Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозрахунки іноземною валютою на території України
Читайте также:
  1. Адміністративно-правовий статус громадян України (права й обов’язки у сфері державного управління).
  2. АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
  3. Адміністрація Президента України, консультативні, дорадчі та інші органи і служби при Президентові України
  4. Аналіз індексу конкурентоспроможності України в 2013-2014 рр.
  5. БАЗИ УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  6. Банківська система України
  7. Банківська система. Становлення та розвиток банківської системи України
  8. Боротьба у Верховній Раді України
  9. Верховна Рада АР Крим; 2) Кабінет Міністрів України; 3) Обласна рада; 4) Районна державна адміністрація.
  10. ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

Валютне законодавство України визначає, що у розрахунках між резидентами і нерезидентами в межах торговельного оборо­ту використовується як засіб платежу іноземна валюта.

Такі розрахунки здійснюються лише через уповноважені банки.

Згідно з Законом України «Про порядок здійснення роз­рахунків в іноземній валюті» розрахунки за експортно-імпортними операціями резидентами України повинні бути завершені у терміни, передбачені в контрактах, але не піз­ніше дев'яноста календарних днів.

Контроль за дотриман­ням резидентами законодавчо встановленого терміну розра­хунків покладено на уповноважені банки і Державну подат­кову адміністрацію.

Усі надходження в іноземній валюті на користь резиден­тів підлягають зарахуванню на поточні валютні рахунки в банках.

За дорученням підприємств кошти, зараховані на валют­ні рахунки в банках, підлягають обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку у розмірі 50 відсотків. Розмір відсотків може змінюватися за рішенням НБУ. Реш­та 50 відсотків залишається в розпорядженні підприємства. При ненаданні доручення банк самостійно на п'ятий день продає усі надходження на міжбанківському валютному ринку.

З банків, які не забезпечують своєчасного і повного обов'язкового продажу валютних надходжень в іноземній валюті на рахунки підприємств, стягується штраф згідно з чинним законодавством.

Від обов'язкового продажу звільнено ва­лютну виручку підприємств з іноземними інвестиціями.

Згідно з Декретом «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» усі розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту повинні здійснюватися в безготівковій формі через уповноважені банки.

Стаття 6 Декрету Кабінету Міністрів України «Про сис­тему валютного регулювання і валютного контролю» визна­чає, що здійснювати купівлю та продаж іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку України резиденти і нерезиденти - юридичні особи - можуть тільки через уповноважені банки.

Тобто, вони ж доручають цим банкам продавати валюту на міжбанківському валютному ринку.

Уповноважені банки укладають угоди з купівлі-продажу іноземної валюти від свого імені та за свій рахунок відпо­відно до нормативних актів НБУ.

Структура міжбанківського валютного ринку, а також порядок та умо­ви торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валют­ному ринку визначаються Національним банком України.Уповноважені банки та інші фінансово-кредитні установи, що одержали ліцензію Національного банку, мають право:

- від свого імені купувати і продавати іноземну валюту
на міжбанківському валютному ринку України за доручен­ням і за рахунок резидентів і нерезидентів;

- від свого імені і за свій рахунок купувати іноземну ва­люту готівкою у фізичних осіб - резидентів і нерезидентів, а також продавати її фізичним особам - резидентам.

Резиденти і нерезиденти — фізичні особи мають право продавати іноземну валюту уповноваженим банкам та іншим фінансово-кредитним установам, які одержали лі­цензію НБУ, або за їх посередництвом — іншим фізичним особам-резидентам.

Фізичні особи-резиденти мають право купувати іноземну валюту в уповноважених банках та інших фінансово-кре­дитних установах, що одержали ліцензію НБУ, або за їх по­середництвом — у інших фізичних осіб — резидентів і не­резидентів.

Для валютних операцій використовуються валютні (об­мінні) курси іноземних валют, виражені у валюті України, курси валютних цінностей в іноземних валютах, а також у розрахункових (клірингових) одиницях.Зазначені курси встановлюються Національним банком за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

НБУ може встановлювати граничні розміри маржі за операціями на міжбанківському валютному ринку України уповноважених банків та інших фінансово-кредитних установ, що одержали ліцензію На­ціонального банку України.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 5; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты