шексіз түзу өткізгіштен 5 см қашықтықтағы нүктенің магнит өрісін индукциясы 2*10-2 Тл . Өткізгіштегі ток күшін анықта?

33. Ұзындығы 40 см катушка 1000 орамнан тұрады. Катушкадан өтіп тұрған ток 2 А болса, катушканың ішіндегі магнит өрісінің кернеулігін анықта?

34. Ұзындығы 20 см катушканың ішіндегі мангит өрісінің кернеулігі 80 А/м, катушкадан 0,1 А ток өтіп тұрса, ондағы орам саны қанша?35. ұзындығы 15,7 см , 100 орамнан тұратын соленойдтан өтетін ток күші 0,1 А болса, соенойдтың осьі арқылы магнит индукциясын анықта.μ0 = 4π*10-7 Гн/м

36. Қабырғалары 0,1 м квадрат контурдан өтіп тұрған ток күші 5 А болса, оның магнит моментін анықта?

37. Ұзындығы 5 см өткізгішке магнит өрісі 50 мН күшпен әсер ететін болса, магнит өрісі индукциясыны есепте. өткішгіштегі ток күші 25 А . өткізгіш магнит өрісінің индукциясына перпендикуляр орналасқан.

38. егер өткізгіштің ұзындығының әрбір 10 см – не, ток күші 4 А болғанда, 3 Н күш әсер ететін болса және біртекті магнит өрісінің индукциясы 15 Тл болса, онда өткізгіш пен индукция бағыты арасындағы бұрыш қандай?

39. Индукция 10 мТл магнит өрісінің ұзындығы 10 см, 50А тогы бар өткізгішке қандай күшпен әсер етеді? Өріс индукциясының бағыты ток пен өзара перпендикуляр.

40. Ұзындағы 0,5 м түзу төкішгіш боймен 3 а ток өтеді. Оның индукиция сызығымен арасындағы бұрыш 300 болғанда оған 9 Н күшпен магнит өрісі әсер етеді. Магнит өрісіннің индукциясын анықтаңыз?

41. Ұзындағы 50 см, индукция векторына перпендикуляр оранласқан, бойынан 3 А ток өтіп тұрған өткізгішке 0,12 Н күш әсер етсе, магнит индукциясы қандай?

42. Ұзындағы 0,5 м өткізгіш индукциясы 0,4 Тл біртекті өрісте оған 2 Н күш әсер етеді. Егер өткізгіш индукция векторына перпендикуляр орнасысса, өткішгіштегі ток күші қандай?

43. Ұзындығы 20 см массасы 4г горизанталь орнасасқан өткішгіштің ток күші 10 А. Өткізгіш магнит өрісніде төмен құламай тепетеңдік күйле тұруы үшін қандай индукция В векторы керек?

44. Ұзындығы 8 см өткішгіштегі ток күші 50 А ол индукциясы 20 мТл біртекті магнит өрісінде орнасасқан. Өткізгіш индукция векторына перпендикуляр 10см – ге орын ауыстырғанда атқарылатын жұмысты анықта?

45. Ұзындығы 0,15 м өткізгік индукциясы 0,4 Тл біртекті магнит өрісіне орналасқан. Өткізгіштін Ампер күшінің бағытымен 0,025 метр орын аустырғанда 12 мДж жұмыс атқарылды. өткізгіштегі ток күші қандай?

46. Берілген кеңістіктің электр өрісінің кернеулігі Е = 1 кВ /м және оның магнит өрісінің индукциясы В = 1 мТл. Осы өрістерге берілген электорын бірқалыпты түзу сызықты қозғалады оның жылдамдағы қандай?

47. Индукциясы В магнит өрісінде перпендикуляр, кинетикалық энергиясы К зарядталған бөлшек келіп кіреді. Бөлшектің заряды q , массасы m бөлшек сызып өтетін шеңбер радиусын анықта?48. Индукциясы В магнит өрісіне перпендикуляр зарядталған бөлшек келіп енді.Бөлщектің заряды g, массасы m бөлшектің шеңбер бойымен айналу периодын анықта.

49. Протон магнит өрісінде индукциясы B радиусы R шеңбер сызады .Протонның заряды g ,массасы m протонның жылдамдығын анықта.

50. Протон мен бөлшек индукциясы В магнит өрісі сызығына перпендикуляр келіп енеді. Егер олардың жылдамдықтары бірдей болса ,олардың сызып шығатын шеңберлерінің радиустарының қатынастарын анықта .

51.Индукциясы В магнит өрісіне перпендикуляр зарядталған бөлшек келіп енеді, бөлшектің заряды g,массасы m ,жылдамдығы ύ бөлшек сызып шығатын шеңбер радиусын анықта.

52.Протон магнит өрісінде жылдамдықпен радиусы R шеңбер сызады.Бөлшек заряды g ,массасы m болса магниттік индукциясы В қандай.

53.Индукциясы В магнит өрісінде радиусы R шеңбер доғасымен қозғалатын протонның кинетикалық энергиясын анықта. Протон заряды g, массасы m .

54.Жылдамдығы 10 м/с электрон индукциясы 0,5 Тл магнит өрісінде индукция сызығы на параллель қозғалады.электрон заряды 1,6 Кл,массасы 9,1 кг.Лоренц күшін анықта.

55.Индукциясы 0,1Тл магнит өрісінде бір валентті ион 1,92 м/с жылдамдықпен қозғалады.Егер шеңбер радиусы 10 см болса, онда ионның массасы қандай .

56.орам саны 400, ұзындығы 5 см және ені 2 см тік бұрышты каркасқа сыммен катушка тәрізді етіп орап,индукциясы 0,1тл магнит өрісіне ілінген .Катушка жазықтығы магниттік индукция векторы бағытымен бұрыш жасайды..Катушкаға әсер етуші айналдырушы моментін табыңдар.


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 72; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты