Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРоль та значення господарського комплексу у розвитку економіки Мексики
Читайте также:
  1. A. Визначення загального обсягу необхідних інвестиційних ресурсів
  2. А також підклас асоціативних сутностей - позначення.
  3. Автоматизоване робоче місце (АРМ) бухгалтера: призначення, функції та його рівні
  4. Алгоритм визначення/зміни ключового поля
  5. Алгоритм визначення/зміни ключового поля
  6. Аналіз усталених режимів оптимального варіанта розвитку електричної мережі
  7. Б) Визначення ступеня ризику через вірогідність безпечної роботи
  8. Банківська діяльність як галузь економіки. Банківські проценти та участь банків у створенні ВВП.
  9. Блоки комерція, торгівля, посередництво в ієрархії економіки.
  10. Будова картриджа та призначення його частин

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра міжнародної економіки

Курсова робота

з курсу «Регіональна економіка»

на тему:

«Регіональні особливості Індії»

 

Студентки І курсу ФЕМП

20 групи денної форми навчання

Жардецької Олександри

Владленівни

 

Науковий консультант

Старший викладач

Покотилюк Лариса Петрівна

 

Київ 2012

Зміст

Вступ……………………………………………………………….………4-5

1. Роль та значення господарського комплексу у розвитку економіки Мексики...........................................................................................5-6

2. Передумови розвитку та розміщення господарського комплексу Мексики: історичні, природні, демографічні, екологічні.....................7-12

3. Сучасна галузева структура і рівень розвитку господарського комплексу Мексики.................................................................................13-25

4. Територіальна структура господарства Мексики...........................25-31

5. Участь Мексики у міжнародному територіальному поділі праці та економічних зв’язках...............................................................................32-35

6. Проблеми та перспективи розвитку та розміщення господарського комплексу Мексики........................................................................35-37

Висновки……….............................................................................38-39

Список використаних джерел......................................................................40

Вступ

Мексика – одна з найбільших країн Латинської Америки. Це країна з величезним потенціалом, що вимагає дослідження, країна, що стала найбільш розвиненою країною Латинської Америки. У цьому насамперед заслуга господарського комплексу, що підлягають ретельному дослідженню в цій курсовій роботі. Об’єктом досліджень являється господарський комплекс Мексики, тобто природні та трудові ресурси, галузі промисловості, участь країни в економічних зв’язках тощо.

Предметом дослідження в цій курсовій роботі є закономірності і принципи територіальної організації виробництва, ефективність розміщення галузей народного господарства Мексики.При дослідженні питання використовувались такі методи як

загальнонауковий, міждисциплінарний та спеціальний.

Вивчаючи розміщення і роль продуктивних сил Мексики, ми можемо оцінити промисловість цієї країни, рівень продуктивності сільського господарства, транспортну систему, перелік послуг, що надається іншим країнам, такі як, туризм, інвестування, а також роль країни в міжнародному поділі праці.

В цій курсовій роботі ми визначимо роль та значення господарського комплексу у розвитку економіки Мексики, розглянемо історичний аспект формування виробництва, приділимо увагу також впливу природних ресурсів на розвиток господарського комплексу, оцінимо їх запаси та розміщення. Проаналізуємо демографічні передумови становлення господарського комплексу.

Найбільше значення надається аналізу сучасної галузевої структури господарського комплексу Мексики, його складових, територіальної структури господарства, тобто склад і співвідношення різних форм територіального зосередження виробництва, що формуються під впливом галузевого і територіального поділу праці. Також необхідним є розкрити рівень розвитку міжгалузевих комплексів.Дуже важливим є також розгляд участі Мексики у міжнародному поділі праці та зовнішньоекономічні зв’язки країни. Тобто необхідно розглянути, як на основі територіального поділу праці розвиваються усі форми міжнародних економічних зв’язків, таких як торгівля, міграція робочої сили, рух капіталу, кредитні відносини, валютно-фінансові відносини, сфера послуг тощо.

Також ми розглянемо основні проблеми, що гальмують розвиток та розміщення господарського комплексу та проаналізуємо шляхи їх вирішення. Дослідимо зрушення у галузево-територіальній структурі, основні тенденції та перспективи подальшого розвитку господарського комплексу Мексики на основі територіального поділу праці.

 

Роль та значення господарського комплексу у розвитку економіки Мексики

Мексиканські об’єднані штати – одна з найбільших країн Латинської Америки – знаходяться в південно – західній частині Північної Америки. ЇЇ територія дорівнює 1958,2 тис. кв.км. Населення налічує 107 млн. осіб.

Мексика – федеративна республіка, що складається з 31 штата і федеративної республіки. В країні сформовано 8 основних економічних районів.

Вона має достатньо вигідне економіко – географічне положення. Мексика межує з США на Півночі та з Гватемалою та Белізом на Півдні.Спільний кордон з США позитивно впливає на економіку країни, оскільки з вищезазначеної країни надходять основний потік інвестицій і природних ресурсів. Вона омивається Тихим океаном, Каліфорнійською затокою, Карибским морем та Мексиканською затокою, що також є дуже позитивним фактором. Це здавна полегшувало торгові зв'язки із заокеанськими країнами й одночасно гарантувало країні безпеку.У 2010 році Валовий Національний Продукт становив 915000 млн. доларів у номінальному виразі, 4 400 доларів (2007) у розрахунку на душу населення. З кожним роком кількість ВВП на душу населення зростає, що свідчить про поступовий економічний розвиток країни. Рис.1.1 Динаміка ВВП на душу населення [2].

Проте структура ВВП неоднорідна. На сільське господарство припадає 5% загального ВВП країни, на промисловість – 27%, на сферу послуг – 68%. Мексика займає одне з перших місць по коцентрації виробництва у світі. Це пояснюється наявністю обширного ринку робочої сили та добре розвинутої інфраструктури.Отже, господарський комплекс відіграє вирішальну роль в економічному розвитку країни, визначає її роль в міжнародному поділі праці, якість зовнішньоекономічних зв’язків цієї країни. Завдяки вигідному економіко – географічному положенню, наявності великих запасів природних ресурсів, особливо нафти, широкого ринку робочої сили та багатогалузевому господарству, економіка має досить сприятливі умови для розвитку економіки.

 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 17; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты