Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПоказники ліквідності і фінансової стійкості підприємств
Читайте также:
  1. Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства
  2. Аналіз доходів, витрат та ефективності діяльності торгових підприємств
  3. Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства-контрагента
  4. АНАЛІЗ ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  5. Аналіз конкурентного середовища підприємства. Оцінка конкурентоспроможності підприємства та його продукції
  6. Аналіз маркетингової діяльності підприємства
  7. Аналіз результатів використання методів стратегічного управління підприємством
  8. Аналіз ринкових можливостей і загроз, а також сильних і слабких сторін діяльності підприємства
  9. Аналіз ритмічності роботи підприємства.
  10. Атестація персоналу підприємства

Оцінку ліквідності і фінансової стійкості підприємств проводять на основі таких показників:

-коефіцієнт поточної ліквідності визначається як відношення фактичної величини оборотних коштів до суми найбільш термінових боргових зобов’язань. Тобто, він визначається за формулою:

. (4.29)

Цей коефіцієнт дозволяє оцінити, наскільки короткострокові зобов’язання покриваються ліквідними активами, тобто показує платіжні можливості підприємства, що оцінюються за умови не лише своєчасних розрахунків з дебіторами і сприятливої реалізації готової продукції, але й продажу у разі потреби інших елементів матеріальних оборотних засобів. Рівень коефіцієнта залежить від галузі виробництва, тривалості виробничого циклу, структури запасів і витрат та ряду інших факторів. Нормативне значення - .

- коефіцієнт термінової ліквідності визначається за формулою:

. (4.30)

Коефіцієнт термінової ліквідності відображає прогнозні платіжні можливості підприємства за умови вчасного проведення розрахунків з дебіторами. Нормативне значення - .

- коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається за формулою:

. (4.31)

Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує платоспроможність підприємства на дату складення балансу і показує, яку частину короткострокової заборгованості підприємство може погасити найближчим часом. Нормативне значення -

- коефіцієнт забезпечення власними коштами.

. (4.32)

Нормативне значення - .


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 6; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты