Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПриклади бібліографічних описів за стандартами
Читайте также:
  1. Восемь принципов управления качеством в соответствии с международными стандартами ИСО-9000.
  2. Дати визначення поняттям «урбанізація», «субубанізація».Приклади
  3. Приклади
  4. Приклади до теми
  5. Приклади до теми
  6. Приклади зображення позамасштабних умовних знаків
  7. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять наприкінці магістерської роботи
  8. Приклади оформлення джерел
  9. ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Книга, однотомне видання:

· Шпара П.Е., Шпара И.П. Техническая эстетика и основы художественного конструирования.– 3-е изд. – К.: Вища школа, 1989. – 247 с.

· Мєднікова Г.С. Українська і зарубіжна культура ХХ століття: Навч. посібник. – К.: Т-во "Знання", 2002. – 214 с.

· Философский словарь / Под ред. И.Т.Фролова. – 5-е изд. – М.: Политиздат, 1987.– 590 с.

· Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. посібник/ За ред. М.М.Заковича.– К.: Знання, 2004. – 567 с.

· Даниленко В.Я. Дизайн: Підручник. –Х.: ХДАДМ, 2003. – 320 с.

· Многогранный мир Кандинского/ Н.Автономова и др. – М.: Наука, 1998. – 208 с.

· Леонардо да Винчи. Суждения о науке и искусстве/ В.Зубов и др. (Пер. с ит.). – СПб.: Азбука, 2001. – 702 с.

· Homolacs K. Kolorystyka malarska. – Warszawa, 1960. – 260 s.

 

2. Книга, енциклопедія, багатотомне видання:

· Романюк М.М. Ардан Іван // Енциклопедія сучасної України. – К., 2001. – Т. 1. – С. 632.

· Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений: В 3-х т. – М.–Л.,1952.– Т. 3.– 604 с.

· Веселовська Г.В., Ходаков В.Є. Основи комп`ютерної графіки: У 2-х кн. Навч. посібник.– Херсон: Олді-плюс, 2001.

 

3. Серійне видання, газета, журнал:

· Андрієвський Л. І. Ніч після сходу сонця в українській історії // Літературна Україна. – К., 2001. – 29 листопада. – № 3.

· Биденко А. Что ждет рынок наружной рекламы // Наружка. – 2005. – № 11-12. – С. 21-22.

· Божко Т.О. Проектування упаковки // Мир упаковки. – К.: РИА “Марко–Пак”, 2001. – С. 40-41.

· Ефимов А.В. Шведские исследования колористической среды // Техническая эстетика. – 1983. – № 11. – С. 21-24.

· Digital non-stop в дизайне и рекламе на REX`2001 // Digital Print. Современные технологии. – 2001. – № 5. – С. 57.

· Реклама и дизайн в Украине: Ежегодное иллюстрированное справочное издание.– 2005.– № 4.

 

4. Серійне видання, збірка наукових праць, матеріали конференцій:

· Збірник наукових праць КНУДТ (спецвипуск): Міжвідомчий науково-технічний збірник.– К.: ДОП КНУДТ, 2006. – 377 с.

· Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Зб. наук. праць / Ред. кол. Н.Ф.Федорова.– К.: Інститут педагогіки АПН України, Інститут Реклами, 2005. – Вип 9. – 131 с.· Нестеренко П.В. Графічні техніки в екслібрисах ХX ст. // Мистецтвознавство України: Зб. наук. праць. – К.: СПД Кравчук, 2003. – Вип. 3. – C. 348-355.

· Прищенко С.В. Проблеми колірної гармонії в сучасній рекламній графіці України // Зб. наук. праць Академії мистецтв України "Мистецтвознавство України". – К.: СПД Пугачов, 2006. – Вип. 6-7.– С. 448-458.

· Голод-геноцид 1933 року в Україні: Історико-політологічний аналіз наслідків // Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф.; Київ, 28 листоп. 1998 р. / Редкол.: С.Кульчицький (відп. ред.) та ін. – Київ; Нью-Йорк: Логос, 2000. – 140 с.

· Дизайн-освіта 2003: досвід, проблеми, перспективи // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф.; Харків, 24-28 берез. 2003 р. / За ред. Даниленка В.Я. – Харків; ХДАДМ, 2003. – 312 с.

 


5. Альбом репродукцій, каталоги виставок:

· Декоративно-прикладное искусство Украинской ССР 70 – начала 80-х годов / Альбом. – М.: Советский художник, 1986. – 198 с.

· Український авангард 1910-30 років / Альбом. – К.: Мистецтво, 1996.

· Володимир Євтушевський: Живопис // Каталог виставки “Суцвіття України”. – К., 2005.– С. 10-18.

· WEB Украина – Дизель 2006 // Каталог студий по разработке WEB-дизайна. – К.: Типографія від “А” до “Я”, 2006. – 44 с. 

6. Запозичення бібліографічного опису з іншого документа:

· Биковський Л. Понтійська Амазонка // Свобода. – 1951. – 2 берез. – Ч. 50. – Описано за: Биковський Л. У службах українській книжці. – Львів; Нью-Йорк, 1997. – С. 103.

 

7. Опис законів та нормативних документів:

· ДСТУ 3017–95. Видання. Основні види. Терміни та визначення: Вид. офіц. – К.: Держстандарт України, 1995. – 48 с.

· Про Автономну республіку Крим: Закон України, 17 берез. 1995 р. // Урядовий кур’єр. – 1995. – 21 берез.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты