Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПоказники використання оборотних активів підприємств
Читайте также:
  1. Bлaснi iнвестицiйнi джерела пiдприємств та механiзми їx використання
  2. Адміністративна відповідальність в галузі охорони природи, використання природних ресурсів.
  3. Алгоритм створення форми з використанням майстра форм
  4. Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства
  5. Аналіз доходів, витрат та ефективності діяльності торгових підприємств
  6. Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства-контрагента
  7. АНАЛІЗ ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  8. Аналіз конкурентного середовища підприємства. Оцінка конкурентоспроможності підприємства та його продукції
  9. Аналіз маркетингової діяльності підприємства
  10. Аналіз показників використання матеріальних ресурсів

Статистичний аналіз оборотних коштів здійснюють у вигляді їх групування за певними кваліфікаційними ознаками.

За функціональними ознаками і роллю у виробництві вони поділяються на оборотні виробничі фонди і фонди обігу.

За ознаками організаціїоборотні кошти поділяються на нормовані та ненормовані.

За джерелами формування оборотні кошти поділяються на власні, позичені та залучені.

Ефективність використання оборотних коштів аналізують на основі сукупності показників, до яких належать:

· коефіцієнт оборотності оборотних коштів:

Коб. = , (4.25)

де РП – обсяг реалізації продукції за собівартістю, грн. ; - середній залишок оборотних коштів, грн.

· коефіцієнт закріплення оборотних коштів:

Кзак.= . (4.26)

· середня тривалість одного оберту оборотних коштів визначається за формулою:

Тоб. = або Тоб.= Д*Кзак., (4.27)

де Д – число днів в періоді.

Прискорення і сповільнення оборотності оборотних коштів звітного періоду в порівнянні з базовим періодом в днях, визначається як різниця між тривалістю обороту оборотних коштів в базовому і звітному періодах.

Розмір вивільнення оборотних коштів з обороту або залучення їх в оборот в результаті зміни їх оборотності у звітному періоді в порівнянні з базовим можна визначити таким чином:

В= об.1об.0)= Кзак.1- Кзак0.) 1 , (4.28)

де РП1 – обсяг реалізації продукції у звітному періоді, грн.; Тоб.1 , Тоб.0 – тривалість обороту оборотних коштів у звітному та базовому періодах, днів.

З1 – середній залишок оборотних коштів у звітному періоді, грн..; Кзак.1, Кзак0 – коефіцієнт закріплення оборотних коштів у звітному і базовому періодах.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты