Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСклад та структура доходів місцевих бюджетів
Читайте также:
  1. I.СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ. ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ НА ЛИЧНОСТЬ.
  2. II. СКЛАД ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ПК
  3. II. Структура Системы сертификации ГОСТ Р и функции ее участников
  4. III. Доходи і видатки місцевих бюджетів.
  5. III. Линейно-функциональная структура.
  6. III. Примерная структура фронтального занятия.
  7. IV. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОГО СОЧИНЕНИЯ
  8. PR в государственных структурах и ведомствах. PR в финансовой сфере. PR в коммерческих организациях социальной сферы (культуры, спорта, образования, здравоохранения)
  9. V2: Структура философии
  10. VI. Складання посадових інструкцій.

Склад та структура доходів місцевих бюджетів може бути представлена таким чином рис.2.1.

Доходи місцевого бюджету можуть формуватись на основі чотирьох методів централізації фінансових ресурсів:

1. Пряме вилучення доходів з державного сектору.

2. Отримання доходів від державних угідь, майна і послуг.

3. Перерозподіл доходів юридичних і фізичних осіб за допомогою податків.

4. Залучення позик.

Дохідна частина Дм ісцевого бюджету
Загальний фонд бюджету: · всі доходи бюджету, визначені для забезпечення фінансовими ресурсами загальних видатків і не призначені для конкретної мети; · всі видатки бюджету за рахунок загального фонду; · різниця між доходами та видатками
Спеціальний фонд бюджету: · видатки на конкретні цілі у випадках або створення цільових фондів або одержання гранду (дарунку).
Резервний фонд – не більше 1% обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету
доходи місцевих бюджетів
податкові
неподаткові
Операції з капіталом
Офіційні трансферти

 


Рис.2.1 Склад та структура доходної частини місцевого бюджету за Бюджетним Кодексом України

 

В державному секторі функціонування держави характеризує її підприємницьку діяльність. Як і будь-який підприємець держава має право на отримання підприємницького доходу - прибутку. Весь створений у державному секторі прибуток за правом власності належить державі. Однак певні права на цей прибуток належать і колективу підприємства. Тому практично ніколи весь прибуток державного сектору не вилучається до бюджету. При цьому у взаємовідносинах державних підприємств з бюджетом може застосовуватись як пряме вилучення доходів (шляхом платежів з прибутку) так і оподатковуваного прибутку на загальних засадах. В умовах ринкової економіки, коли переважає приватний сектор застосовується податковий метод. В умовах адміністративної економіки переважає прямевилучення доходів.

Надходження від державного сектору, як правило, незначні. Це пояснюється двома причинами:

· Держава, як правило, працює непривабливих для малого бізнесу сферах діяльності (де низький або відсутній прибуток).

· В більшості випадків діяльність державних підприємств носить неприбутковий характер, вона спрямована на виробництво певних товарів чи послуг, а не на отримання прибутку.Доходи від державних угідь, майна і послуг формуються на основі прав власності держави. В Україні дотепер залишились загальнонародна власність на землю. Відповідно всі угіддя, надра, корисні копалини належать державі. Тому доходи від використання спрямовуються в бюджет держави. Формою таких доходів є платежі за ресурси: лісовий доход, плата за спеціальне використання прісних водних ресурсів, плата за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин.

Надходження від прав власності навіть в Україні мінімальні - 2%.

Податковий метод формування доходів бюджету характеризує перерозподіл доходів юридичних і фізичних осіб. Може здійснюватись на підставі законів, на відміну від прямого вилучення доходів в державному секторі.

Позичковий метод означає формування доходів бюджету на поворотній основі. За нормальних умов основу доходів бюджету складають податки (95-98%) від 2 до 5% - позики.

Крім реальних доходів, які формуються на основі 4-х методів держава може використовувати емісійний дохід. Емісійний дохід - ми спочатку проводимо витрати, а потім отримуємо дохід (по суті це бюджетне кредитування).В сучасних умовах місцеві бюджети в Україні формуються за рахунок надходжень з наступних джерел:

- закріплених доходів;

- регульованих доходів;

- дотацій, субсидій, субвенцій;

- інших джерел.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 51; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.024 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты