Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗахворювань
Читайте также:
 1. Гонококи. Біологічні властивості, патогенез і мікробіологічна діагностика захворювань. Профілактика і специфічна терапія гонореї та бленореї.
 2. І професійних захворювань на виробництві
 3. Мікрофлора води. Фактори самоочищення води. Виживання патогенних мікроорганізмів у воді. Роль води у передачі інфекційних захворювань
 4. Неврологічні ускладнення захворювань серцево-судинної системи.
 5. При загрозі інфекційних захворювань (епідемій) на території області (міста обласного підпорядкування, району).
 6. Променева симптоматика захворювань діафрагми
 7. ПРОМЕНЕВА СИМПТОМАТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ СЕРЕДОСТІННЯ
 8. Стрептококи пневмонії, біологічні властивості. Патогенність для людини і тварин. Мікробіологічна діагностика пневмококових захворювань
 9. Сутність страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Практичне заняття № 1

Методи аналізу, прогнозування, профілактики виробничого травматизму та професійних

захворювань

Мета: Визначити роль, права, функціональні обов’язки кожного працівника на підприємстві з метою профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань, визначити параметри динаміки виробничого травматизму та професійних захворювань.

Завдання:

1. визначити роль, права, функціональні обов’язки керівництва підприємства служб, інженерно-технічних працівників, кожного працівника на підприємстві з метою профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань;

2. розробити алгоритм дій з охорони працйі щоденний, щомісячний, річний керівників підрозділів, фахівців з економіки, менеджменту, юристів.

3. виконати прогнозування умов праці та визначити шляхи поліпшення роботи підприємства за визначеними на підприємстві змінами в працеохоронній діяльності;

4. виконати план дій з охорони праці підприємства;

5. розробити варіант економічного стимулювання працівників щодо охорони праці.

Методичні рекомендації.

 

Для виконання 1 і 2 завдання слід врахувати:

 1. Статтю 13 Закону України «Про охорону праці» система управління охороною праці на підприємстві призначена для забезпечення створення в кожному структурному підрозділі, на кожному робочому місці умов праці у відповідності з вимогами нормативних актів, а також забезпечення прав працюючих, гарантованих законодавством про охорону праці.
 2. Статтю 14 Закону України «Про охорону праці» обов'язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці:
 • дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;
 • знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
 • проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.
 • Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

Кожна посадова особа повинна: • організовувати поточний контроль і координацію роботи з питань охорони праці;
 • здійснювати поточний аналіз діяльності;
 • складати оперативні (місячні, квартальні) плани заходів і конкретні питання до виконання річних і перспективних планів роботи з охорони праці;
 • організовувати виконання оперативних планів, завдань, приписів служби охорони праці та технічних інспекторів;
 • негайно реагувати на виявлені порушення вимог інструкцій, норм і правил охорони праці, порушень термінів виконання запланованих заходів;
 • проводити оперативні наради, видавати (пдоводити до відома) накази, розпорядження, вказівки з питань охорони праці;
 • проводити інструктивно-роз’яснювальну роботу серед підлеглих щодо обов’язків, прав, відповідальності у сфері охорони праці.

 

При опрацюванні функціональних обов’язків керівників, робітників навести схему організаційної структури підприємства, на якому ви перебували на практиці на прикладі представленому на рис. 1-3, обравши відповідний тип.

 

За типами структури управління комерційними організаціями можна звести до таких модифікацій: лінійні, функціональні і змішані. У більш розвинених підприємствах застосовують: дивизійну, бригадну (крос - функціональну, матричну (програмно - цільову), координатну, багатомірну структури управління. 

Рис. 1. Лінійна структура (усі повноваження прямі (лінійні), вони спрямовані від вищої ланки управління до нижчої).

 

Рис. 2. Функціональна структура (властива підпорядкованість виробничих підрозділів (виконавців) одночасно лінійним керівникам і загальному персоналу управління)

Найбільш поширеним підходом до побудови організації є лінійно-функціональний, або змішаний. Лінійно-функціональна структура поєднує переваги лінійної та функціональної структур і ґрунтується на єдності розпорядження й кваліфікованому здійсненні функцій управління спеціальним апаратом фірми (рис. 3).

 

Рис. 3. Лінійно-функціональна. , або змішаний (ґрунтується на єдності розпорядження й кваліфікованому здійсненні функцій управління спеціальним апаратом фірми).

 

Використати рисунки 4, 5 для опрацювання умови приймання на роботу працівників, регламентованої роботи підприємства, виявлення небезпечної ситуації перевіряючим (дія приписів), членом профспілки, уповноваженим від трудового колективу, при щоденній перевірці стану охорони праці; під час, після нещасного випадку при невиконанні відповідного пункту інструкції з охорони праці, за умови відсутності в інструкції пункту, за яким трапився нещасний випадок. http://ohrantruda.com/content/view/45/90/1/3/

 

Рис. 4. Система управління охороною праці підприємства ІІ рівня.

 

Рис. 5. Система управління охороною праці підприємства І рівня.

При виконанні 2 завдання розробити алгоритм дій з охорони праці для всіх служб, працівників підприємства, задіяних у виконанні заданих умов.Розглянути процес управління охороною праці на підприємстві, в закладі як алгоритм дій, що виконуються за замк­нутим циклом:

1. діагностика: отримання інформації про стан умов праці та її аналіз, оцінка; прогнозування виробничого ризику й можливих наслідків;

2. планування запобіжних заходів, прийняття управлінських рішень;

3. видача управлінського впливу за допомогою засобів охорони праці (організацію виконання; контроль за виконанням; процесом виробництва і діями персоналу;

4. діагностика: отримання інформації про зміну умов праці, що викликані управлінським впливом, зовнішніми умовами, виконати порівняльний аналіз з врахуванням регламентуючих критеріїв.

 

Починаючи з 4 етапу передбачити повторення етапів з урахуванням змін, покращень, вимог часу.

 

Для виконання 3 завдання за показниками ефективного функціонування СУОП підприємства (Табл. 1) розрахувати зміни стану охорони праці підприємства за 3-5 років для заданих показників (за даними підприємства, на якому відбувалась практика). Для аналізу показників, визначення пріоритетів напрямів подальшого планування робіт з охорони праці виконати

· розрахунки показників за формулою

· накреслити діаграми уі за роками.

 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты