Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРОЗДІЛ 2
Читайте также:
  1. Антитерористичні дії та порядок роботи командира підрозділу, частини при організації виконання завдань щодо боротьби з незаконно створеними збройними формуваннями
  2. Види маневру підрозділами
  3. Визначення обсягу виробництва продукції борошномельного підрозділу
  4. Виконати перетворення координат земельної ділянки, отриманих в розділі 4, в іншу систему координат для якої відомі параметри трансформації
  5. Вимоги до обсягів та змістового наповнення кожного з розділів
  6. Висновки до 1 розділу
  7. Висновки до 2 розділу
  8. Висновки до другого розділу
  9. Висновки до другого розділу
  10. Висновки до І розділу

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ХІМПРОМ»

2.1. Організаційно-економічна характеристика ПАТ «Хімпром»

Повне офіційне найменування: відкрите акціонерне товариство "Хімпром". ПАТ "Хімпром" є виробничо-комерційною організацією, статутний капітал якої розділений на акції, що засвідчують зобов'язальні права акціонерів по відношенню до товариства.

Товариство є юридичною особою і має у власності відособлене майно, що враховується на його самостійному балансі, може від свого імені придбавати і здійснювати майнові і особисті немайнові права, нести зобов'язання, бути позивачем і відповідачем в суді.

Основні види діяльності - виробництво хімічної продукції промислового і побутового призначення, виконання державних замовлень і реалізація державних програм, наукові і інженерно-технічні розробки, розробка нових технологій, створення нових виробництв..

Продукція, що випускається :

- базові продукти - рідкий хлор, каустична сода, хлорметаны, анілін, перекис водню, соляна кислота;

- хімікати для паливно-енергетичного комплексу - поверхнево-активні речовини, комплексони, хімікати-добавки для полімерних матеріалів, реагенти для нафтовидобутку, інгібітори корозії, інгібітори солевідкладень;

- кремнійорганічні лаки і смоли для електротехнічної і лакофарбної промисловості, етилсилікати і поєднувачі для ливарних виробництв, тампонажі складові для нафтовидобутку;

- жорсткі пенополіуретани і вироби з них, антипірени;

- гумохімікати - ацетонаніл, пом'якшувач-2, оксанол КД-6;

- товари побутової хімії і агрохімікати - миючі засоби, відбілювачі, емалі, автокосметика, гербіциди, вироби з поліетилену.

Сьогодні товарний асортимент включає більше 200 найменувань і щорічно поповнюється новими видами продукції. Напрацювання інноваційної продукції складає близько 10 % від загального обсягу річного випуску (у перелік інноваційної продукції входять інгібітори корозії серії СНПХ, кремнійорганічні лаки і емалі розширеної колірної гамми, бітумний лак, чистячі і миючі засоби). Основний ринок збуту продуктів – Україна, Росія. Окрім споживання на внутрішньому ринку 17 - 20 % об'єму продукції, що випускається, поставляється на експорт в 15 країн світу, у тому числі фірмам Німеччини, Голландії, Угорщини, Чехії, Словаччини, США, Польщі, Англії, Ірану, Китаю, Фінляндії, Люксембурга.Значущість продукції ПАТ «Хімпром»для народного господарства України визначається широким спектром її застосування. Вона затребувана практично усіма галузями промисловості.

ПАТ «Хімпром» - один з великих постачальників підприємств нафтовидобутку РФ, для яких робить широкий ряд спеціальних продуктів : інгібітори корозії і солевідкладання для устаткування нафтопромислу, компоненти тампонажних рідин, деемульгатори.

Для підприємств теплоенергетики призначені комплексони - реагенти, що запобігають відкладенню солей у водооборотних системах охолодження, в замкнутих системах теплопостачання, в системах гарячого водопостачання.

Споживачами ПАТ «Хімпром» є великі підприємства целюлозно-паперової промисловості, які в процесах вибілювання целюлози застосовують великі кількості хлору, каустику і перекисю водню. Для машинобудівного комплексу випускаються готові поєднувачі, що використовуються в процесах точного ливарства, а також компоненти для їх приготування - етилсилікати. У виробництві електротехнічної продукції застосовуються кремнійорганічні електроізоляційні лаки.Для агропромислового комплексу країни виробляються сучасні високоефективні гербіциди.

На базі власної сировини ПАТ «Хімпром» робить продукцію побутового призначення, основну частину якої складають вибілювачі, у тому числі найбільш прогресивні і безпечні для довкілля - на основі активних кисневмісних компонентів.

Управління Товариством здійснюють загальні збори акціонерів (далі по тексту - Збори), обирана Зборами Рада директорів, Генеральний директор Товариства, що призначається Зборами, і Правління, що призначається Радою директорів, діючі на підставі Статуту в порядку, встановленому чинним законодавством.

До складу підприємства входять 3 заводи: завод фосфороорганічних продуктів - №2; завод №4; завод побутової хімії №10; і 5 виробництв: екологічне виробництво №5; центральне ремонтне виробництво №6; виробництво кремнійорганічних продуктів - №8; виробництва 12 і 15

Крім того, на підприємстві функціонують окремі цехи: УСУП і АСУТП (цех№127), Служба головного метролога (№27), Інноваційний центр (№30), ПКУ (№97), транспортний центр (№№ 26,46,771), аварійна газорятувальна служба (№112), складське господарство (№45), цех 100 (займається обслуговуванням об'єктів соц. призначення - бази відпочинку "Зірочка", санаторію-профілакторія) і інші цехи. (рис.2.1.)

На території ПАТ «Хімпром» діють спільні підприємства:

- ВАТ "Перкарбонат" (засноване в 1995 році, вид діяльності - виробництво перкарбонату)

- СП ЗАТ "Пронова" (засновано в 1997 році, співзасновник - фірма "Абона", Угорщина, вид діяльності - виробництво дифенілгуанідину);- СП ЗАТ "Дюпон-Хімпром" (засновано в1998 року, співзасновник - фірма "Дюпон", США, вид діяльності - виробництво сумішевих гербіцидів для сільського господарства);

- СП ЗАТ "Катіон" (засновано в 1998 році, співзасновник - фірма "Pumica Trading Corp. LTD", Великобританія, вид діяльності - виробництво катіонних барвників).

На сьогодні ПАТ «Хімпром» є великим хімічним підприємством з великою номенклатурою продукції і високим технологічним рівнем виробництва. У рамках цієї роботи детально охарактеризуємо організацію фінансового контролю в організації і розглянемо як проводиться контроль в Транспортній службі ВАТ.

ПАТ «Хімпром» стабільне підприємство, що динамічно розвивається. Період з 2010 по 2012 роки став стабільним по розвитку виробничо-господарської діяльності. У 2012 році в діяльності ПАТ «Хімпром» основний акцент був зроблений на досягнення фінансово-економічної і ринкової стійкості підприємства шляхом комплексного підходу до раціонального використання ресурсів суспільства.

Зміни в обсягах виробництва основних видів продукції (таблиця 2.5) залежать в основному від коливань попиту на ринку і скорочення виробництва нерентабельної продукції. Багато продукції окрім продажу використовується і для внутрішньозаводського споживання, тобто для виробництва інших видів продукції, і тому при зміні обсягів виробництва одних видів продукції, можуть мінятися і інші.

У цьому підрозділі розглянуті особливості організації фінансової політики комерційної організації у зв'язку зі значною інформаційною місткістю цього елементу системи управління фінансами підприємства. Фінансова політика підприємства в найбільш вузькому сенсі - це сукупність рішень і процедур у сфері грошових стосунків підприємства, що виникають на всіх стадіях його створення, діяльності, реорганізації і ліквідації.

Фінансовий контроль здійснюється у рамках фінансової політики і покликаний забезпечити достатній рівень забезпеченості фінансовими ресурсами усіх підрозділів підприємства.

Фінансова політика ПАТ «Хімпром» - це сукупність вартісних цілей і завдань (максимізація цінності підприємства, максимізація рентабельності капіталу, максимізація прибутку при прийнятному рівні ліквідності та ін.), що забезпечують виконання його економічних стосунків (рішень і процедур) із приводу освіти, розподілу і використання (витрачання) господарських засобів в результаті його діяльності (а точніше, на всіх стадіях створення, діяльності, реорганізації і ліквідації підприємства), формування і зміни вартісних оцінок і пропорцій активів і пасивів.

Структура органів управління підприємства аналогічна структурі багатьох великих заводів.

 

ПАТ "Хімпром"
Заводи   Виробництва
Завод фосфороорганічних продуктів - №2;   екологічне виробництво №5; центральне ремонтне виробництво №6; виробництво кремнійорганічних продуктів - №8
Завод фосфороорганічних продуктів - №4;   виробництво кремнійорганічних продуктів - №12 виробництво кремнійорганічних продуктів - №15  
Завод побутової хімії №10  
           

 

Допоміжні структури
окремі цехи: УСУП і АСУТП Служба головного метролога Інноваційний центр транспортний центр
аварійна газорятувальна служба складське господарство цех 100 (займається обслуговуванням об'єктів соц. призначення - бази відпочинку "Зірочка", санаторію-профілакторія)  

Рис.2.1. Структура виробництва ВАТ "Хімпром"

Першою ланкою в ній є пост генерального директора ВАТ "Хімпром".

У нього у безпосередньому підпорядкуванні знаходяться його заступники: 1) технічний директор; 2) фінансовий директор; 3) комерційний директор; 4) по роботі з персоналом; 5) за якістю продукції; 6) по транспорту; 7) по режиму і безпеки.

Управління товариством здійснюють: загальні збори акціонерів, спостережна рада, правління та ревізійна комісія товариства. Вищим органом управління є загальні збори акціонерів товариства.

Виконавчим органом товариства є правління. Правління вирішує усі питання, що стосуються діяльності підприємства, за винятком тих, що входять до компетенції загальних зборів.

Планово – економічний відділ виконує такі функції: управління стратегією розвитку (планування економічних показників, планування довгострокових перспектив підприємства, приватизація підприємства); управління економічним розвитком (річний (квартальний) план, економічні нормативи, критерії і показники ефективності, економічний аналіз діяльності АТП (раз на рік для проведення економічного аналізу діяльності АТП запрошується аудитор); управління трудом і заробітною платою (фонд заробітної плати, фонд преміювання, погодинна оплата праці, посадові оклади); організація системи і процесів управління (організаційна структура, штатний розклад, положення о підрозділах, посадові інструкції).

Бухгалтерія: управління фінансами і бухгалтерським обліком (бюджет кошторис доходів і витрат), кошторис по статтям витрат, бухгалтерський баланс, ціноутворення, оподаткування, дебітори і кредитори, валютні операції.

Відділ кадрів: управління персоналом (кадрова політика, розміщення персоналу, ведення документів і картотеки по персоналу, прийняття, звільнення, навчання і перекваліфікація працюючих); управління соціальним розвитком (план соціального розвитку, соціальні блага, соціальні гарантії і соціальне забезпечення).

Технічна служба: управління технічним розвитком (забезпечення технічного стану АТП, нова техніка і технологія, матеріально – технічна база, оформлення документів по переобладнанню, калькуляція).

Служба по охороні праці: управління охороною праці і технікою безпеки (нормативи по техніці безпеки, вхідний інструктаж, інструктаж на робочому місті, інструкції по техніці безпеки, критерії і показники по охороні праці), управління обслуговуючим господарством (підсобне господарство, комбінат харчування, поліклініка, медсанчасть, дитячі заклади).

Служба матеріально – технічного постачання: управління матеріально – технічним забезпеченням (нормативи затрат ресурсів, потреба в ресурсах, заявки на ресурси, поставки ресурсів, рух матеріалів, складське господарство).

Служба перевезень: управління транспортом (організація маршрутів транспорту, відповідальність за правопорушення водіями).

Авторемонтна майстерня: управління транспортом (технічне обслуговування, ремонт транспорту).

Відділ головного механіка: управління матеріально – технічним забезпеченням (потреби в ресурсах і доставка ГСМ, укладання договорів з постачальниками).

Спеціальна частина: управління стратегією розвитку (нові направлення діяльності, засновники (інвестори); організація системи і процесів управління; прийняття і вивчення нових документів, постанов, законів для втілення їх на підприємстві.

Юрисконсульти: організація системи і процесів управління (засновницькі документи, контракти з працівниками і вся інша документація, яка потребує розгляду спеціаліста в області законодавства).

Організаційна структура підприємства має певні недоліки: занадто розширена і застаріла, що і вплинуло на розподіл функцій між підрозділами; знижується гнучкість у взаємостосунках працівників апарату управління через застосування формальних процедур і правил; необхідно узгоджувати дії різних функціональних служб, а це значно збільшує обсяги роботи керівника організації і його заступників. Все це негативно позначається на швидкості та ефективності прийняття управлінських рішень. На підприємстві немає чіткого розподілу задач, які стоять перед виконавцями. Велике перевантаження у планово – економічного відділу і бухгалтерії. Що до, управління персоналом, то функції, які виконує відділ кадрів – обмежені.

Рис. 2.2Організаційна структура ПАТ "Хімпром"

В процесі виробництва практично уся сировина використовується, відходи ж, передбачені технологією, йдуть на реалізацію, на виробництво нових видів продукції або на доопрацювання для подальшого використання.

Виробничу і торгово-комерційну діяльність товариства в 2011 році було спрямовано на розширення ринку збуту і росту конкурентоспроможності продукції за рахунок підвищення її якості і надійності.

У зв'язку з цим керівництвом товариства була вироблена ідеологічна концепція в області якості, відповідно до якої були визначені наступні критерії діяльності підприємства :

- орієнтація на ринковий попит і конкретні вимоги споживачів;

- забезпечення якості на усіх етапах діяльності підприємства, починаючи з підготовки і підписання контракту і закінчуючи постачанням продукції замовнику.

На сьогодні ПАТ «Хімпром» є найбільшим хімічним підприємством з великою номенклатурою продукції і високим технологічним рівнем виробництва.

Основним завданням промислового підприємства є якнайповніше забезпечення попиту населення у високоякісній продукції. Темпи росту обсягу виробництва продукції, підвищення її якості безпосередньо впливають на величину витрат виробництва, прибутку і рентабельності. Динаміка обсягу випуску продукції ПАТ «Хімпром» за 2010-2012 рр. представлена в таблиці 2.1. Джерелом інформації послужили дані звітності підприємства (Додаток А,Б)

Таблиця 2.1

Динаміка обсягу випуску продукції ПАТ «Хімпром»

за 2010-2012 рр. тис. грн.

Показники Роки Зміни до 2011 року Темп змін до 2012 року, %
  2011р.   2012р. 2011р. 2012р.
1.Виручка від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг   2851 376           127,7   111,5
2. Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг 130,6 112,2
3. Валовий прибуток 113,7 161,6
4. Витрати на грн. виручки від продажів, грн. 0,79 0,81 0,81 +0,02 - 102,5 -
5. Рентабельність продукції, % 3,8 3,3 4,7 -0,5 1,4 - -
6. Рентабельність продажів, % 2,9 2,7 3,8 -0,2 1,1 - -

З таблиці 2.1 витікає, що виручка від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг (надалі - виручка від продажів) в 2011 році в порівнянні з 2010 роком збільшилася на 792 тис.грн. або на 27,7 %. В 2012 році в порівнянні з 2011 роком сталося зниження виручки від продажів на 421 тис.грн. або 11,5 % Динаміка показників виручки від продажу продукції, робіт, послуг приведена на рис. 2.3.

 

Рис. 2.3. Динаміка показників виручки від реалізації продукції, робіт, послуг у ПАТ «Хімпром» за 2010-2012 рр.

 

Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг у ПАТ «Хімпром»в 2010 році склала 2249,151 тис. грн., в 2011 році – 2938,122 тис.грн., в 2012 році – 3298,058 тис.грн., тобто спостерігається ріст собівартості в 2011 році в порівнянні з 2010 роком більш ніж на 689 тис.грн. або 30,6 %, в 2012 році в порівнянні з 2011 роком більш ніж на 359 тис.грн. або 12,2 %.

Прибуток від продажів розраховується як різниця між виручкою від продажів і собівартістю продажів. За аналізований період показник прибутку від продажів має тенденцію до збільшення: з 85244 тис.грн., в 2010 році до 156670 тис. грн. в 2011 році.

Витрати на одну грн. виручки від продажів показують, скільки в кожній грн. виручки від продажів міститься витрат і скільки прибутку. Показник витрат на одну грн. виручки від продажів за період 2010 - 2012 рр. зростає з 0,79 грн. в 2010 році до 0,81 грн. в 2011 році і зберігся на цьому рівні впродовж 2012 року. В цілому в 2011 році в порівнянні з 2010 роком витрати на одну грн. виручки від продажів збільшилися на 2,5 %.

За аналізований період рентабельність продажів збільшилася з 2,9 % до 3,8%, Аналогічна тенденція простежується відносно рентабельності продукції, яка за 2010-2011 рр. знижується з 12,94 до 0,22 відсотка, тобто на 12,72 пунктів. Рентабельність продукції розраховується діленням прибутку від продажів на собівартість продажу.

Рентабельність - показник, що характеризує прибутковість. Рентабельність продажів розраховуємо діленням прибутку від продажів на виручку від продажів. Цей показник характеризує ринкову активність діяльності підприємства, розрахунок показників рентабельності приведена в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Показники рентабельності діяльності ПАТ «Хімпром»

Найменування показника Значення показника, %
2010р. 2011р. 2012р.
Рентабельність продажів 2,9 2,7 3,8
Загальна рентабельність 9,74 5,19 0,96
Рентабельність власного капіталу 6,87 1,05 0,97
Рентабельність основної діяльності 2,1 1,56 0,96
Рентабельність активів 0,66 0,59 0,51

 

Характеризуючи показники рентабельності ПАТ «Хімпром» слід зазначити, що показники рентабельності (загальною рентабелньості, рентабельності власного капіталу, рентабельності основної діяльності і рентабельності активів) за аналізований період має тенденцію до зниження. Динаміка показників рентабельності приведена на рис. 2.2.

ПАТ «Хімпром» стабільне і динамічно розвивається. Період з 2010 по 2012 роки став стабільним по розвитку виробничо-господарської діяльності. У 2012 році в діяльності ПАТ «Хімпром»основний акцент був зроблений на досягнення фінансово-економічної і ринкової стійкості підприємства шляхом комплексного підходу до раціонального використання ресурсів.

Рис.2.4. Динаміка показників рентабельності ПАТ «Хімпром» за 2010-2012 рр.

Зміни в обсягах виробництва основних видів продукції (таблиця 2.3) залежать в основному від коливань попиту на ринку і скорочення виробництва нерентабельної продукції. Багато продукції окрім продажу використовується і для внутрішньозаводського споживання, тобто для виробництва інших видів продукції (таблиця 2.2).

Приведені в таблиці 2.3 дані свідчать про те, що обсяг виробництва в цілому по усій номенклатурі виробництва за аналізований період має тенденцію до збільшення. Серед усієї номенклатури продукції, що випускається, слід виділити чотири найменування продукції, складових значний питомий увесь в загальній об'ємі продукції, що випускається, це: сода каустична (у 2012г. зроблене 69205 т), комплексоны (у 2012 р. вироблене 18930 т), перекис водню 30 % (60877 т), хлорметаны (16644 т). Проте по найбільш суттєвій номенклатурі (хлорметаны, перекис водню) обсяги виробництва скорочуються.

Таблиця 2.3

Обсяг виробництва основних видів продукції на ПАТ «Хімпром» в період з 2010 - 2012 рр.

Найменування показників   2010р. 2011р. 2012р. Зміни, тонн Темп росту, %
2010 до 2011 2011 до 2012 2010 до 2011 2011 до 2012
Обсяг виробництва, тонн :              
Сода каустична 67 216 68 369 69 205 1 153 101,72% 101,22%
Пластифікатори 10 240 10 489 8 018 -2 471 102,43% 76,44%
Синтетичні смоли і пластмаси 2 905 2 662 2 238 -243 -424 91,64% 84,07%
Хімікати-домішки для гуми 4 381 5 934 4 248 1 553 -1 686 135,45% 71,59%
Комплексони 16 724 17 775 18 930 1 051 1 155 106,28% 106,50%
Анілін 6 157 3 832 4 598 -2 325 62,24% 119,99%
Перекись водню 30 % 57 517 67 636 60 877 10 119 -6 759 117,59% 90,01%
Хлор рідкий в дрібній фасовці 4 859 5 624 4 675 -949 115,74% 83,13%
Хлорметани 17 956 18 325 16 644 -1 681 102,06% 90,83%
Гербіциди (100 % числення) -75 -20 59,68% 81,98%
Пом'якшувач -2 151,85% 108,54%

Динаміка випуску продукції у ПАТ «Хімпром» по номенклатурі приведена на рис.2.3.

Далі розглянемо показники і дамо оцінку фінансового стану підприємства. Фінансовий стан підприємства (ФСП) - це економічна категорія, що відбиває стан капіталу в процесі його кругообігу і здатність суб'єкта господарювання до саморозвитку на фіксований момент часу.

В таблиці 2.4 наведено дані, що характеризують майновий стан ПАТ «Хімпром» на основі фінансових коефіцієнтів.

 

Рис.2.5 Динаміка випуску продукції у ПАТ «Хімпром»по номенклатурі за 2010-2012 рр.

Таблиця 2.4

Аналіз майна і джерел формування имуществ у ПАТ «Хімпром» за 2011-2012 рр. тис.грн.

Показники На 1.1.2010 На 1.1.2011 На1.1.2012
1. Необоротні активи
2. Оборотні активи
3. Запаси і витрати (з ПДВ) 512,2
4. Грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення 804,86 677,25
5. Власний капітал 2010,2 2004,53 2010,7
6.Довгострокові зобов'язання 319,2 564,53 543,52
7.Короткострокові зобов'язання 790,5 1030,71 1269,13
8. Капітал підприємства

Приведені в таблиці 2.4 дані свідчать про те, що у ПАТ «Хімпром» майно підприємства збільшилося з 31151 тис.грн. до 38220 тис.грн. Збільшення вартості майна пов'язане зі значним збільшенням як вартості необоротних активів, так і істотним ростом вартості оборотних активів. У той же час ріст вартості майна сприяв росту величини зобов'язань, темп росту яких в 2012 р. в порівнянні з даними за 2011 р. склав 6,3 %.

Коефіцієнти, що характеризують фінансовий стан ПАТ «Хімпром» за 2010-2012 рр. представлені в таблиці 2.5.

Узагальнена оцінка фінансових коефіцієнтів дозволяє зробити висновок про те, що упродовж аналізованого періоду у підприємства ПАТ «Хімпром» був нормальний фінансовий стан.

Таблиця 2.5

Аналіз показників фінансового стану ПАТ «Хімпром»за 2010-2012 рр. тис. грн.

Показники Нормальне значення коефіцієнт На початок 2011 року На початок 2012 року На початок 2010 року Зміна до початку 2012 року
На 2012 р. На 2011 р.
1. Коефіцієнт автономії Кавт. ³ 0,5 0,894 0,898 0,872 +0,004 -0,022
2.Коефіциєнт співвідношення позикових і власних коштів Кз/с ≤ 1 0,55 0,79 0,90 +0,24 +0,11
3.Коефіциент маневреності К мн = 0,5 0,035 0,082 0,073 +0,047 +0,038
4.Коэфіциєнт забезпеченості запасів і витрат власними джерелами формування Кобз ³ 0,6-0,8 -0,23 -0,20 -0,24 +0,03 +0,04
5.Коэфіциєнт абсолютної ліквідності Кал ³ 0,2 - 0,7 0,02 0,08 0,05 +0,006 -0,03
6.Коэфіциєнт покриття Кп ³ 2 1,300 1,721 1,680 +0,421 +0,380

 

В цілому аналіз виробничо-господарської і фінансової діяльності ПАТ «Хімпром» дозволяє зробити наступні висновки:

- ефективність діяльності підприємства за аналізований період має тенденцію до зниження, ресурси підприємства використовуються не повною мірою, про що свідчить зменшення рентабельності продажів, рентабельності активів, уповільнення оборотності оборотного капіталу;

- фінансовий стан підприємства нормальний, підприємство в основному використовує власні джерела фінансування, проте, є можливість збільшення фінансових ресурсів підприємства за рахунок залучення довгострокових кредитів і позик.

Хімічне виробництво належить до галузей промисловості, для яких характерна підвищена потенційна небезпека професійних отруєнь і захворювань працюючих.

Причина в тому, що в процесі виробництва багато працюючих контактують з хімічними речовинами, які мають ті або інші токсичні властивості.

Під дією токсичних речовин в організмі можуть відбуватися різні порушення у вигляді:

- гострих отруєнь (ГО);

- хронічних отруєнь (ХО).

Гострі отруєння (ГО) виникають при дії великих концентрацій токсичних речовин протягом не більше однієї зміни. ГО виникають від причин, усунення яких не вимагає особливих капітальних витрат і які, як правило, пов'язані з організацією виробництва, дисципліною. Розслідуються ГО як НВ.

Хронічні отруєння (ХО) виникають внаслідок тривалої поступової дії на працюючих невеликих концентрацій шкідливих речовин. Врешті може виникнути професійне захворювання, яке вимагає відповідного розслідування. Боротися із ХО значно важче, ніж із ГО. Досягнення нешкідливих (гранично допустимих) концентрацій токсичних речовин в повітрі робочих приміщень, як правило, пов'язано з вдосконаленням або заміною технологічних процесів, апаратури, будівель, споруд. Ці заходи вимагають великих капітальних витрат.

При будь-якій формі отруєння (ГО або ХО) характер дії промислової отрути визначається мірою її фізіологічної активності - токсичністю.

Токсичність - це здатність речовин завдавати шкідливого впливу на життєдіяльність живих організмів.

Хімічні опіки можуть викликати такі речовини: соляна, сірчана, азотна кислоти, концентровані розчини лугів (їдкий натрій, їдкий калій, аміак), причому лужні опіки більш глибокі, оскільки вони легко обмилюють жировий шар шкіри і розчиняють білкові речовини.

При опіках хімічними речовинами, здатними прилипати до шкіри (гарячі смоли, жовтий фосфор) виникає також небезпека отруєння всього організму.

Заходи безпеки: робота у відповідному спецодягу, захисні окуляри, установка кранів і фонтанчиків для термінового та тривалого (до 0.5 години) промивання ураженого місця струменем чистої прохолодної води, за відсутності водогону - установка ємності з водою.

Заходи щодо надання першої допомоги:

- промити уражену ділянку великою кількістю води;

- при опіках фосфором ватним тампоном зняти з шкіри залишки речовини, а потім промити 5% розчином соди або марганцевокислого калію.

У хімічній промисловості проведення ряду технологічних і допоміжних операцій пов'язано з використанням завсобів індивідуального захисту. Для виконання робіт всередині закритих ємностей, в колодязях і т.ін. їх використання має вирішальне значення для забезпечення безпеки праці.

Завсобами індивідуального захисту є: спецодяг; спецвзуття; головні убори; каски; рукавички, рукавиці; фартухи; протигази; респіратори; захисні окуляри; маски; світлофільтри; протишумові пристрої; запобіжні пояси; електрозахисні засоби; пасти і мазі і т.п.

Засоби індивідуального захисту можуть бути постійного користування (без цих засобів робітникам забороняється перебувати на робочому місці) і аварійного користування.

Аварійні завсоби індивідуального захисту формуються у виробництвах, де наявні токсичні і пожежонебезпечні та вибухонебезпечні речовини. Завсоби індивідуального захисту розміщують у доступних для використання місцях, які визначають керівники виробництв і цехів за узгодженням з газорятувальною і протипожежною службою.

Щорічно на кожному підприємстві хімічної промисловості складається перелік спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів, які повинні безкоштовно видаватися робітникам і службовцям для забезпечення безпечних умов праці. В переліку зазначається кількість і види засобів захисту для індивідуального, колективного і аварійного користування. Перелік узгоджується із комітетом профспілки і після затвердження головним інженером цей перелік стає основним документом для забезпечення персоналу завсобами індивідуального захисту.

Спецодяг є власністю підприємства і повинен використовуватися тільки за прямим призначенням. Після роботи за територію підприємства виносити спецодяг забороняється тому, що можливе забруднення довкілля та житла шкідливими речовинами виробництва.

Для зберігання на виробництві спецодягу організовуються спеціальні приміщення. Адміністрацією підприємства в узгоджені з санепідемстанцією терміни забезпечується прання, дегазація, дезактивація, хімчистка і ремонт спецодягу .

У всіх випадках, коли в повітрі робочої зони вміст шкідливих речовин перевищує ГДК або коли вміст кисню менше 17%, необхідно застосовувати ЗІЗ органів дихання від отруєння і задухи.

Засобами захисту органів дихання є: протигази промислові фільтруючі; фільтруючі респіратори; шлангові протигази.

Від механічного травмування голови, а також від ураження голови електричним струмом застосовуються різні каски.

Захист рук здійснюється різного виду рукавицями і рукавичками залежно від виробничого середовища: від термічних опіків, від кислоти, від вібрації.

Там, де неможливе застосування рукавичок (роботи, які вимагають чутливості пальців та при роботі з клеями, фарбами) застосовуються пасти і мазі.

Для захисту очей застосовують захисні окуляри, щитки і маски. Захисні окуляри випускаються двох типів: окуляри захисні відкриті , окуляри захисні закриті.

Відкриті окуляри зручні тим, що мають широке поле зору, не пітніють . Але вони захищають тільки від часток, що летять прямо в очі.

Окуляри захисні закриті краще захищають очі, але звужують поле зору і пітніють. Для усунення цього явища застосовують спеціальні олівці, сухе туалетне мило або спеціальні вкладиші із плівки, яка не пітніє.

Для запобігання вибуху пилоповітряних сумішей або зменшення руйнуючої дії такого вибуху на апаратах ( бункерах, млинах, сепараторах) встановлюються розривні мембрани, а також пристрої для подачі в пилопроводи інертних газів (двоокису вуглецю або водяної пари).

Всі роботи, пов'язані з виділенням шкідливої пари або газів, повинні проводитися у витяжних шафах.

Забороняється проводити такі роботи при несправній або вимкненій вентиляції.

Категорично забороняється зберігання яких-небудь реактивів без етикеток із найменуваннями речовин.

Неприпустимо захаращувати коридори і проходи в лабораторії, а також підходи до засобів пожежегасіння.

Забороняється зберігати і приймати їжу.

При роботі у вечірній і нічний час в лабораторії повинні перебувати не менше двох чоловік, при цьому один з них призначається старшим.

Співробітники, що приступають до нового виду вогненебезпечної або вибухонебезпечної роботи повинні заздалегідь отримати інструктаж із ТБ від свого керівника.

Неприпустимо зберігати горючі рідини в пластмасовому посуді через небезпеку виникнення та накопичення зарядів статичної електрики та, як наслідок, можливість пожежі.

Сильнодіючі отруйні речовини, (миш'як і його з’єднання, синильна кислота та її солі та ін.) повинні зберігатися в спеціальній шафі або металевому ящику під пломбою і замком. Ємності із отруйними речовинами повинні мати чіткі й яскраві етикетки із написом "Отрута!" і назвою речовини. Відповідальність за зберігання, облік і витрачання СДОР покладається на особу, призначену наказом по підприємству (установі, організації).

 

2.2. Критичний аналіз організації фінансового контролю ПАТ «Хімпром»

 

Діюча структура підприємства включає 1 виробництво, відособлений завод №4, а також 23 технологічних цехів і 16 - допоміжних, пов'язаних з виробництвом цехів. ПАТ «Хімпром» має потужну наукову базу - Науково-дослідний центр. Структура включає також проектно-конструкторське управління, друкарню, законсервовані цехи, річковий порт з підстанцією, об'єкти соцкультпобуту.

Відмітимо, що фінансовий контроль у ПАТ «Хімпром» здійснює спеціально створений відділ - відділ фінансового контролю, який входить до складу фінансової служби. Об'єкти фінансового контролю у ПАТ «Хімпром» наведені на рис. 2.6:

 

 
 

 

 


Рис. 2.6 Об'єкти фінансового контролю у ПАТ «Хімпром»

 

Нижче будуть розглянуті основні напрями фінансового контролю за процесом відвантаження і оплати готової продукції. Процедури оперативного контролю виконання планів збуту (планів продажів, планів відвантажень) у ПАТ «Хімпром» здійснюються за нижчеописаною схемою.

Начальник економічного бюро відділу збуту (економіст по збуту) - особа, що здійснює первинний контроль за виконанням планів збуту, на основі щоденних рапортів про відвантаження з бюро оперативного управління відділу збуту і даних за розрахунками за продукцію з договірно-правового бюро відділу збуту готує і щоденно по встановленому порядку передає заступникові начальнику відділу збуту по управлінню збутом (своєму безпосередньому начальникові) звіти про виконання планів продажів за день і з початку звітного періоду (п'ятиденки, декади, місяця, кварталу, року), а також щоденні звіти (рапорти) про виконання оперативно-календарного плану (графіків) відвантаження (по видах відвантаження).

У звітах про відвантаження вказуються планові і фактичні дані по видах відвантаження, видах транспортування, за часом, витраченому на здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт, безпосередньо транспортування і зворотний пробіг автотранспорту. Звіти представляються по встановленій формі, тобто бути системно побудованими і в установленому порядку затвердженими формулярами внутрішньої звітності. У них вказуються планові і фактичні дані по встановлених предметах об'єктів звітності (наприклад, об'єкт звітності - продажі (об'єми продажів); предмети звітності - продажу в розрізі видів продукції, регіонів, груп покупців і ін..)

Заступник начальника відділу збуту по управлінню збутом проводить аналіз отриманих звітів (рапорти), встановлює причини відхилень, виявляє винуватців, вживає заходи в межах своєї компетенції і щодня по встановленому порядку передає зведення про хід виконання планів збуту начальникові відділу збуту (своєму безпосередньому начальникові), готує і по встановленому порядку (оперативно, щодня) передає начальникові відділу збуту доповідні записки (довідки або оперативні телефонограми) по не усунених в оперативному порядку відхиленнях, що виникли в ході збуту продукції з додатком необхідних підтверджувальних документів (матеріалів), вказівкою причини відхилення, їх винуватець і прийнятий захід по їх усунення.

Причинами відхилень можуть бути:

- невиконання покупцями договірних зобов'язань по своєчасному і повному вивезенню продукції зі складів відділу (за умови самовивезення);

- непідтвердження ними готовності до приймання готової продукції на своїх складах у встановлені договорами терміни (при централізованій доставці або доставці транспортом організації);

- відмова покупців від приймання продукції (із складанням відповідного акту);

- неналежне виконання зобов'язань перевізниками і експедиторами по своєчасному поданню транспорту під завантаження, по забезпеченню кількісного і якісного збереження готової продукції при її транспортуванні і розвантаженні управління відділу збуту (для здійснення оперативного обліку відвантаження);

- несвоєчасна, неповна або наднормативна (без узгодження з відділом збуту) здача готової продукції цехами-виготівниками на склади відділу збуту, відхилення від інших встановлених параметрів при здачі готової продукції, а також інші можливі причини.

Отримавши дані про хід виконання планів збуту, у тому числі дані по відхиленнях, начальник відділу збуту у ПАТ «Хімпром» аналізує виявлені заступником причини відхилень, оцінює прийняті в межах компетенції останнього заходи, приймає рішення відносно винуватців порушень.

Щодня начальник відділу збуту складає і уявляє на оперативних нарадах керівників організації звіти про виконання планів продажів (планові і фактичні дані по продажах за день, з початку декади, місяця, кварталу і року) і відвантажень, оперативні зведення (рапорти) по неусунених відхиленнях, у тому числі по відхиленнях, для усунення яких потрібно вжиття заходів іншими підрозділами організації (при їх взаємодії з відділом збуту). Разом з прикладеними підтверджувальними матеріалами (документами, розрахунками і так далі) він представляє їх на розгляд на нарадах керівників організації, де по неусунених відхиленнях приймаються необхідні управлінські рішення. Таким чином, методом первинної звітності здійснюється дієвий оперативний контроль збуту продукції.

Далі розглянемо процедуру контролю рівня дебіторської заборгованості. Один з найбільш дієвих методів внутрішнього контролю за дебіторською заборгованістю - метод первинної звітності.

Оперативний облік у ПАТ «Хімпром» ведеться методом документального звіряння, в ході якого здійснюється контроль за своєчасністю і повнотою оплати продукції покупцями (платниками) економістом за розрахунками з покупцями розрахункового бюро фінансового відділу. На підставі банківських виписок і виправдовувальних документів вказаний працівник робить відповідні відмітки про оплату в регістрах (файлах) розрахунків з покупцями. Також їм ведеться облік відмов (повна відмова або часткова відмова) від оплати (тобто повідомлень про відмову в оплаті або відмов від акцепту платіжних вимог-доручень) з вказівкою дати вступу відмови, його суми і причин.

Також економіст за розрахунками з покупцями розрахункового бюро фінансового відділу представляє начальникові розрахункового бюро щоденні звіти по виконанню плану вступу грошових коштів за день і з початку звітного періоду (п'ятиденки, декади, місяця, кварталу, року) в розрізі покупців і укладених з ними договорів; до цих звітів додаються розшифровки по відхиленнях, де відхилення розбиваються по календарних датах їх виникнення.

Дані по оплаті з фінансового відділу передаються в договірно-правове бюро відділу збуту і в бухгалтерію. Працівник групи обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами бухгалтерії робить відповідні відмітки про оплату в регістрах (файлах) аналітичного обліку покупців.

Аналітичний облік розрахунків з покупцями ведеться по кожному покупцеві і кожному договору з урахуванням кожного рахунку, що пред'являється до оплати, і забезпечує отримання даних по виникненню заборгованості, термінам і способам її погашення (у тому числі по заборгованості, забезпеченій векселями).

Одночасно із занесенням даних по оплаті працівником групи обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами здійснюється бухгалтерський контроль методом звіряння сплачених сум і заборгованості, що числиться.

Такий контроль дозволяє виявити:

- чи уклався покупець в строк, на який йому була надана знижка (при її наданні);

- повноту і своєчасність погашення заборгованості;

- невірні записи по статтях дебіторів (помилки при введенні даних по дебіторській заборгованості покупців);

- невраховану раніше дебіторську заборгованість покупців (і, відповідно, невраховані постачання).

Періодичний контроль регістрів аналітичного обліку покупців (дебіторів), що проводиться головним бухгалтером організації методами документальної перевірки (звіряння), дозволяє виявити перевищення критичного рівня дебіторської заборгованості покупця, невраховане при санкціонуванні відвантаження, а також прострочену заборгованість, по якій не прийняті заходи для стягнення мети.

Ще одним ефективним прийомом контролю за дебіторською заборгованістю у ПАТ «Хімпром» є періодичні звіряння з покупцями. При цьому щомісячне вивіряння заборгованості покупців робиться начальником розрахункового бюро фінансового відділу. Для цього усім покупцям по встановленому порядку (наприклад, не пізніше за 5-го числа кожного місяця) спрямовуються акти звіряння, підписані начальником фінансового відділу і скріплені печаткою підприємства.

Ці вивіряння проводяться незалежно від вивіряння дебіторської заборгованості, здійснюваної апаратом бухгалтерії в цілях бухгалтерського контролю у рамках проведення обов'язкової щорічної інвентаризації майна і фінансових зобов'язань організації (що проводиться перед складанням річного бухгалтерського звіту). Щомісячне вивіряння дебіторської заборгованості покупців, здійснюване фінансовим відділом (начальником розрахункового бюро), є методом додаткового оперативного попереджуючого (що попереджує неплатежі) контролю за платіжною дисципліною покупців.

Акти звіряння містять дані по календарному графіку погашення заборгованості покупців на майбутній період за відвантажену їм продукцію, тобто суми оплати по календарних датах (термінам) з вказівкою підстав для оплати (номера і дати укладення договорів, їх відповідних застосувань або доповнень), номера і дати виписки відвантажувальних документів, дати (і, при почасових графіках відвантажень, точний час) досконалих відвантажень, номери і дати виписки відповідних рахунків-фактур), а також за узгодженням з начальником договірно-правового бюро відділу збуту дані по простроченій заборгованості і суми неустойки по прострочених рахунках відповідно до договірних умов (вказані звіряння проводяться незалежно від ходу претензійної роботи по стягненню простроченої заборгованості покупців).

В цілому можна відмітити, що здійснення процедур контролю за виконанням плану збуту, витрат у ПАТ «Хімпром» здійснюється досить ефективно. Особи, відповідальні за виконання плану продажів ведуть оперативний облік і складають оперативну звітність. У них вказуються планові і фактичні дані по встановлених предметах об'єктів звітності (продажі); продажу в розрізі видів продукції, регіонів, груп покупців і тому подібне).

Оперативний облік у ПАТ «Хімпром» ведеться методом документального звіряння, в ході якого здійснюється контроль за своєчасністю і повнотою оплати продукції покупцями (платниками). Економіст повинен слідкувати за розрахунками з покупцями розрахункового бюро фінансового відділу.

У наступному підрозділі розглянемо показники і дамо оцінку фінансового контролю у ПАТ "Хімпром".

2.3 Оцінка управління фінансовим контролем у ПАТ «Хімпром»

 

Ефективність фінансового контролю - відносний показник, що показує відхилення між фактичними і плановими даними, що дозволяє коригувати плани підприємства з урахуванням виявлених відхилень. Показниками ефективності фінансового контролю є число виявлених порушень, величина виявленої перевитрати або економії по усіх витратах, відсоток виконання плану. Відмітимо, що нині в ПАТ "Хімпром" внаслідок того, що до складу підприємства входить велика кількість підрозділів робиться складання доходів і витрат по кожній службі, значення бюджетів потім підсумовуються і враховуються в звідному бюджеті. Відмітимо, що зведений фінансовий бюджет у ПАТ «Хімпром» за 2012 р. в частині доходів перевиконаний на 14,4 %, по витратах на 7,9 %.

Нижче будуть приведені дані бюджету Транспортної служби. Для оцінки ефективності контролю ми зіставимо планові і фактичні виконання бюджету Транспортної служби ПАТ "Хімпром". Зіставимо фактичні і планові дані про відвантаження ПАТ «Хімпром» за 2010-2012 рр. (таблиця 2.9).

Таблиця 2.9

Зведення про фактичну і планову величину відвантаження продукції у ПАТ «Хімпром» за 2010- І-ІІ квартали 2012 рр.

  План Факт % виконання плану
2010 р.
Відвантаження 364 575 99,6
2011 р.
Відвантаження 394 345 100,3
2012 р.
Відвантаження 447 982 100,8

Наведені в таблиці 2.9 дані свідчать про те, що в транспортному цеху відвантаження продукції за аналізований період 2010-2012 рр. робилася у рамках затверджених планів, в той же час слід зазначити, що в 2010 р. відвантаження виконане тільки на 99,6 % запланованої величини відвантаження. Відомості про відвантаження продукції приведені на рис. 2.4.

Рис. 2.6 Відомості про відвантаження продукції у ПАТ «Хімпром» за 2010-2012 рр.

Далі проведемо порівняльний аналіз матеріальних витрат, результати оформимо в таблиці 2.10.

Таблиця 2.10

Порівняльний аналіз матеріальних витрат

Виконання плану закупівель (у тыс.руб) за серпень 2012 р. (23 серпня)
Код Наймену вання Необхідно за планом Заплановано по бюджету ОМТС Факт.грош-вексельне виконання Факт.надходження Очікув. надходження
КТ Поточне Разом КТ Поточне Разом
ПАЛАДІЙ (II) ХЛОРИД "Ч" 878,06 764,85 764,85 312,3
ДВУОКИСЬ ВУГЛЕЦЮ РІДИНА 1 1,08 1,08 1,49
СМОЛА ЭД-20 216,48 216,48 208,2 208,2 216,4
СОПОЛІМЕР БМК-5 МАРКА А 71,51 181,2 181,2 181,2 181,0 181,2
АНТИПІРЕН Э-ПФА-М 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25
СЛЮДА МІКРОНІЗОВ.МУСКОВІТ М.СМСП 35,87 35,87 32,52 32,52 32,52
ВОЛЛАСТОНІТ МАРКА FW-200 11,83 16,28 16,28 15,78 15,78 15,78
КИСЛОТА ОРТОФОСФ.ОЧИЩ.МАРКА Т3 17,7 17,7 17,7
МОНОМЕТІЛАНІЛІН ТЕХН.(ОТХ-КУБ.ОСТ) 19,82 19,82 19,82 0,38 20,2

 

Приведені в таблиці 2.10 дані про закупівлю свідчать про те, що у ПАТ «Хімпром» фактичний вступ по окремих видах сировини і матеріалів значно перевищує планові значення (монометианілін, двуокись вуглецю), по інших видам сировини і матеріалів має місце недопостачання (паладій, кислота ортофорсфорна). Приведені дані роблять негативний вплив на відсоток виконання плану по закупівлях.

Далі проведемо порівняльний аналіз виконання бюджету по транспортній службі (таблиця 2.11).

Приведені в таблиці 2.11 свідчать про те, що доходи і витрати в Транспортній Службі здійснюється у рамках затвердженого бюджету. Відмітимо, що позитивної оцінки заслуговує перевиконання плану по доходах як по основній діяльності так і по інших операціях. У теж час відмітить, що в Транспортній службі має місце перевитрата по окремих статтях витратам (оплата транзиту, ремонт тепловоза, придбання автозапчастин).

Таблиця 2.11

Виконання бюджету Транспортної служби (у тис. грн.)

у 2012 рр.

  План Факт Відхилення від плану
Доходи від основної діяльності -736
Доходи від інших операцій -960
Витрати по основній діяльності +1088
Витрати від інших операцій -61

 

Далі проведемо перевірку своєчасності плати за поставлену і відвантажену продукцію. В ході перевірки можна запросити дані про залишки на рахунках або дані про конкретні рахунки-фактури, якщо суми в них значні. Запити-підтвердження або акти звірянь (зазвичай використовують саме їх) можуть бути оформлені на бланку підприємства. Підприємство, що отримало запит, проставляє суму, яку воно підтверджує. Такий запит посилають постачальникові в двох екземплярах, один з яких повертається аудиторові.

Результати інвентаризації розрахунків мають бути оформлені актом. У акті слід перерахувати найменування проінвентаризованих рахунків і вказати суми виявленої неузгодженої дебіторської і кредиторської заборгованості, безнадійних боргів, кредиторської заборгованості, по якій збігли терміни позовної давності. Результати перевірки наведемо в таблиці (таблиця 2.12).

Таблиця 2.12

Дані вибіркової перевірки розрахунків з покупцями і

замовниками у ПАТ «Хімпром» за станом на 31.12.2012 р.

Найменування покупців Дата утворення заборгованості За даними ПАТ "Хімпром" За даними дебітора Примітка
1. ТОВ «Агропром» 84,24 - Акт відсутній
2.Колективне підприємство «Завод Нафтохім» 978,0 - Акт є, проте суми не співпадають

 

По двох перевірених сумах з дебіторами виявлено, що з ТОВ «Полтавське молоко» акт відсутній, а по іншому дебіторові є розбіжності. В цілому, проведена аудиторами вибіркова перевірка показала, що за даними на 01.01.2012 р. в обліку відбита сума дебіторської заборгованості, що числиться на рахунку 62 в розрізі різних субрахунків на загальну суму 744558,02 грн., в т.ч. авансів виданих 586807,40 грн., про що є список дебіторів.

В списку вказується найменування організації-дебітора, рік утворення заборгованості, сума, що числиться у балансі за цим дебітором, проте слід зазначити, що серед 69 договорів простроченої дебіторської заборгованості по 53 дебіторами акт звіряння відсутній, ще по 3 дебіторам є розбіжності.

Дані про перевірку договірних стосунків з постачальниками і підрядниками представимо в таблиці 2.13.

 

Таблиця 2.13

Дані вибіркової перевірки договірних стосунків ПАТ «Хімпром» з постачальниками і підрядниками за 2012 р.

Найменування постачальника № і дата договору Ціни Реєстрація
1. ТОВ «Хімкомплект» № 1245 от 13.01.2012 р Відповідають укладеним договорам Зареєстровано в журналі обліку укладених договорів
2. ПАТ «АТЕС» № 1389 от 03.03.2012 р Відповідають укладеним договорам Зареєстровано в журналі обліку укладених договорів

 

Вибіркова перевірка договірних стосунків з постачальниками і підрядниками у ПАТ «Хімпром» показала, що за угодами, укладеними відповідно до Цивільного Кодексу України, товарно-матеріальні цінності поставляються відповідно до укладених договорів в строк.

Шляхом дослідження і арифметичної перевірки необхідно встановити: - правильність ціноутворення при реалізації продукції (робіт, послуг),

- використання націнок (знижок, накидок);

- чи немає умисних розрахунків з покупцями і замовниками нижче собівартості відвантаженої продукції при бартерних угодах, взаєморозрахунках, розрахунках з використанням чеків, акредитивів, векселів.

Відмітимо, що аналітичний облік за розрахунками з покупцями і замовниками у ПАТ «Хімпром» ведеться окремо:

- покупцям (замовникам) і кредитним документам, термін оплати яких не настав;

- покупцям (замовникам) в розрізі неоплачених в строк розрахункових документів;

- авансам, отриманим з виділенням кожної юридичної і фізичної особи.

Відмітимо, що впровадження системи бюджетного управління (бюджетування) у ПАТ «Хімпром» забезпечує кращу координацію господарської діяльності, підвищує керованість і адаптивність підприємства до змін у внутрішньому (оргструктура, ресурси, потенціал підприємства) і зовнішньому середовищі (ринковій кон'юнктурі), знижує можливість зловживань і помилок в управлінні, забезпечує взаємозв'язок різних аспектів фінансово-господарської діяльності, формує єдине бачення планів підприємства і проблем, що виникають в процесі їх здійснення, усіма відповідальними працівниками, забезпечує відповідальніший підхід фахівців до ухвалення рішень, кращу мотивацію їх діяльності і її оцінку.

Процес бюджетування у ПАТ «Хімпром» стандартизований за допомогою бюджетних форм, інструкцій і процедур. У підготовці бюджетів беруть участь різні підрозділи компанії. Усі бюджети складаються на основі прогнозу об'єму продажів.

При складанні основних бюджетів можуть використовуватися два підходи:

1) прямій (на основі операційних бюджетів, визначення дебіторської і кредиторської заборгованості, запасів сировини і готової продукції і на цій основі визначення основних співвідношень фінансових потреб і фінансових можливостей);

2) непрямий, спрощеніший (на основі того, що збалансувало доходів і поточних витрат, первинних (стартових) витрат і зовнішнього фінансування.

Неупереджені бюджети допомагають менеджерам спочатку конкретизувати поставлені завдання, потім проаналізувати стан справ в компанії: як пройшов поточний період (приніс прибутки або збитки, чи є гроші на рахунку), що можна чекати в найближчому майбутньому, чи доцільно впроваджувати нові технології, будуть вони окупатися або ні - і відповісти на багато інших питань.

Разом з бюджетами на майбутній період в процесі бюджетування складаються звіти про виконання бюджетів за минулий період. Звіти по бюджетах зводять воєдино інформацію по плануванню, обліку, контролю і аналізу бізнес-процесів. Менеджери повинні відстежувати виконання бюджетів і виявляти так звані "вузькі місця" в діяльності компанії.

Звіти по бюджетах у ПАТ «Хімпром» складаються поквартально, по півріччям і раз на рік. За одними даними звітують щодня (наприклад, по відвантаженню), по інших - щотижня (наприклад, по виробництву і продажам). Для визначення періодичності звітів, проводиться аналіз "витрати/вигоди".

В періодичних звітах ПАТ «Хімпром» зіставляються заплановані і звітні дані. За результатами зіставлення проводиться аналіз план-фактових відхилень (тобто оцінка рівня відхилень фактичних показників від планових). При цьому відхилення можуть вимірюватися в абсолютних (наприклад, в гривнях) і у відносних (наприклад, у відсотках) одиницях виміру. Відхилення можуть розраховуватися між показниками, запланованими на певний період, і по відношенню до будь-якого базового періоду.

Так, відхилення на шостий місяць бюджетного періоду можуть встановлюватися у відсотках до відхилень в першому місяці. Відхилення, що перевищують гранично допустимий рівень, оцінюються на предмет міри їх впливу на аспекти функціонування організації, виявляються причини таких відхилень.

Усі відхилення можна розділити на негативні, тобто що віддаляють від намічених орієнтирів господарської політики компанії і прийнятих нею установок, і позитивні - що наближають до них. Наприклад, випуск продукції понад план може бути як негативним, так і позитивним відхиленням - усе залежить від прийнятих установок, виробничих і збутових можливостей, а також умов функціонування конкретної компанії. Так, якщо компанія орієнтована на розширення виробництва і освоєння нових ринків, має потенціали збуту (розвинена збутова мережа, продукція має попит), а додаткові продажі забезпечують отримання додаткового прибутку (тобто має місце перевищення граничного доходу над граничними витратами), то це відхилення позитивне.

Якщо ж випуск продукції заздалегідь заданий жорсткими рамками і збут надмірно випущеної продукції представляється неможливим, а також якщо додаткові витрати (додаткова витрата ресурсів, додаткові витрати на оплату праці робітників, обслуговування виробничих потужностей і так далі) перевищують додатковий дохід від продажу надпланової продукції, то це відхилення є негативним.

Аналіз, що проводиться у ПАТ «Хімпром» аналіз план-фактових відхилень дозволяє визначити ті, що вимагають першочергової уваги, проблемні області господарської діяльності, виявити не передбачені в процесі розробки бюджетів можливості, а також оцінити діяльність кожного центру відповідальності і його керівників.

Оскільки деякі зовнішні і внутрішні чинники функціонування компанії міняються, в процесі бюджетування треба оперативно брати до уваги ці зміни. Наприклад, деякі витрати міняються залежно від змін рівня діяльності (виробництва), тому при підготовці звітів по бюджетах важливо брати до уваги мінливість таких витрат. Іншими словами, невірно порівнювати фактичні витрати при одному рівні діяльності з кошторисними при іншому рівні. Первинний кошторис має бути скоректований по фактичному рівню діяльності. Цей процес називається складанням гнучкого кошторису.

Аналіз виконання бюджетів дозволяє керівництву ПАТ «Хімпром» застосовувати систему управління по відхиленнях - систему управління підприємством, подібну до системи автоматичного регулювання в техніці, коли увага менеджера концентрується на показниках, які мають значні відхилення від планових. Бюджети, фінансово-економічні показники, відхилення між фактичними і запланованими значеннями можуть аналізуватися на будь-якому рівні управління. Аналізу також піддаються відмінності між бюджетними даними і даними інших підрозділів або підприємств, середньогалузевими даними. Не менш важливий і аналіз тенденцій показників в часі.

Таким чином, будучи кількісним вираженням цілей, стратегій і намічених заходів по їх реалізації, кількісним вираженням плану, бюджети підприємства забезпечують інформаційну базу аналізу включених в них економічних показників. В процесі бюджетування розраховується прогнозний фінансовий стан компанії. Якщо результуючі фінансові показники, розраховані на основі системи бюджетів (такі, як ліквідність, прибуток, рентабельність та ін.), незадовільні, то проводиться аналіз впливу на фінансовий стан основних параметрів бюджетів і закладених в них нормативів при їх зміні.

Бюджетний аналіз забезпечує інформаційну прозорість бізнес-процесів, необхідну для оперативного і стратегічного менеджменту. Наприклад, бюджетний аналіз грошових потоків дозволяє налагодити синхронність вступу і витрачання грошей в цілях підтримки необхідного для виконання платіжних зобов'язань об'єму грошових коштів. Це дає можливість реальніше оцінювати платіжні можливості організації. Бюджетний аналіз доходів і витрат дозволяє зіставляти зміну доходів і витрат по періодах часу (у динаміці), визначати і зіставляти рентабельність окремих напрямів бізнесу, встановлювати нормативи і ліміти витрат та ін..


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 24; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.102 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты