Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Рекомендовані джерела
 

Акт проголошення незалежності України // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1991. – № 38. – Ст.502.

Бобровник С.В. Конституція та держава. – У кн.: Конституція незалежної України. Навчальний посібник. Кол. авт /.../; За ред. В.Ф.Погорілка, Ю.С.Шемшученка, В.О.Євдокимова. – К.: Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, Спілка юристів України, 2000. – С.44-46.

Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1990. – № 31. – Ст.429.

Козюбра М.І. Історія становлення Конституції України. – У кн.: Конституційне право України / За ред. В.Я.Тація, В.Ф.Погорілка, Ю.М.Тодики. – К.: Український центр правничих студій, 1999. – С.41-44.

Конституція (Основний Закон) України. Проект Конгресу Українських Націоналістів) // Шлях перемоги. – 1994. – 22 жовтня.

Конституція України. Проект. (У редакції від 24 лютого 1996 року. Схвалений Конституційною комісією 11 березня 1996 року). У кн.: Конституція незалежної України: У 3 кн. / Під заг. ред. С. Головатого; Упорядн. С. Головатий. – К.: Право, Українська Правнича Фундація, 1997. – Кн. ІІ. Документи. Статті. – С.96-140.

Конституція України. Проект. Винесений Верховною Радою України на всенародне обговорення. В редакції від 1 липня 1992 року // Голос України. – 1992. – 2 липня.

Медведчук В.В. Конституційний процес в Україні і організація державної влади та місцевого самоврядування. – К., 1996.

Мироненко О.М. Новітній конституційний процес в Україні. – У кн.: Конституція незалежної України: Навчальний посібник / За ред. В.Ф.Погорілка, Ю.С.Шемшученка, В.О. Євдокимова. – К.: Ін-т держави і права ім.В.М.Корцького НАН України, спілка юристів України, 2000. – С.35-40.

Проект Конституції України (підготований Українською Республіканською Партією) // Самостійна Україна. – 1995. – 11-17 січня.

Проект Конституції України. Підготований конституційною комісією Християнсько-Демократичної Партії України // Вечірній Київ. – 1994. – 1 грудня.

Проект. Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки. Пропонується фракцією комуністів у Верховній Раді України // Голос України. – 1995. – 25 липня.

Речицький В. Проект Конституції України // Права людини в Україні. – 1994. – №5. – С. 6-28.

Рудик П.А. Декларація про державний суверенітет України – початок новітнього конституціоналізму в Україні // Держава і право: Збірник наукових праць. – Вип. 35. – С.132-135.

Тодика Ю.М., Кушніренко О.Г. Конституційний процес та проблеми становлення основ конституційного ладу України // Вісник АПрНУ. – 1995. – № 4. – С.3-9.

Тодыка Ю. М. Конституция Украины: проблемы теории и практики. – Харьков: "Факт", 2000. – С.101-103, 124-131, 144-150.

Шаповал В. Конституційні акти України першої половини 90-х років ХХ ст.(питання кваліфікації) // Право України. – 2000. – № 6. – С.6.

Юзьков Л. Від Декларації про державний суверенітет України до Концепції нової Конституції України. – У кн.: Конституція незалежної України: У 3 кн. / Під заг. ред. С.Головатого; Упордядн. С.Головатий, Л.Юзьков. – К.: Право. Українська Правнича Фундація, 1995. – Кн. І: Документи, коментарі, статті. – С.9-12.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 38; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты