Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПоказники ефективного функціонування СУОП підприємства
Читайте также:
 1. Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства
 2. Аналіз ефективного виконання програми
 3. Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства-контрагента
 4. АНАЛІЗ ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 5. Аналіз конкурентного середовища підприємства. Оцінка конкурентоспроможності підприємства та його продукції
 6. Аналіз маркетингової діяльності підприємства
 7. Аналіз ринкових можливостей і загроз, а також сильних і слабких сторін діяльності підприємства
 8. Аналіз ритмічності роботи підприємства.
 9. Атестація персоналу підприємства
 10. Б) Показники маршу. Особливості здійснення маршу зимою, в горах, зміст бойового наказу

Таблиця 1

Позначення Найменування
у1=1000* Кнв/ Чсо у1 – показник виробничого травматизму Кнв – кількість потерпілих у результаті нещасного випадку Чсо – середньо облікова чисельність персоналу підприємства
у2=1000* Кз/ Чсо у2-показник профзахворювань і захворювань, пов’язаних з умовами праці Кз- кількість зареєстрованих захворювань Чсо – середньо облікова чисельність персоналу підприємства
у3= / у3- показник небезпечності виробничого обладнання - кількість одиниць обладнання, яке не відповідає вимогам нормативних актів про охорону праці - загальна кількість одиниць обладнання
у4= / у4- показник умов праці - кількість працюючих у незадовільних умовах праці – середньо облікова чисельність персоналу підприємства
у5= / у5- показник небезпечності технологічних процесів - кількість технологічних процесів, які не відповідають вимогам нормативних актів про охорону праці - загальна кількість технологічних процесів на підприємстві
у6= / у6- показник небезпечності будівель і споруд - кількість аварійних будівель та споруд - загальна кількість будівель і споруд, що експлуатуються на підприємстві
у7=1- / у7- показник забезпеченості засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) , реальна і потрібна кількість ЗІЗ
у8=1- / у8- показник забезпеченості санітарно – побутовими приміщеннями , - реальна і потрібна кількість санітарно – побутових приміщень
у9= / у9- показник затрат на охорону праці - затрати на повне відшкодування шкоди потерпілим від нещасних випадків та профзахворювань, на виплату штрафів - загальний обсяг затрат на заходи з охорони праці

Під час опрацювання завдання 4 врахувати висновки попереднього завдання і аналіз роботи підприємства на якому студент перебував на практиці, представити план дій з охорони праці підприємства щодо поліпшення умов праці.

При виконанні 5 завдання розробити варіант економічного стимулювання працівників в питаннях охорони праці врахувати методи, принципи мотивації, види стимулювання:

Застосування методів мотивації для вирішення проблем безпеки праці

• для стимулювання діяльності структурних підрозділів з охорони праці (зниження витрат, що пов’язані зі збитками від нещасних випадків і профзахворювань, а також підвищення ефективності фінансових ресурсів, які інвестують на покращення умов праці, зниження виробничого ризику, підвищення безпеки персоналу в процесі трудової діяльності),• застосування дисциплінарно-виховних заходів до осіб, які допускають порушення нормативно-правових актів з охорони праці (забезпечує основи економічної відповідальності та зацікавленості підрозділів, організаторів і виконавців:

• організацію та безпечне виконання трудових процесів;

• створення умов для безпечної праці;

• виконання встановлених норм і правил, роботу без травм та аварій тощо).

Принципи мотивації:

• система винагород і санкцій застосовується для стимулювання всіх працівників підприємства;

• стимулювання підрозділів підприємства та окремих працівників, спеціалістів, керівників здійснюється диференційовано залежно від внеску в розробку та забезпечення ефективного функціонування СУОП.

Матеріальне та моральне стимулювання

• Індивідуальне матеріальне стимулювання працівників підприємства або закладу сфери обслуговування може здійснюватись у таких формах: 1. диференційоване преміювання керівників;
 2. преміювання працівників за тривалу роботу без травм та аварій;
 3. одноразові виплати за ініціативні організаційні та технічні пропозиції в галузі охорони праці;
 4. виплати за участь у розробці та за авторську розробку нормативно-технічної документації;
 5. виплати за впровадження досвіду роботи інших підприємств;
 6. виплати за виконання додаткових обов’язків, наприклад, з навчання персоналу, пропаганди охорони праці тощо.

 

Індивідуальне або колективне завдання: спроектувати робоче місце (місця) сучасних фахівців що працюють із застосуванням оргтехніки, спланувати режим роботи секретаря, економіста, менеджера, бухгалтера, юриста тощо.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты