Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ІІ.1.4.3. Сучасний стан і структура національного космічного права
Національне космічне законодавство сьогодні складають Закони України, Укази Президента та Постанови Кабінету Міністрів, а також міжнародно-правові документи з питань космічної діяльності.

Крім того, відносини суб’єктів космічної діяльності значною мірою регулюються міжнародними комерційними контрактами.

Загальнодержавна (Національна) космічна програма України (З(Н)КПУ) на 1998-2002 роки, ухвалена 23 грудня 1997 року Верховною Радою України, законодавчо встановила основні цілі, завдання, пріоритети та шляхи реалізації національної космічної діяльності на період, який відповідає перехідному стану економіки, і передбачала формування внутрішнього ринку космічних послуг, вихід на міжнародний космічний ринок із власною продукцією та послугами (у тому числі космічними ракетними комплексами та апаратами, інформацією з орбіти, елементами космічних систем тощо), інтеграцію України у міжнародне космічне співтовариство, створення наземної космічної інфраструктури, розгортання багатофункціонального національного орбітального угруповання космічних засобів.

Основною метою другої космічної програми України були розроблення та реалізація єдиного державного підходу до космічної діяльності як до однієї з найважливіших сфер державної політики, підпорядкування цілей і завдань космічної діяльності довгостроковим інтересам держави в економічній, політичній, соціальній та оборонній сферах. На реалізацію цієї мети, а також на подальше вдосконалення правових механізмів державного регулювання космічної діяльності й були спрямовані нормативні акти, прийняті в процесі виконання першого етапу З(Н)КПУ (1998-1999 рр.).

Водночас, як показав аналіз виконання Державної космічної програми України на 1993-1997 рр., а також аналіз діяльності конструкторських організацій та підприємств в цей період і досвіду країн світу в сфері космічних досліджень та технологій, найбільш ефективним у досягненні кінцевого результату є концентрація всіх видів ресурсів і завдань на обмеженій чисельності підприємств з організацією повного замкнутого циклу послуг на ринку космічних технологій.

З організаційної точки зору це означало необхідність передачі до сфери управління НКАУ державних підприємств, які становили структурну основу космічної галузі України. Що й було практично започатковано з виданням Указу Президента України від 28.10.98 р.«Про заходи щодо підвищення ефективності космічної діяльності» та Постанов Кабінету Міністрів від 8.02.99 р. «Про заходи щодо подальшого розвитку космічної галузі та забезпечення її структурної перебудови» та від 29.05.99 р. «Про заходи щодо державної підтримки космічної діяльності».

Указ Президента України від 28.10.98 р.«Про державну підтримку космічної діяльності» визначив мету та обсяги державної підтримки космічної діяльності в Україні:

збереження і подальший розвиток науково-технічного, технологічного та виробничого потенціалу космічної галузі на рівні, який забезпечує національну безпеку і не допускає критичного відставання від найбільш розвинутих країн світу;

підвищення експортного потенціалу космічної галузі та конкурентоспроможності розробок (виробів) національних суб’єктів космічної діяльності;

створення економічних умов та правових гарантій для залучення інвестицій (у тому числі іноземних) у розвиток космічної галузі.

Зазначені цілі переслідує й прийнятий відповідно до положень Конституції Закон України«Про державну підтримку космічної діяльності»від16 березня 2000 року. Цей Закон встановив засади державної підтримки космічної діяльності в Україні та спрямований на вдосконалення правових регуляторів космічної діяльності з метою збереження, розвитку та ефективного використання створеного високого науково-технічного, виробничого та експортного потенціалу національної космічної галузі для забезпечення національних інтересів держави.

Цим самим Законом України запроваджено й сприятливий фінансово-економічний режим для вітчизняного інвестора.

Зазначеними та розробленими (і запровадженими) згодом заходами започатковано комплексну програму проведення реструктуризації та комерціалізації космічної галузі, що дозволить не тільки запровадити в ній нові технології та створити умови для конкуренції і приватної ініціативи, але й сприяти налагодженню співробітництва з іншими країнами на засадах партнерства та взаємної вигоди, залученню фінансових ресурсів, активізації співробітництва з міжнародними фінансовими структурами.

З метою підвищення ефективності реалізації державної політики в сфері ракетно-космічного виробництва в умовах ринкових перетворень, використання національної космічної інфраструктури для реалізації проектів різноманітного призначення, запобігання зайвих витрат коштів Державного бюджету вкрай нагальною постала необхідність додатково покласти на Національне космічне агентство України наступні функції:

– здійснення єдиної науково-технологічної політики в галузі забезпечення створення ракет-носіїв та ракетних комплексів, що виконуються за замовленнями Міністерства оборони України;

– виконання робіт з використання стратегічних ракетних комплексів, що виводяться з експлуатації у зв’язку з вичерпанням ресурсу або підлягають ліквідації відповідно до міжнародних договорів, як космічних ракет-носіїв;

– організацію конверсії промислових підприємств космічної галузі, пов’язаних з розробленням і виробництвом міжконтинентальних балістичних ракет, їх складових частин та агрегатів, створення на базі конверсійних потужностей високотехнологічного виробництва цивільного призначення з використанням новітніх технологій і залученням національних та іноземних інвестицій (ці нові функції знайшли своє віддзеркалення в доповненнях до Положення про НКАУ, введеними згідно з Указами Президента України від 29.05.99 р. № 1191 «Про внесення змін і доповнень до Положення про Національне космічне агентство України» та від 19.04.02 р. № 356 «Про внесення змін до деяких указів Президента України»).

Сучасний стан нормативно-правового забезпечення космічної діяльності в Україні, співставлення його рівня з рівнем національного космічного права провідних держав світу дозволяє констатувати, що в Україні в результаті виконання двох перших Національних космічних програм утворено в загальних обрисах національне космічне право.

Це дозволяє, з однієї сторони, планувати вже протягом третьої З(Н)КПУ завершення побудови національного космічного законодавства, а, з другої, – планувати його системну гармонізацію з міжнародним космічним правом.

Космічне право України знаходиться сьогодні на стадії активного розвитку. Його складовими частинами є:

1. Конституція України, Закони України та Постанови Верховної Ради, зокрема«Про космічну діяльність», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань діяльності галузі зв’язку», «Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про підприємництво», «Про Загальнодержавну (Національну) космічну програму України», «Про внесення доповнень до Закону України «Про страхування», «Про порядок введення в дію Закону України «Про космічну діяльність» та низка законів і постанов про ратифікацію міжнародних договорів України;

2. Укази Президента України, основні з яких:«Про створення Національного космічного агентства України», «Про заходи щодо вдосконалення державного регулювання космічної діяльності в Україні», «Про Національний центр управління та випробувань космічних засобів», «Про заходи щодо дальшого розвитку космічних технологій», «Про заходи щодо підвищення ефективності космічної діяльності, «Про державну підтримку космічної діяльності» та ін.;

3. Постанови Кабінету Міністрів України з врегулювання різноманітних питань космічної діяльності в Україні.

4. Крім цього, на підставі положень Закону України «Про міжнародні договори України» до національного космічного права треба віднести 4 з 5 багатосторонніх міжнародних договорів з питань космічної діяльності, розроблених під егідою ООН і ратифікованих у 60-70 рр. Україною;

5. Сорок сім міжнародних двосторонніх договорів України з понад двадцятьма країнами світу зі співробітництва в галузі космосу;

6. десятки галузевих нормативних актів з питань космічної діяльності тощо.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 225; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты