Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ІІ.1.4.2. Історія становлення національного космічного права
Тільки з набуттям незалежності нашою країною стало можливим формування національних пріоритетів космічної діяльності, визначення її цілей та засад, нарешті, науково та економічно обґрунтоване планування подальшого розвитку української космічної галузі, її законодавчої бази, у тому числі й досліджень проблем у відповідній галузі права.

Основною умовою, яка надає об’єктивну можливість нашій країні самостійно з урахуванням своїх інтересів розвивати національну космічну галузь права, рівноправно співробітничати із провідними космічними країнами і, нарешті, отримувати як моральні, так і важливі матеріальні здобутки, є проголошення державної незалежності. Першими законодавчими актами, які започаткували цей процес, були «Декларація про державний суверенітет України», ухвалена Верховною Радою 16 липня 1990 року та «Акт проголошення незалежності України», прийнятий вищим законодавчим органом нашої держави. Україна як суб’єкт міжнародного права затвердилася у світовому співтоваристві. Її визнали більшість держав світу.

Перші кроки з розвитку космічного права в Україні було зроблено у 1992 році, коли вийшов Указ Президента України про заснування Національного космічного агентства (НКАУ), та прийнято постанову Уряду про затвердження Положення про НКАУ. Наступною постановою КМУ прийнято Державну космічну програму України (1994 р.), яка розроблювалася під керівництвом першого Генерального директора НКАУ В.П. Горбуліна. У цей самий час у зв’язку з розгортанням робіт в НКАУ над проектом першого закону України з питань космічної діяльності («Про космічну діяльність») при підтримці провідних фахівців Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (ІДП) розпочато національні наукові дослідження проблем МКП і започатковано підготовку відповідних наукових кадрів.

Після утворення у 1998 році на базі ІДП Міжнародного центру космічного права (МЦКП) національні наукові дослідження МКП набувають певної системності, проблематика досліджень все щільніше пов’язується з підготовкою наукових кадрів вищої кваліфікації.

Останнім часом найбільш активно працючі у цій галузі права вітчизняні фахівці: професор кафедри повітряного, космічного та екологічного права Юридичного інституту «Інститут повітряного та космічного права» Національного авіаційного університету Бєглий О.В., заступник директора МЦКП академік АПрН Малишева Н.Р., а також наукові співробітники МЦКП кандидати юридичних наук Андрушко І.П., Красилич Н.Д., Кузнєцова С.В., Семеняка В.В. та ін.

Тематика національних досліджень в галузі космічного права охоплює широке коло питань правового регулювання національної космічної діяльності та актуальних проблем МКП, серед яких можна назвати такі, як: правове регулювання світового ринку космічних послуг і технологій, захист інтелектуальної власності та регламентування екологічної безпеки в процесі космічної діяльності, правові аспекти космічного сміття та страхування діяльності з дослідження та використання космічного простору, державне регулювання в космічній сфері тощо.

Виконання Державної космічної програми 1994-1997 років забезпечило вирішення комплексу організаційних, науково-технічних і правових питань становлення вітчизняної космічної галузі, серед яких найголовнішими були:

реорганізація вітчизняної кооперації підприємств і організацій галузі, що максимально забезпечило замкнений цикл виготовлення ракетно-космічних виробів в Україні;

структуризація та концентрація ресурсів, замовлень і засобів на обмеженій чисельності підприємств і організацій галузі;

формування національного інституту Головних підприємств-розробників ракетно-космічної техніки;

створення основи національного космічного законодавства, започаткування його гармонізації з міжнародним космічним правом.

За роки Першої програми було прийнято Закон України «Про космічну діяльність» (15.11.96 р.), а також множину нормативно-правових актів, що стосувались державного регулювання космічної діяльності в Україні: Укази Президента України: «Про заходи щодо вдосконалення державного регулювання космічної діяльності в Україні» (7.10.95 р.), «Про Національний центр управління і випробування космічних засобів» (12.08.96 р.), «Про заходи щодо дальшого розвитку космічних технологій» (4.03.97 р.), «Про Положення про Національне космічне агентство України» (22.07.97 р.); Постанови Кабінету Міністрів України: «Про додаткові заходи щодо державного регулювання космічної діяльності» (01.04.96 р.), «Про створення Єдиної супутникової системи передачі даних» (2.12.96 р.), «Про заходи щодо підвищення ефективності космічної діяльності» (23.12.96 р). та ін.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 259; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты