Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВаріанти практичного заняття № 1
Читайте также:
  1. I. Мета заняття
  2. VII Методика проведення заняття та організаційна структура заняття.
  3. VII. Методика проведення заняття та організаційна структура заняття
  4. В основній частині заняття
  5. Варіанти будівель
  6. Варіанти конкурентних стратегій для роздроблених галузей
  7. Варіанти конкурентних стратегій для фірм, які діють в галузях, що знаходяться в стані стагнації або спаду
  8. Вибір, обладнання та заняття місця (окопу) для стрільби.
  9. групового заняття.

 

  1 завдання 2 завдання 3 завдання 4 завдання
Варіант Функціональні обов’язки, відповідальність Показники ефективного функціонування СУОП підприємства   Введення в дію Розробити шкалу матеріального та морального заохочення  
Власника підприємства 1, 3, 5 Нового обладнання   Робітників
Директора підприємства 1, 2, 7 Нових технологій Посадових осіб дільниць
Інженера з охорони праці 1, 4, 8 Нових будівель Керівників технічною службою
Керівника технічною службою 2, 5, 9 Реконструйованих машин Робітників
Керівника нижчої ланки 2, 6, 8 Нового обладнання   Посадових осіб дільниць
Керівника середнього рівня 3, 7, 9 Нових технологій Керівників технічною службою
Керівника технологічною службою 1, 3, 4 Нових будівель Робітників
Уповноваженого трудового колективу 2, 6, 9 Реконструйованих будівель Посадових осіб дільниць
Профспілкового працівника 3, 5, 8 Нового обладнання   Керівників технічною службою
Робітника 4, 6, 9 Нових технологій Робітників

 

Друга практична:

 

1.

На основі

ГІГІЄНІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ
праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу

проаналізувати виробничі, соціально - психологічні фактори що спричиняють професійні захворювання та загальну захворюваність працівників торгівлі

2. застосувати файл «Норми для Карти умов праці» ( там є приклад і деякі норми) навчитись визначати гігієнічний клас робіт за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища 2-3 основних працівників розумової та фізичної праці (Карта умов праці).

На основі

1. ГОСТ 12.2.032-78 «Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования»,

2. ГОСТ 12.2.033-78 «Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования»,

3. Наказ Держнаглядохоронпраці 10.02.99 N 21 «Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин» 

3. Обґрунтувати шляхи застосування раціональної організації трудового процесу і робочих місць за ергономічними показниками при роботі сидячі, стоячі відповідно до вимог ГОСТ 12.2.032-78 та ГОСТ 12.2.033-78.- .Розробити робоче місце технолога, хіміка-технолога, товарознавця (одного) з використанням комп’ютерів, принтерів, копіювальних машин, столів, хімічного приладдя тощо, спланувати і розмістити в технологічних та службових приміщеннях, з організацією робочих місць, визначити небезпечні чинники, що впливають на здоров’я і працездатність працівника, розглянути їх за гігієнічною класифікацією.(Розміщення робочих місць працівників повинно відповідати послідовності виконання робіт, обробки інформації тощо з розрахунку одна кімната на 5-6 чоловік з нормованою площею 4,5 м кв.та 15 м куб. на одного працівника, у разі застосування обчислювальної техніки відповідно 6 м кв. та 20 м куб.)

Варіанти завдання:

№ по списку Робоча кімната/кабінет для працівників, кількість Роботи за професією
1-3 1-2      
5-6      
7-9      
10-13      
14-17      
18-21      
22-24      
25-28      
29-31      
32-33      

 
Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты