Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПроблеми, шляхи вдосконалення та перспективи розвитку розміщення продуктивних сил Мексики
Читайте также:
  1. Аналіз технології приймання та розміщення споживачів
  2. Аналіз усталених режимів оптимального варіанта розвитку електричної мережі
  3. Білокачанної залежно від схеми розміщення та густоти рослин в 2013 р.
  4. ВАДИ РОЗВИТКУ ЗАДНЬОПРОХІДНОГО ОТВОРУ
  5. Вади розвитку та виродливості
  6. Вдосконалення національного законодавства: імплементація та гармонізація.
  7. Вдосконалення охорони природи на рекреаційних територіях
  8. Взаємне розміщення двох прямих у просторі
  9. Виділяють 4 групи факторів розміщення продуктивних сил регіонів
  10. Визначення основних техніко-економічних показників оптимального варіанта розвитку електричної мережі

Мексика, як і будь – яка іша крайна світу має свої проблем у розвитку та розміщенні продуктивних сил. Серед них такі як проблеми промисловосі, економічні, до яких відносяться проблеми промисловості і господарства вцілому, соціальні, екологічні. Розглянемо ці три категорії детальніше.

Серед основних проблем промисловості слід вказати наступні:

1. У зв’язку з низьким рівнем життя основної частини населення, виробництво деяких товарів не знаходить достатнього попиту. Багато підприємств працює лише на 50-60% своєї потужності. В той же час, частина товарів, що випускається призначається лише для вузького кола споживачів з високими рівнями доходів. Для вирішння цієї проблеми уряду слід застосувати політику цінової дискримінації.

2. Національні підприємці уникають вкладання коштів у важку промисловість, оскільки вона не дає змоги отримання швидкого прибутку. Але саме розвиток тяжкої промисловості є умовою економічного розвитку і перш за все скорочення імпорту багатьох промислових товарів у країну. Тож для вирішення даної проблеми державі потрібно певним чином заохочувати національних підпримців для вкладання капіталу саме в цю галузь.

3. Ріст впливу іноземного капіталу і великих національних компаній створює умови для загострення конкуренції в мексиканській промсловості і веде до розорення і поглинання дібних виробників великими компанії. Щоб уникнути даної ситуації необхідно захистити дрібні підприємства і створити нормальні умови для фунціонування їх в економіці, створивши матеріально-правову базу.

4. Існують потреби в модернізації, введенні нових технологій в промисловість, особливо в легку, та підвищенні кваліфікації населення. Для цього державі слід виділяти більші кошти на дані витрати з бюджету.

5. Відсутність планування в розміщенні промисловості призвело до надмірної концентрації її в небагатьох зонах це не лише виражається у в територіальних диспропорціях, але й у все більшому зростанні проблем функціонування підпримств. Промисловість стикається з проблемами забезпечності водою, електренергією та сировиною, катастрофічним ростом цін на землю та будматеріали. Природні ресурси країни в своїй більшості використовуються нераціонально. Окремі види копалин значно віддалні від центрів виробництва, що викликає серйозні затрати на їх транспортування. Тож державі слід враховувати фактори розміщення продуктивних сил з метою економії.6. Багато підприємств промисловості є філіалами іноземних фірм і звичайно підтримують інтереси останніх. Тож уряду Мексики слід приділити значну увагу даному питанню, щоб не дати можливості іншим країнам узурпувати економіку.

7. Недостатній рівень розвитку транспортних доріг. На їх будівництво потрібні значні кошти, проте ця проблема гальмує розвитк економіки.

8. Різноманітні галузі обробної промисловості країни розвиваються нерівномірно. Одні (металургія, харчова, хімічна) підтримують відносно високі темпи, інші (легка) відстають. Тож уряду слід контролювати пропорційність галузей екноміки.

9. Нерівномірне розміщення населення, та висока урбанізація, позбавляють деякі території країни робочої сили. Для вирішення проблеми необхідно створити нормальні умови життєдіяльності в малозаселених територіях.

До соціальних проблем можна віднести:

- низький рівень життя, спричинений відсталістю економіки;

- безробіття в урбанізованих містах та неповну зайнятість в сільській місцевості;- велика різниця в рівні життя різних верств населення;

- нерівномірна територіальна концентрація закладів охорони здоров’я;

- проблема місць проживання. Лише 15% житлового фонду знаходяться в задовільному стані;

- «індійська проблема». Дискримінація індійців;

Всі ці проблеми можуть знайти вирішення в професійно проведеній соціальній політиці держави.

Серед екологічних проблем ми можемо виділити проблему вирубки лісів, будівництво важких промислових об’єктів,що порушує природний баланс, застаріле обладнання промисловості, що збільшує концентрації викидів у атмосферу тощо.

Всі вказані вище вказані проблеми потребують негайного вирішення і втручання держави. Адже вони гальмують розвиток і так відсталої економіки Мексики.

 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 165; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты