Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАйналмалы қозғалыс механикасы
Читайте также:
  1. ЖАЛПЫ ЖӘНЕ АРНАУЛЫ САЛЫСТЫРМАЛЫ ТЕОРИЯНЫН ПРИНЦИПТЕРІ. СҮЙЫҚТАРДЫҢ МЕХАНИКАСЫ.
  2. Сұйықтар механикасы
  3. Тақырып. ҚАТТЫ ДЕНЕ МЕХАНИКАСЫ
  4. Толқындық қозғалыстың табиғаты мен заңдылықтарының ерекшелілігін көрсетіңіз.
  5. Физикалық өзара-әрекет пен қозғалыстың негізгі түрлеріне сипаттама беріңіз
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

1. Диск секундына 25 айналым жасайды. Дискінің бұрыштық жылдамдығы неге тең ?

2. Инерция моменті айналу өсіне қатысты 4 кг*м2 доңғалақ 1 рад/с2 бұрыштыңқ үдеумен айналады. Оған қандай күш моменті әсер етеді ?

3. 0,3 кг массасы кг материялық нүктенің оске қатысты нүктедегі 20 см қашықтықтағы инерция моментін анықта.

4. массасы 2 кг материялық нүктенің радиусы 2 см шеңбер бойымен қозғалғандағы инерция моментің анықта.

5. Радиусы R=0,2м біртекті дискінің шетіне F= 100 Н. тұрақты тангенсиалды күш түсірілген.Дискіге әсер ететін күш моментін анықта.

6. Біртекті дискіге әсер ететін күш моменті М=5 Н∙ м. Диск ε = 100 с-2 тұрақты бұрыштық үдеумен қозғаоса, оның инерция моменті қандай?

7. Радиусы R=0,5м доңғалақтың шетіне түсірілген тангенциалды күш моменті 10 Н∙ м.Әсер етуші күшті анықта.

8. Массасы 2 кг шардың оске қатысты масса центрінен өтетін инерция моменті 6 кг·м2 Осы шардың О нүктесіне қатысты шардың центрінен 5 м қашықтықта орналасқан инерция моментін анықта.

 

В

 

1. Жұқа қабырғалы цилиндрдің радиусы 20 см массасы 12 кг цилиндр 2 рад\с бұрыштық жылдамдықпен айналады.Цилиндрдің импульс моментін анықта.

2. Инерция моменті 245 кг∙ м маховикті доңғалақ 20 об \ сек айналады. Минут өткеннен кейін доңғалаққа айналу моменті әрекеті әсер етуші тежеліп,ол тоқтайды.Үйкеліс күш моментін анықта.

3. Біртекті ұзындығы 1м массасы 5 кг стержень вертикаль жазықтықта көлбеу осі айналасында стерженьнің ортасынан өтетіндей айналады.Егер айналу күш моменті 9,81 ·10-2 Н∙ м.тең болса.стержень қандай бұрыштық үдеумен айналады?

4. массасы 2 кг, ұзындығы 0,8 м. оске қатысты стерженьнің ұшынан өтетін инерция моментін анықта.

5. А = 2 рад/с, В = 0,2 рад/с3 болатын φ = At +Bt3 теңдеуіне қатысты оның центрінен өтетін ос арқылы стержень айналады.Стерженьнің инерция моменті J = 0,043 кг×м2 болатын айналманың басталуынан t =2 с кейін стерженьге әсер ететін айналу моментін анықта.

6. M = 50 кг массалы радиусы R = 0,5 м диск шарға F = 100 Н қатысты күш әсер етті.Шардың бұрыштық үдеуін анықта.7. Шар бірқалыпты кемімелі тежемелі айналып бір минут ішінде айналу жылдамдығын 300 ден 180 айн \мин. ға дейін азайтты.Шардың инерция моменті 2 кг·м2. Тежеуші моменті анықта.

8.

С

1. Көлденең жазықтықта 4 м/c жылдамдықпен сырғанаусыз массасы 2 кг тұтас біртекті диск домалайды.Дискінің кинетикалық энергиясын анықта.

2. Барабанға ұшы массасы 2 кг жүкке байлаулы массасы М = 9 кг бау оралған.Жүк үдеуін анықта.Жүкті тұтас біртекті диск деп сана.

3. Тұрақты жылдамдықпен 5 айн\ сек айналатын валдың кинетикалық энергиясы 60 Дж.Осы валдың қозғалыс санының моментін анықта.

4. Диск пішінді массасы m = 5 кг маховикке F = 2 Н күш әсер етті.Күштің әсерінің басталуынан кейінгі t = 5с уақыттағы маховиктің кинетикалық энергиясын анықта.Үйкеліс ескерілмейді.

5. Көлденең жазықтықта сырғанаусыз 4 айн/сек..жасай отырып диаметрі 6 см шар домалайды.Шар массасы0,25 кг. Шардың кинетикалық энергиясын анықта.

6. Бірдей массалы обруч және диск бірдей сызықтық жылдамдықта v. сырғанаусыз домалайды.Обручтың кинетикалық энергиясы 4 Дж. Дисктің кинетикалық энергиясын анықта.

7. 10 айн/ мин жасай платформа центрінен өтетін вертикаль остің айналасынан массасы 100 кг көлденең платформа айналады. Платформа шетінде массасы 60 кг адам тұр.Егер адам платформа шетінен ортасына өтсе, платформа қандай бұрыштық жылдамдықта болады?Платформаны біртекті, ал адамды материалдық нүкте деп қарастыру қажет.

8. Көлбеу жазықтықта сырғанаусыз ширатылатын дисктің ауырлық центрінің сызықтық жылдамдығын анықта.Көлбеу жазықтықтың биіктігі Н = 0.5 м. Бастапқы жылдамдық нөлге тең.

9. Өз өзіне берілген массасы 100 кг радиусы 0.4 м тұтас диск түрінде бір секунда ішінде алты айналым жасайтын айналу жиілігі бар маховик айналдырылған.Күш әсерінен маховик үдеуі 50 секунд тоқтап қалды.Үдеткіш күш моментін анықта.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 52; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты